ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים ברזילי נגד צוות יעקובוב בע"מ :

לפני כבוד ה שופט מוחמד עלי

התובעות

1.מרים ברזילי
2.ענבר שגב-ברזילי

נגד

הנתבעת

צוות יעקובוב בע"מ

פסק דין

ביום 17.10.2014 רכשה התובעת 1 מתנה עבור בתה, התובעת 2, צמיד "חוליות" מאחד מסניפי הנתבעת. הנתבעת היא חברה שבבעלותה מספר חנויות תכשיטים. בין התובעות לבין הנתבעת מסכת נמשכת של טענות והתנהלות שקשורה לצמיד, ואביא את עיקריהן, ככל שהן נדרשות להכרעה.

לדברי התובעות, כעבור חודשיים מרכישת הצמיד התגלה פגם בצמיד: חלק מחוליותיו התפרקו. אין חולק כי הצמיד הובא לחנות ממנה נרכש ותוקן על חשבון הנתבעת ללא חיוב התובעות בעלות כלשהי . לטענת התובעות כעבור ימים ספורים, הצמיד התפרק שוב והוא נשלח אל הנתבעת פעם נוספת . לדברי התובעות בשלב זה הן ביקשו לבטל את העסקה אך הנתבעת סירבה לכך . אין חולק כי בשלב מסוים אפשרה הנתבעת לתובעות לקבל זיכוי ולרכוש תכשיט אחר במקום הצמיד. התובעות הופנו לאחד מסניפי הרשת בקניון "ארנה" בהרצליה, אך לדברי התובעות לא מצאו באותו סניף תכשיט שיהלום את התקציב שיכלו להרשות לעצמן. אין גם מחלוקת כי בעקבות כך נציג הנתבעת הבטיח לספק לתובעות צמיד חדש, ואכן התובעות קיבלו צמיד אחר. הצמיד שסופק לתובעות (לטענת הנתבעת לאחר שיוצר על ידי הספק המצוי בחו"ל) עשוי זהב 18קראט במקום 14 קראט ממנו עשוי הצמיד המקורי. לדברי התובעות נאמר להן שצמיד זה יקר מהצמיד המקורי בכ- 30% והדבר היה פיצוי על הכשלים שהיו עד לאותו שלב .

במוקד התביעה עומד כעת הצמיד החדש. לטענת התובעות, תקופה קצרה לאחר שקיבלו את הצמיד החדש, אף הוא התפרק. לפיכך, טוענות התובעות כי זכותן לבטל את העסקה ולקבל את כספן בחזרה. בנוסף לשווי הצמיד המקורי טוענות התובעות כי הן זכותן לקבל פיצוי בסך של 2400 ₪, שהוא סכום המשקף 30% משווי הצמיד המקורי, שיעור שהנתבעת כבר הסכימה לפצותן בו – על ידי אספקת אותו צמיד עשוי זהב 18 קראט במקום 14 קראט .

הנתבעת טוענת כי דין התביעה להידחות. לדבריה היא מעניקה אחריות, אך האחריות לא חלה על שבר שנגרם למוצר. הנתבע ת טוענת כי כל פניותיהן של התובע ות טופלו באופן ראוי. בין היתר תוקן הצמיד בפעם הראשונה שהתובע ות הלינו על הפגם ללא כל עלות, הוצע להן להחליף את הצמיד במוצר אחר ואף סופק להן צמיד חדש. לדברי הנתבעת לתובעות אין זכות לבטל את העסקה, שכן המדובר בתכשיט איכות י שהפגם שנוצר בו נבע מ"שימוש ברוטאלי ובלתי ראוי" ולדבריה אף בזדון, ותעיד על כך התוצאה החוזרת גם בתכשיט השני החדש שיוצר עבור התובעות. הנתבעת מוסיפה ומפרטת טענות נוספות שתמציתן שאין הנתבעת אחראית לנזק שנגרם, כי אין מקום לביטול העסי לתובעות לא מגיע פיצוי כלשהו.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי. הנימוקים למסקנתי זו יובאו להלן.

התרשמותי מדברי התובעת 2 שהעידה לפניי והתנהלות הדברים כפי שהובאה בפתח פסק הדין, מלמד ות על כך כי אכן בצמיד שרכשו התובעות היה פגם והתגלתה אי-התאמה . הפגם התבטא בכך שחלק מהחוליות העדינות בהן שזור הצמיד, התפרק. הצמיד הוצג בפניי במהלך הדיון וניתן להבחין כי אכן חוליה מחוליותיו התפרקה. העיון הבלתי אמצעי בצמיד, הפניות החוזרות ונשנות של התובעות אל הנתבעת , התיקון שבוצע בצמיד המקורי ונכונות הנתבעת לשוב ולפצות את התובעות – כל אלה מלמדים כי המוצר שרכשו התובעות היה פגום, לא תאם את הייעוד שלשמו נרכש והתגלתה בו אי-התאמה. בנקודה זו אציין שאינני מתעלם מכך שיתכן שחלק ממאמציה של הנתבעת לטפל בתלונותיהן של התובעות נבע מתוך מתן שירות ללקוח כדי לשמר את המוניטין החיובי ממנו היא נהנית לטענתה ולרצות את הלקוח. עם זאת, אני סובר כי המסה של הפניות החוזרות ונשנות של התובעות אל הנתבעת וההתנהלות שקשורה בצמיד מלמדת כי אכן הצמיד התפרק והיו בו פגמים. ככלות הכל יש לזכור כי מדובר בצמיד שהתובעת 2, אמה של התובעת 1, רכשה כמתנה עבור בתה. אינני מקבל את טענת הנתבעת כי הליקוי בצמיד נבע משימוש "ברוטאלי" ובלתי ראוי, ואף בזדון. לא כך התרשמתי מן התובעות, ועל כן אינני מקבל טענות אלה של הנתבעת. אין סיבה נראית לעין כי התובעת 2, תקבל מתנה יקרה מאמה, התובעת 1 – ותגרום להריסת התכשיט בזדון.

ניתן להתרשם כי המדובר בתכשיט עדין ששזור חוליות גדולות באמצעות חוטי זהב וחוליות קטנות עדינות. למרות שמדובר בתכשיט עדין הצפייה כי הוא לא יתפרק זמן קצר אחרי רכישתו. תכשיט נרכש כדי שיוכל לקיים את ייעודו. ייעוד ו הוא כי בעליו יענוד אותו כשהוא שלם ותקין ואף יתהדר בו. על כן, גם אם הפגם שהתגלה בו הוא לא קרדינלי, יש בכך כדי לפגוע בייעודו הבסיסי: להוות פריט אופנתי, שנועד לאסתטיקה וחן. כשמדובר בתכשיט, לא כל שכן תכשיט יקר ואינו זול, אסתטיקה, חן ושלמות היא "שם המשחק".

לשם שלמות התמונה יצוין כי אינני סבור כי עניין לנו בשאלה של אחריות על המוצר אלא באי-התאמה שנתגלתה בו. מכל מקום הנתבעת לא הציגה את תנאי האחריות על המוצר ולא גיבתה את טענותיה באסמכתאות מתאימות.

כאמור, הנתבעת סיפקה לתובעות צמיד עשוי 18קראט במקום 14 קראט. העובדה כי גם בעקבות כך עומדות התובעות על ביטול העסקה והשבת כספיהן, יכולה ללמד על מהימנות דבריהן ועל כ ך, שעניין התפרקות הצמיד ופגיעה בשלמותו אינו סיפור בדים שנועד לשם הפקת רווח משני . ולא נעלם מעיני הרכיב הנוסף אותו תבעו התובעות בתביעתן, קרי תשלום פיצוי בסך של 2400 ₪.

במהלך הדין ודברים בין התובעות לבין התבעת, ציינו התובעות כי הנתבעת הייתה מוכנה לבטל את העסקה ולהשיב להן את שווי הצמיד (ראו סעיף 13 לכתב התביעה). בסעיף 19 לכתב ההגנה אישרה הנתבעת את הדברים וטענה כי היא הייתה נכונה לעשות כן לפנים משורת הדין. באותו מקום טענה הנתבעת כי היא "עשתה בירור עם הספק שלה ופעלה לשכנועו להחזרת המוצר כנגד החזר כספי, ועל כן ניאות הספק לבקשותיה של הנתבעת. בשלב זה הודיע[ה] הנתבעת לתובעת כי היא מסכימה להחזרת הכסף לתובעת לאור הסכמת הספק...". יצוין כי ברוח זו גם הצעתי לצדדים לסיים את המחלוקת, אך למרבה הצער הצעתי לא נתקבלה.

גם אם התובעות התנו בעבר את הסכמתן לביטול העסקה בתשלום פיצוי נוסף שמגלם השבה בשיעור שווי הצמיד המשופר שיש בידיהן (של 18 קראט במקום 14 קראט), וגם אם בסופו של דבר לא ייקבע בפסק הדין כי הן זכאיות לפיצוי כלשהו מעבר להשבה , עדיין יש לבחון את הדברים בראי השאלה אם קיימת בידיהן הזכות לבטל את העסקה. משקבעתי כי בצמיד התגלה פגם ואי-התאמה, מן הדין להיעתר לבקשתן לבטל את העסקה. עם זאת, וכפי שכבר נרמז אני סבור כי על הנתבעת להשיב לתובעות רק את שווי הצמיד המקורי בסך של 8000 ₪, ואין מקום להורות על השבת שווי הצמיד החדש, שעלותו לטענת התובעות גבוהה ב 30% משווי הצמיד המקורי. הצמיד החדש יוצר כחלק ממאמצי הנתבעת לפצות את התובעות, ומשהגעתי למסקנה בדבר ביטול העסקה, אין מקום לפסוק לתובעות השבה בגובה הצמיד החדש, שכן מה שיתבטל הוא העסקה המקורית בה רכשו התובעות את הצמיד המקורי ושילמו תמורתו, ועל כן ההשבה מתייחסת לעסקה המקורית ולאותו סכום ששולם בגדרה .

אשר על כן, אני מחליט לקבל תביעת התובעות ומורה על ביטול עסקת רכישת הצמיד. התובעות תחזרנה את הצמיד לסניף הקרוב ביותר למקום מגוריהן לאחר תיאום הדבר עם אחד מנציגיה שהופיעו בדיון. בד בבד עם השבת הצמיד, תשיב הנתבעת לתובעות סך של 8000 ₪. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעות באותו מעמד הוצאות בסך כולל של 1000 ₪.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, י"א תשרי תשע"ז, 13 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרים ברזילי
נתבע: צוות יעקובוב בע"מ
שופט :
עורכי דין: