ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר וייסביין נגד הסתדרות מדיצינית הדסה :

13 אוקטובר 2016
לפני: כבוד השופט דניאל גולדברג
נ.צ. (ע) שמואל ריבלין
נ.צ. (מ) אברהם סנפירי
התובע:
אלכסנדר וייסביין
ע"י ב"כ: עו"ד איתמר כהן

-
הנתבעת:
הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ)

ע"י ב"כ: עו"ד שושנה גביש

החלטה

לפנינו בקשת הנתבעת לדחיית התביעה על הסף בשל התיישנות.

התביעה
בתביעתו, שהוגשה ביום 3.5.16, טוען התובע כי הינו יליד 1947, כי עלה לישראל מברית המועצות בשנת 1991 והחל לעבוד אצל הנתבעת כמהנדס חשמל החל מיום 1.2.1995 ופרש ממנה לפנסיה ביום 31.5.14. לטענת התובע, הוא צורף לאחר תחילת עבודתו לקרן הפנסיה לעובדי הדסה אך מספר חודשים לאחר מכן הנתבעת העבירה אותו לקרן הפנסיה "מקפת הוותיקה". לטענתו, בסמוך לפרישתו נודע לתובע כי עוד בחודש 12/2003 העבירה הנתבעת את התובע לקרן פנסיה חדשה בחברת הביטוח הראל, וזאת באופן חד צדדי ומבלי שהודיעה לו על כך, ומבלי שהתובע חתם על טופס הצטרפות לקרן הפנסיה של חברת הראל. לטענת התובע העברה זו גרמה לו לנזק חודשי של 1,915 ₪ בתשלומי הפנסיה, והוא עותר לפסוק לו סך 326,227.76 ₪ בגין הפסדי פנסיה בעבר ובעתיד, בהתאם לחוות דעת אקטוארית שצירף לכתב התביעה.
הבקשה לדחיית התביעה על הסף
הנתבעת טוענת כי עילת התביעה נוצרה בשנת 2003, כ-12.5 שנים לפני מועד הגשתה. יתר על כן, בהתאם להוראות התקנון האחיד של קרן מקפת, חלף המועד האחרון האפשרי להחזרת התובע למעמד של מבוטח פעיל בה בחודש 1/06, שנתיים לאחר מועד התשלום האחרון לקרן.
הנתבעת טוענת כי עובדת העברתו של התובע לקרן הפנסיה של חברת הראל (קרן נתיבות) צויינה בתלושי השכר של התובע ולמענו אף נשלחו דוחו"ת שנתיים בהתאם לסעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. בהתאם לכך, לתובע נודע דבר העברתו כבר בחודש 1/04 ולכל המאוחר בעת קבלת הדו"ח השנתי הראשון של חברת הראל.

תשובת התובע
התובע עומד על עמדתו כי העובדות שביסוד עילת התובענה נודעו לו לראשונה סמוך לפרישתו, וכי על עניינו חל סעיף 8 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לפיו אם נעלמו מהתובע העובדות המהוות את עילת התובענה מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודע לתובע עובדות אלה.
התובע טוען כי נדרש בירור עובדתי בשאלת מועד גילוי העובדות שביסוד עילת התובענה ועל כן אין מקום לדחיית התביעה על הסף.
התובע מוסיף כי אין הנתבעת מעלה כל טענה בדבר קושי לברר את העובדות הצריכות לעניין.
התובע מוסיף וטוען כי יש לחסום את הנתבעת מהעלאת טענת ההתיישנות בשל חוסר תום לב בהעלאתה.

תגובת הנתבעת
הנתבעת הגישה תגובתה לתגובת התובע ובה היא כופרת בתחולת סעיף 8 לחוק ההתיישנות על עניינו של התובע. על התובע הנטל להוכיח תנאי תחולתו של סעיף 8, אך בתגובתו לבקשת הנתבעת לא צירף התובע תצהירים המאמתים את העובדות הנטענות לדחיית תחילת מירוץ ההתיישנות. הנתבעת הפנתה לפסקי דין של בית המשפט העליון בע"א 97/77 זונבנד נ. קלוגמן, פ"ד לא (3) 466 ו-ע"א 4583/08 נגר נ. ביניש לעניין זה.
הנתבעת כופרת בכך שעליה להוכיח קושי בהצגת ראיות בשל חלוף תקופת ההתיישנות, כמו גם בטענת התובע בדבר חוסר תום לב בהעלאת טענת ההתיישנות.

הכרעה

בית הדין תמים דעים עם התובע כי אין מקום לקבל את הבקשה. אכן, על התובע הנטל להוכיח את תנאי תחולתו של סעיף 8 לחוק ההתיישנות, אך העובדה שלא עשה כן במענה לבקשת הנתבעת אינה מהווה, לדעתנו, הצדקה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות בשלב זה. בהתאם לסעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, בית הדין נוהג בענייני סדר דין שאין לגביהם הוראה בחוק בית הדין לעבודה או בתקנות בית הדין (סדרי דין), תשנ"ב-1991, בדרך הטובה ביותר הנראית לו לעשיית צדק. נראה לבית הדין שאין מקום להחיל בשלב זה את הפסיקות בעניין זונבנד ונגר הנ"ל, ועדיפה על בית הדין עמדת התובע כי יש לאפשר לו לנהל את ההליך העיקרי שבו ינסה להרים את הנטל המוטל עליו . ככל שירים נטל זה, יהיה מקום לדון ביתר המחלוקות בין הצדדים, שלעת עתה אינן ידועות, בהיעדר כתב ה גנה המתייחס לכלל הטענות שבכתב התביעה.
אכן, משוכה לא קלה עומדת לפני התובע: עליו להוכיח לא רק שלא ידע על העברתו לקרן הפנסיה של הראל למרות האמור בתלושי השכר ובדוחו"ת השנתיים והרבעוניים שקיבל, אלא שלא ידע על כך מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכל למנוע אותן. יהיה על התובע להתייחס בתצהירו לעניין האמור בתלושים ובדוחו"ת חברת הראל.
העדפת בירור התביעה כמקשה אחת ללא הכרעה מקדמית בטענת ההתיישנות תאפשר לבית הדין גם להכריע בדרך נכונה יותר גם בטענת חוסר תום הלב שמעלה התובע. השיקולים הרלוונטיים פורטו בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעע 533/09 עופרה אילן ואח' נ. שירותי בריאות כללית (מיום 15.6.11), וראוי כי הכרעה גם בטענה זו תיעשה על בסיס המערכת הראייתית כולה.

סוף דבר
הבקשה נדחית.
למרות האמור, הייתה הצדקה להגשת הבקשה, ודחייתה נובעת מתשובת התובע שהנטל להוכחת יסודותיה מוטל עליו. בנסיבות אלה אין בית הדין רואה לעשות צו להוצאות בבקשה.
הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך 21 ימים מיום שהחלטה זו תומצא לה.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ז, (13 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

"ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו".

נציג ציבור

נציג ציבור

דניאל גולדברג, שופט


מעורבים
תובע: אלכסנדר וייסביין
נתבע: הסתדרות מדיצינית הדסה
שופט :
עורכי דין: