ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר רבייב נגד מיכאל צרפתי :

התובע

אלכסנדר רבייב ת.ז. XXXXXX817

נגד

הנתבע
מיכאל צרפתי ת.ז. XXXXXX134

פסק דין

בתאריך 2.12.15, בעקבות מודעה שפרסם הנתבע באתר "יד 2", רכש ממנו התובע מדפסת צבע מדגם "זירוקס 7800" תמורת סך של 12,000₪ (להלן: "המדפסת"),

בעתירתו לחיוב הנתבע בתשלום פיצוי בסך 5,000 ₪ , טוען התובע כי הלה הפר את התחייבותו לספק לו ביחד עם המדפסת ערכה של טונרים ב – 4 צבעים בשווי של 1,500 ₪ לאחד, שכן הוא סיפק לו 2 שניים מהם בלבד ולא קיים את הבטחתו להשלים את אספקת השניים הנותרים בהמשך.

הנתבע טוען להגנתו כי המדפסת אשר היתה שייכת לאביו והוא רק סייע לו במכירתה באמצעות האינטרנט, הוערכה באתר הקניות "זאפ" ככזו ששוויה עולה כדי 27,000 ₪ ו נמכרה לתובע במחיר של 12,000 ₪ , במסגרת הסכם בכתב שנערך בינו לבין אביו מר יוסף חיים (ר' ההסכם שצורף לכתב ההגנה). עוד טוען הנתבע כי מחיר המדפסת על פי ההסכם כלל גם "קיט 350 גרם להדפסה" שעלותו 2,000 ₪ ו כי התובע קיבל ממנו, ללא תשלום, 2 טונרים ששוויים 3,000 ₪ , הובלה והדרכה בערך של 1,500 ₪.

לאחר שבמהלך הדיון שהתקיים בפני הסתבר כי התובע קיבל מהנתבע 3 טונרים ולא שניים, נותרה המחלוקת בנוגע לטונר הרביעי – הצהוב, בלבד.

בהתייחסותו לטענות התובע בדבר הבטחתו לספק לו 4 טונרים, אמר הנתבע בעדותו: "... לא הבטחתי לנתבע טונרים. אמרתי לו שהמדפסת שוכבת, אני יכול לבדוק מה נשאר בה וכמובן זה לשיקול של יוסף (אביו של הנתבע – ר.ס.מ) כי הציוד הזה לא שלי.... אני אמרתי לו שהוא יקבל את המדפסת עם צבעים. התכוונתי שיש מדפסת, יש לה את הצבעים, אני אבדוק אם יש לי צבעים ספייר ואביא לו אותם כי אין לנו מה לעשות איתם יותר. ..".

לאחר שבתשובה לשאלתי אשיר התובע כי "הטונרים לא מוזכרים בהסכם בכתב אבל זה סוכם בעל-פה" והגיש לעיוני חלק זעיר מתמליל שיחה שלגרסתו התקיימה בינו לבין הנתבע (ת/1), הוריתי לו להשלים את הגשת תמלילי שיחותיו עם הנתבע במלואם.

הנתבע הוסיף והגיש את מודעת הפרסום למכירת המדפסת מיום 1.12.15 ואילו התובע הגיש את תמלילי עיקרי שיחותיו עמו ו לא עשה שימוש בצו שניתן לו על ידי –לבקשתו - לשם קבלת מודעת הפרסום המקורית מחודש נובמבר 2015 מאתר "יד 2", לאחר שטען כי מודעה זו כללה את ההבטחה למכירת המדפסת בתוספת 4 טונרים.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ו עיינתי בראיות שהוגשו מטעמם לרבות תמלילי השיחות והתייחסות הנתבע אליהם, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
ראשית אבהיר כי מאחר שהמשא ומתן למכירת המדפסת וכל השיחות שנערכו לאחריו התקיימו בין התובע לנתבע (ולא לאביו), אתייחס אליו להלן כאל מי שמכר אותה לתובע בעצמו ואעיר כי לטעמי בדין בחר התובע לכוון את תביעתו כלפיו ולא כלפי כל אישיות משפטית אחרת.
לגופו של עניין - אין חולק על כך שנושא הטונרים לא הוזכר בהסכם המכירה שנערך בין התובע לאביו של הנתבע. דא עקא שבשיחתו עם התובע מיום 19.11.15 נשמע הנתבע אומר, בין השאר, את הדברים הבאים:
"עכשיו תראה, על המדפסת הזאת אני לא עבדתי אתה פעימות מונה, זאת אומרת שיש לי את כל הטונרים של הצבעים פלוס עוד סט אמור להיות למדפסת הזאת. עכשיו על טונר שמה עולה באזור ה- 1,300 שקל לצבע, הוא יכול לתת לך 17,500 הדפסות פרוסס שזה מטורף... אז יש לי את כל המלאי הזה...".
כשהתובע אומר לו: "...אני רוצה להבין ממך, אתה אמרת שיש טונרים בפנים וטונרים בחוץ", משיב הנתבע: "תראה אני משתמש בה רק איזה שבועיים שלושה אבל תכלס הוצאתי איזה אייריס לא מזמן כשאני בדקתי, בדקתי בעצם את הארבע צבעים במדפסת יש משהו כמו 40% מכל דבר, אחד 70% ואחד 40% ויש לי טונרים שאם אני לא טועה יש לי את הארבעה צבעים חדשים שכל טונר כזה עולה 1,500 ₪..."
כשהתובע שואל אותו בנוגע למחיר: "אם אני משאיר את הטונרים אצלך ומוריד קצת במחיר אז אני מפסיד פה בעצם, לא מרוויח. אז עדיף להשאיר במצב הזה, כאילו לא שווה לי...?", משיב הנתבע: "אז תראה, אז בגלל זה אני לא דברתי מילה, אז בגלל זה אמרתי לך אני אתן לך אותם אתה יודע, כי אני יודע מה זה, אתה מבין? אני יכול להוריד לך 1,000, 1,500 שקל אבל טונרים עולים לבד איזה 5,000 ₪..."
בהמשך, בשיחה מיום 29.11.15, כשהתובע שאל אותו "מה מצב הטונרים שבפנים, האם הם מלאים או חצי?", השיב הנתבע: "אני ראיתי פה שיש חצי ויש לי פה אני חושב עוד סט חדש, אמור פה להיות לי, שהסט הזה עולה איזה 6,000 שקל". בתגובה לכך העיר התובע ושאל: "אוקי, אני יודע. אמרת לי זה 5 טונרים או ארבעה?" ואז השיב לו הנתבע: "בוא נראה, לא, זה כאילו 4 טונרים, זה ה- Black, ה- Yellow וה- Magneta...".

לנוכח דברים אלה ועל אף שבתגובתו לתמלילים טען הנתבע להעדר כל התחייבות מטעמו לתת לתובע את הטונרים בחינם, דעתי היא כי התובע הבין ממנו ובצדק, שמ חיר המדפסת כולל גם את 4 הטונרים המשומשים שהיו בתוכה. גם העובדה שהנתבע לא דרש ממנו תשלום נוסף בגין 3 הטונרים שהוא מודה כי קבל אותם ממנו, יש בה כדי ללמד על כך.

משכך, אני מחליטה לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 650 ₪ , שהינו כמחצית מערכו של טונר אחד – מה שהתובע הבין, כאמור, כי יקבל ממנו ולא קבל.
סכום זה בתוספת הוצאות בסך 400 ₪ ובסה"כ 1,050 ₪ ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשע"ז, 18 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר רבייב
נתבע: מיכאל צרפתי
שופט :
עורכי דין: