ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמי לוי נגד נמרוד ורד :


בפני כבוד ה שופט אבי סתיו

המבקש:

עמי לוי

נגד

המשיבים:

  1. נמרוד ורד
  2. ריקי קנדיוטי ורד

החלטה

  1. בפניי בקשה לביטול פסק דיני מיום 13.10.2016, במסגרתו התקבלה תביעה נגד המבקש ורעייתו , לאחר שהם לא התייצבו לדיון ולא הגיש ו כתב הגנה.
  2. המבקש ורעייתו שוכר ים דירה מהמשיבים. ביום 16.6.2016 הגישו המשיבים נגד המבקש ורעייתו תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק טז4 לתקנות סדר דין האזרחי, התשמ"ד-1984. במסגרת התביעה נטען להפרות רבות חוזרות ונשנות של הסכם השכירות. המבקש ורעייתו לא הגישו כתב הגנה. ביום שנקבע לדיון, 28.9.2016, התייצב המבקש, שאינו מיוצג. המבקש אישר כי הוא קיבל לידיו את כתב התביעה, ולא היה לו הסבר מניח את הדעת מדוע לא הוגש כתב הגנה. לאחר שניסיון להביא את הצדדים לידי הסכמה לא הסתייע, דחיתי את הדיון ליום 13.10.2016 על מנת לאפשר למבקש להגיש כתב הגנה, וזאת לפנים משורת הדין ובהתחשב בכך שהמשיבים לא הגישו מבעוד מועד בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהחלטה שניתנה בדיון, בפני המבקש, נקבע כדלקמן:

"הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה עד ליום 9.10.2016. הדיון בתיק יתקיים ביום 13.10.2016, שעה 15:30 [ההדגשה במקור – א' ס' ]. הנתבע ימציא לב"כ התובעים את כתב ההגנה בצירוף כל המסמכים באמצעות האימייל מיד לאחר הגשתו. יודגש, כי יש להגיש את כתב ההגנה בצירוף תצהיר, ובצירוף כל המסמכים שבכוונת הנתבע להתייחס אליהם".
3. המבקש לא הגיש כתב הגנה, וביום 10.10.2016 הגישו המשיבים בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. ביום 13.10.2016 בשעה שהייתה קבועה לדיון התייצבו המשיבים, אולם המבקש לא התייצב. לפיכך, ניתן על ידי פסק דין המקבל את התביעה ומורה על פינוי המבקש ורעייתו מהמושכר עד יום 1.11.2016. לפי מה שנמסר לי, הגיע המבקש לאולם בית המשפט זמן קצר לאחר שניתן פסק הדין, כאשר המשיבים וגם אני כבר לא היינו בו, ואז נמסר לו על ידי הקלדנית כי ניתן כבר פסק דין בעניינו. עוד אעיר, כי ביום 5.10.2016 הגישו המשיבים הודעה לפיה המבקש לא שילם את שכר הדירה עבור חודש אוקטובר, אותו היה אמור לשלם עד יום 1.10.2016, אולם בדיון נמסר על ידי המשיבים כי שכר הדירה שולם באיחור, ולפיכך התבקש פינוי החל מיום 1.11.2016.
4. עתה מונחת לפניי בקשתו של המבקש לביטול פסק הדין. בבקשה, הכוללת מספר שורות בלבד, מציין המבקש נסיבה אישית מסוימת, שמחמת צנעת הפרט לא אפרט אותה, אשר לטענתו גרמה לכך שלא התייצב בדיון. המשיבים מתנגדים לבקשה, שלטענתם אינה עומדת בתנאים הקבועים בדין לביטול פסק דין.
5. כידוע, בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות או בהעדר הגנה עש ויה להסתמך על שתי עילות: מקום בו לא זומן בעל הדין כדין לדיון או שלא הומצא לו כתב התביעה, קמה עילת ביטול מחובת הצדק. במקרה כזה, לא נתון לבית המשפט כל שיקול דעת, וחובה עליו להיעתר לבקשה. מקום בו זומן בעל הדין לדיון כדין או שכתב התביעה הומצא לו כדין, לפי העניין, נתון לבית המשפט שיקול דעת האם לבטל את פסק הדין, ובמסגרת זו עליו לשקול שתי שאלות – האחת, מדוע לא התייצב בעל הדין לדיון או לא הגיש כתב הגנה ; והשנייה, מהם סיכויי ההגנה של בעל הדין (ראו למשל, רע"א 8646/04 כריים נ' מנהל מקרקעי ישראל (21.11.2004) ; ע"א 10152/07 פדידה נ' רפאלי, פסקה 10 (15.12.2010)).
6. בענייננו, המועד להגשת כתב ההגנה ומועד הדיון נקבעו בהחלטה שניתנה בפני המבקש. לפיכך, ברור כי המסגרת בה יש לבחון את הבקשה הינה של ביטול מחמת שיקול דעת בית המשפט. אשר לשאלה הראשונה שיש לבחון בגדרה של עילת ביטול זו, הסיבה מדוע לא התייצב המבקש לדיון – אין מנוס מן המסקנה כי לא הוצג לכך הסבר מניח את הדעת. כאמור, המבקש ציין נסיבה אישית מסוימת, אולם נסיבה זו צוינה באופן כוללני וסתמי, בלא שהוסבר מדוע היה בה כדי לגרום לכך שהמבקש לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב לדיון. ודאי שאין די בכך שעה שלמבקש ניתנה, לפנים משורת הדין, הזדמנות לתקן את מחדלו, תוך שהובהר לו כי אי הגשת כתב הגנה משמעותה כי ניתן לתת פסק דין נגדו אף בלא לשמוע את טענותיו. לפיכך, עם כל האמפתיה לעניינו האישי של המבקש, אי די בכך כדי להצדיק את מחדלו.
7. על אף האמור, אפשר שניתן היה למחול על מחדל זה אילו היה מציג המבקש סיכויי הגנה טובים. בהתאם לפסיקה, בבקשה לביטול פסק דין שומה על המבקש לשטוח בתצהיר התומך בבקשת הביטול את טעמי הגנתו, על מנת שבית המשפט יוכל להתרשם מסיכוייהם (ע" 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395 (1954)). המבקש לא עשה כן. גם על מחדל זה אפשר שניתן היה למחול למבקש, שאינו מיוצג. אולם, בדיון שהתקיים ביום 28.9.2016, בו הציג המבקש את טענותיו, ניתן היה להתרשין למבקש טענות הגנה טובות במידה כזו שמצדיקה את ביטול פסק הדין בנסיבות שתוארו לעיל.
8. מן האמור עולה, כי אין להיעתר לבקשה. על אף האמור, בנסיבות המתוארות, אני מוצא לנכון לדחות את מועד הפינוי בחודש ימים, וזאת ככל שהמבקש ישלם את שכר הדרה עבור חודש נובמבר לא יאוחר מיום 30. 10.2016 (לסמכותו של בית המשפט לדחות מועד ביצוע פסק דין, ראו ד"נ 22/73 בן שחר נ' מחלב, פ"ד כח(2) 89 (1974)).
לפיכך, הבקשה לביטול פסק דין נדחית, אולם נקבע בזאת כי ככל שהמבקש ישלם את שכר הדירה לחודש נובמבר עד יום 30. 10.2016, יידחה מועד הפינוי ליום 1.12.2016.

המזכירות מתבקשת להודיע למבקש בדחיפות על החלטה זו, וכך מתבקש לעשות גם בא כוח המשיבים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד תוך 15 ימים לאחר קבלתה.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ז, 23 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמי לוי
נתבע: נמרוד ורד
שופט :
עורכי דין: