ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי חתשואל נגד יהודה גרוס :

בפני כבוד ה שופט אריאל ברגנר

תובע

מרדכי חתשואל

נגד

נתבעים

  1. יהודה גרוס
  2. יששכר שטיינהרטר

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 11.9.16, ומשלא הושגה הסכמת הצדדים בדבר זהות המומחה , הנני ממנה בזאת את המהנדס ושמאי המקרקעין, מר דן אורמן, מרחוב הגר"א 11/1 רחובות, טלפון: 08-XXXX871, פקס: 08-XXXX620, כמומחה מטעם בית המשפט, לבדיקת הטענות המקצועיות של הצדדים המפורטות בכתבי הטענות, שהן טענות הנדסאיות הקשורות לבניה נשוא התובענה.

2. באי כח הצדדים יפנו אל המומחה ויתאמו עימו מועדים לבדיקת הבניה.

הצדדים ובאי כוחם רשאים להיות נוכחים במעמד בדיקת המומחה ולהציג בפניו כל מסמך שימצאו לנכון, וכן יהא עליהם להציג בפני המומחה כל מסמך שידרוש, ושיהיה ברשותם או בשליטתם, בכל עת.

4. המומחה מתבקש להמציא את חוות דעתו לבית המשפט, תוך 60 יום, עם העתקים לבאי כח הצדדים.

5. הצדדים יהיו רשאים להציג למומחה שאלות הבהרה, בהקשר לחוות דעתו, בתוך 30 יום ממועד קבלתן ע"י באי כוחם והמומחה מתבקש להשיב עליהן, בתוך 30 יום ממועד קבלת השאלות על ידו.

9. בשלב זה יישאו הצדדים שווה בשווה בשכ"ט המומחה, כפי שייקבע ע"י בית המשפט ובתום המשפט ייקבע מי ישא בו – כולו או מקצתו.

10. ההחלטה תישלח למומחה ע"י המזכירות, מיד לאחר שכל אחד מן הצדדים יפקיד בקופת ביהמ"ש סך של 3,500 ₪, בצירוף מע"מ כדין, ע"ח שכרו של המומחה.

הסכומים הנ"ל יופקדו בתוך 7 ימים מהיום.

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ז, 05 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי חתשואל
נתבע: יהודה גרוס
שופט :
עורכי דין: