ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענבר בן זקן נגד קל אוטו שירותי מימון :

בפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

המבקשת –המבקשת

ענבר בן זקן

נגד

המשיבה –המשיבה

קל אוטו שירותי מימון

החלטה

1. לפני בקשת המבקשת לביטול פסק דין שניתן כנגדה ביום 10/09/16 עקב העדר הגשת כתב הגנה.

2. המשיבה הגישה כנגד המבקשת תביעה בגין נזקי רכב מבוטחה אשר נגרמו לה בתאונה מיום 08/08/13.

3. המשיבה מסרה את כתב התביעה והזמנה לדין לנתבעת כבר ביום 22/12/15. אולם למרות שחלף המועד להגשת ההגנה, המבקשת לא הגישה כתב הגנה לבית המשפט .

4. המבקשת התייצבה לדיון שהתקיים ב יום 6/4/16 בפני כבוד השופטת טויסטר בו ניתנה החלטה שיפוטית לפיה על המבקשת להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום, המבקשת לא הגישה כתב הגנה גם במ סגרת מועד זה.

5. ביום 08/09/16 הגישה המשיבה בקשה למתן פסק דין כנגד בהתבעת בהעדר הגנה . בנסיבות אלו ומשלא הוגש כתב הגנה, נתתי ביום 10/09/16 פסק דין כנגד המבקשת על מלוא סכום התביעה בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד . כמוכן , בוטל הדיון שנקבע ליום 14/09/16.

6. ביום 12/09/16 הוגשה הבקשה דנן בה עתרה המבקשת לביטול פסק הדין בנימוק שביום 01/05/16 שיגרה את כתב ההגנה מטעמה לבית המשפט באמצעות הפקסימיליה. לבקשה צורף צילום כתב הגנה וכן מסמך הנחזה להיות אישור על שיגור כתב ההגנה באמצעות הפק סימיליה לבית המשפט ביום 01/05/16 בשעה 13 :57. יוער כי לא צורף תצהיר אימות לכתב ההגנה כנדרש על פי תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 .

7. בהחלטה מיום 12/09/16 ציינתי כי לתיק לא נסרק כתב הגנה עובר להגשת הבקשה לביטול פסק הדין. אף לא ברור אם המבקשת ווידאה טלפונית עם המזכירות כי כתב ההגנה ששיגרה באמצעות הפקסימיליה אכן התקבל במזכירות בית המשפט . בהחלטה הנ"ל הוריתי לנתבעת להגיש תגובתה לבקשה בתוך 20 ימים . מעיון בתיקיית המצאות בנט המשפט עולה כי הבקשה דנן וכן ההחלטה נצפו כבר ביום 15/09/16 אולם לא הוגשה תגובה עד עתה.

8. בעל דין שקיבל פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא על נקלה ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. קיימת העדפה ברורה לקבלת הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים. אמנם, המבקשת אינ נה זכאי ת לביטול פסק הדין מחובת הצדק, אולם בית המשפט רשאי לבטל את פסק הדין, לפי שיקול דעתו. במסגרת זאת עלינו לדון בשתי : מהי סיבת המחדל, ומהם סיכויי ההגנה. היה על המבקשת לוודא כי כתב ההגנה שלטענתה שוגר לבימ"ש באמצעות הפקס ימיליה התקבל בפועל במזכירות בית המשפט. בנוסף התרשמתי כי למבקשת טענות הגנה שיש לבררן בבית המשפט.

9. לסיכום לאור האמור לעיל , אני קובע כי באיזון שבין סיבת המחדל לסיכויי הגנת המבקשת יש מקום לבטל את פסק הדין וכך אני מורה. בנסיבות העניין משלא הוגשה תגובה מטעם המשיבה אין צו להוצאות.

10. המזכירות תזמן את הצדדים לדיון לפני המותב המתאים.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ז, 18 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ענבר בן זקן
נתבע: קל אוטו שירותי מימון
שופט :
עורכי דין: