ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ נגד חמודה חמודה בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

הראל חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים

חמודה חמודה בע"מ

פסק דין

מונחת לפי תביעה כספית ע"ס 38,990 ש"ח.
בכתב התביעה נטען כי הת ובעת שילמה –פיצויים מכוח פוליסת ביטוח בגין תאונת דרכים מיום 7.4.2013 בה היה מעורב רכב 2400470 ש בעת התאונה היה מבוטח על ידה. בדיון שהתקיים בתאריך 2.6.2015 העיד עד התבי עה כי מי שנהג ברכב בפועל בעת התאונה אינו מי שדווחה עליו הנ תבעת כי אם בנו הצעיר שאינו מכוסה בפולי סה בשל הגבלת גיל. משכך, טוענת התובעת כי תגמולי הביט וח שול מו על ידה לנתבעת עקב דיווח כוזב באשר לזהות הנהג. על כן מבקשת ה ינת בעת תפצה אותה בגין הסכום ששולם בסך של 38,990 ש"ח.

הנתבעת הכחישה בהגנתה את טענות התובעת וטענה כי התביעה מהווה שימוש לרעה בהליכי המשפט.

הוכחות:
מטעם הת ובעת העיד מר יריב אבירם. העד מסר בעדותו כי מי שנהג ברכב בזמן התאונה היה בחור צעיר בסביבות ה 20-30 אך בטח לא ארבעים. לפני שהחל יפו פר טים התקשר למישהו, כנראה לאביו . השיחה הייתה כ - 20 דקות. הוא היה בלחץ " היסטרי" " הגיעו תוך חצי שעה אני מניח אבא שלו כנראה ועוד משיהו החלפנו פרטים וכל אחד נסע לדרכו" .

"ראית את הנהג בחוץ?"
"ת. לא".
"ש. זה שראית לפני כמה דקות שהיה באלום?
"ת. אני לא יודע אם זה אבא שלו אבל זה הבחור שהגיע עם אבא שלו".

בא כוח הנתבעת חקר את העד ובין היתר על הנסיבות והאחריות לגרימת התאונה.

מטעם הנתבעת העיד מר חוסיין חמודה. העד מסר בעדותו כי הוא זה שנהג ברכב. העד תיאר את נסיבות התאונה, העד הוסיף כי עאדל זועבי היה במקום " היה ברכב השני בא אלי ואמר לי זה מספר טלפון אם צריך עזרה תתקשר אלי אני לא מכיר את עאדל זועבי".

בחקירתו הנגדית נשאל העד איזה רכב היה לנהג השני והשיב "שחור לא כל כך עניין אותי האוטו שלו לא זוכר איזה סוג זה רכב קטן שחור". לאחר מכן השיב לאותה שאלה כי :" לא ,האוטו שלו צבע מטלי כחול ירוק". לאחר שע ומת עם הסתירה בהשוואה לתשובתו הקודמת השיב כי התכוון לרכ ב של העד, והוסיף כי : "הרכב של זועבי שחור הרכב המעורב ירוק שומני בערך כחול שומני".

" אני אומר לך שהצבע שלו כסף".
"ת. לא זוכר".

"ב"כ הנתבע – מרשי אמר שייתכן שהרכב אפור".

"ש. מאיזה גיל מותר לנהג להיות?"
"ת. רק אני נוהג זה אוטו שלי פרטי".
" אם אומר לך שנהג הבן שלך".
"תוכיח".

לאחר שהעד סיים את עדותו ויצא מן האולם אל הטרקלין הוא חזר ואמר כי נזכר בסוג הרכב וזה דייהטסו.

מר עאדל זועבי שהעיד מטעם הנת בעת מסר בעדותו כי ראה את התאונה שעה שנסע ברכבו " הייתי בפגישה נסעתי לכפר מסר כשהגעתי לצומת רכב לפני נעצר עצרתי מאחוריו בגלל שהאדון הגיע ממול ונתנו לו אפשרות להיכנס לתחנת הדלק. פתאום הגיע רכב שעשה עקיפה מצד ימין כנראה רצה להיכנס לתחנה ונכנס בג'יפ". לאחר התאונה זזנו עצר בצד הימני הזזנו את הרכבים ממקום הכניסה לתחנה ואמרתי לו אדון מי נהג מסרתי לו את מספר הטלפון שלי אם אתה צריך עזרה הנה מספר הטלפון שלי. התקהל ו אנשים הייתי מ מהר נסעתי ליעד שלי".

בחקירתו הנגדית טען זועבי כי לא מכיר את הנהג.

"ש. יש לך קשר עם חמודה?"
"ת. לא".

סיכומים הוגשו בכתב.

בא כוח ה תובעת טען בס יכומיו כי אין מחלוקת שהפולי סה אינה מכסה נהג שגילו מתחת ל 24. העד אבירם יריב מסר בעדותו בבית המשפט ברמלה כי מר חמודה חוסיין לא היה הנהג בעת הת אונה אלא אדם צעיר ועל דברים אלה חזר ב עדותו בתביעה דנן. העד זיהה את חמודה חוסיין כמי שהגיע למקום ל אחר התאונה. עדותו לא נסתרה. מדובר בעד אובייקטיבי שאינו בעל דין בתביעה זו ואינו בעל דין בת ביעה ברמלה.

מאידך, העד חמודה חוסיין הוא בעל עניין בהיותו אחד מבעלי הנת בעת . בא כוחה המלומד של התובעת הפנה תשומת הל ב לתשובת העד כש הוטח בו בחקירה הנגד ית כי בנו נהג ברכב. כזכור, העד השיב " תוכיח".
בא כוח התובעת טען בסיכ ומיו כי התשובה המתאימה ל שאלה זו הייתה "אני נהגתי ברכב". כמו כן הפנה לחזרת העד לא ולם לאחר שסיים להעיד על מנת לטעון כי נזכר בסוג הרכב.

עוד הפנה בא כוח התובעת כי שני העדים מטעם הנתבעת הכחישו כי מכירים אחד את השני כאשר האמת היא שעאדל הוא גיסו של חוסיין.

התובעת צירפה לסיכומיה ,לאחר שניתנה לה רשו ת לכ ך מבית המשפט, פרוטוקול בית המשפט ממנו עולה כי הגיס עאדל זועבי הציע את ביתו כחלופ ת מעצר בהל יך מעצר שננקט נגד חוסיין חמודה.

הנתבעת טענה בסיכומיה כי העד של התובעת אינו מהימן ואינו אמין . לא זכר את צבע החולצה שלבשו האב והש וטר אך זכר את צבע החולצה שלבש הבן. נפלו בעדותו סתירות לגבי נסיבות אירוע התאונה. עוד הפנתה הנתבעת לכך שהתובעת לא הזמינה את השוטר שהיה נוכח במקום. אשר לאי הזמנת הבנים של חמודה למתן עדות טענה כי למר חמודה מספר בנים ולא יכול הוא לזמן את כולם ליום הדיון.

אשר לקשר המשפחתי בין חמודה חוסיין ועאדל זועבי טענה כי : " אף אם יוכח כי אכן יש קשר משפחתי כלשהו בין עדי הנת בעת כנטען ה רי שאין הדבר מעיד על אי אמינותו של מי מהם".

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות , המוצגים שהונחו על שולחני ועדויות הצדדים, באתי לידי מסקנה כי עלי לקבל את התביעה במלואה.

השיקולים והנימוקים שהביאוני למסקנה זו יפורטו להלן באופן תמציתי כמצוות תקנה 214 ט"ז ב לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984:

א. אני נותן אימון מלא בעדותו של העבירם יריב. מאידך עדותם של חוסיין חמודה ושל עאדל זועבי לא הותירה רושם חיובי.

ב. טענת עאדל זועבי וחוסיין חמודה שאינם מכירים אחד את השני שעה שמדובר בגיסו של חמודה , שאף דאג לו בהליכים של מעצר עת הגיס הציע את ביתו כחלופת מעצר ( ראו פרוטוקול בית המשפט שצורף לסיכומים) , היא שקר גס שמעיד על עזות מצח של שני העדים . העדים לא היו נזקקים לשקר חמור זה אילו גרסתם הייתה אמתית.

ג. העד חוסיין חמודה סתר את עצמו לגב י צבע הרכב. ( ראו הציטוטים מעדותו לעיל). גם חזרתו לאולם לאחר שיצא למסדרון על מנת להעיד לגבי סוג הרכב (ששם יש קהל ומן הסתם יכולים להיות שם אנשים מהמשפחה ), עשתה רושם לא טוב.

ד. הטענה של חוסיין חמודה כי יש לו מספר ילדים ולכן לא יכול להביאם למתן עדות אינה משכנעת כלל. הוא היה צריך להביא את כל יל דיו שמתחת לגיל 24 שיעידו כי לא הם נהגו ברכב בזמן התאונה. משלא עשה זאת, יש לזקוף אי הבאת ראיה חשובה וזמינה זו לחובתו.

לאור כל האמור התביעה המתקבלת , אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 38,990 ש"ח.

כמו כן, תשלם הנ תבעת לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין בסך של 5,500 ש"ח.

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ז, 14 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: חמודה חמודה בע"מ
שופט :
עורכי דין: