ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי מורי נגד נעם יוסף אבנון :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

עדי מורי

נגד

נתבעים

  1. נעם יוסף אבנון
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  3. אבנר איגוד ביטוח נפגעי רכב בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדי, הפסיכיאטרי, הנוירופסיכולגי, העיניים, הנוירולוגי, האנדוקרינולוגי, הכבד והריאות.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדי והנוירולוגי, עקב תאונת הדרכים מיום 23.9.98.

אשר לתחום הריאות והכבד, מהתיעוד הראשוני עולה כי נגרמו קונטוזיות בריאות ובכבד, אולם לא מצורף תיעוד נוסף. ככל שישנו תיעוד רלוונטי לתחומים אלה, על התובעת להגישו בתוך 20 ימים מהיום.

אשר לתחום האנדוקרינולוגי, המסמכים אשר צורפו אינם מצביעים על קשר בין הסכרת שאובחנה מספר שנים לאחר התאונה לבין הפגיעה בתאונה. לפיכך, ועל סמך התיעוד אשר הוגש, אין מקום, בשלב זה, למינוי מומחה בתחום זה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר קובי לידור כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה אורתופדי ואת ד"ר ברג מונל כמומחה בתחום הנוירולוגי, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבה הרפואי של התובע ת בגין תאונת הדרכים .

בחוות דעתם מתבקש ים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקש ים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אש ר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגיש ו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש ו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ז, 13 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי מורי
נתבע: נעם יוסף אבנון
שופט :
עורכי דין: