ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד סי.דבל יו. טי :

לפני:

כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

התובעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד נגה ואח'
-
הנתבעת
סי.דבל יו. טי - טיפול בפצעים כרוניים בע"מ ח.פ 514485721

פסק דין

התביעה הוגשה ביום 16.3.2016.
ביום 9.5.2016 ביצעה התובעת מסירה של כתב התביעה לידי הנתבעת (לידי פקידה בנתבעת בשם שרון).
בעקבות מסירת כתב התביעה התנהלה תכתובת בין הצדדים ואף שולם חלק מסכום התביעה.
ביום 20.7.2016 התקיים דיון מוקדם שאליו התייצבה התובעת בלבד, חרף מסירת הזימון לידי הנתבעת.
בהתאם להחלטה שניתנה במעמד הדיון, העבירה התובעת עותק מפרוטוקול הדיון לידי מנהל הנתבעת באמצעות דוא"ל (25.7.2016).
חרף האמור, עד כה לא הגישה הנתבעת כתב הגנה ולא הבהירה מדוע נמנעה מלהתייצב לדיון כנדרש.
בנסיבות אלה, משהנתבעת לא הגישה כתב הגנה חרף חלוף המועד לכך ואף לא פעלה בהתאם להחלטות בית הדין, יש מקום ליתן כנגדה פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד (תוך עדכון סכום התביעה בניכוי הסכום ששולם לאחר הגשתה), וזאת בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991.
הנתבעת תשלם לתובעת, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין, את הסכומים הבאים:
סך של 3,521 ₪ בגין תשלומים עבור פוליסות לעובדיה. סכום זה ישולם ב צירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנות 20-22 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 ו/או תקנות 10-11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, מיום הגשת התביעה, 17.3.2016, ועד לתשלום המלא בפועל;
הוצאות משפט בסך 432 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 921 ₪ כולל מע"מ (בהתאם לסכום התביעה המעודכן ועל פי התעריף המינמלי המומלץ). לא ישולמו הסכומים בתוך 30 יום יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ז (14 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: סי.דבל יו. טי
שופט :
עורכי דין: