ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאוניד בלייכמן נגד משטרת ישראל – תחנת לב הגליל :

בפני כבוד ה שופטת דלית שרון-גרין

מבקש

לאוניד בלייכמן
ע"י ב"כ עו"ד תומר שוורץ

נגד

משיבה

משטרת ישראל – תחנת לב הגליל, כרמיאל

החלטה

מבוא
לפניי בקשה להחזרת תפוס, המתייחסת לחפצים, שנתפסו ביום 11.7.16, בעסקו של המבקש ברח' הכבאי 4 בכרמיאל, שלהלן פירוטם:
9 מחשבים
מכשיר DVR
10 מסכי מחשב
11 מקלדות
כסף מזומן
מצלמות אבטחה

טיעוני הצדדים
המבקש טען בבקשתו כי טרם הוגש כתב אישום בעניין התפוסים, וכי המשך החזקתם פוגע בזכויותיו באופן בלתי מידתי. לדבריו, הוא מפעיל עסק "קפה אינטרנט" והמחשבים הביתיים משמשים את העסק. את תכנם יכולה היתה המשטרה לבדוק ולהעתיק זה מכבר.
בדיון לפניי הוסיף כי במועד התפיסה לא נכחה במקום "מפעילה" כנטען בתגובת המשיבה.
עוד טען כי הפסיקה והשתלשלות הדברים בענייננו מלמדות כי יש לחתור ל"חלופת תפיסה", משום שעפ"י עמדת המשיבה מטרת המשך החזקת התפוסים היא אך ורק חילוטם בבוא היום.
פתרון אחר שנמצא בפסיקה, קצב למשטרה זמן לסיום החקירה ולהגשת כתב אישום, תוך קביעה כי אם לא יוגש כתב אישום בתקופה הקצובה – יוחזרו התפוסים.

המשיבה טענה בתגובתה בכתב, עליה חזרה בדיון לפניי, כי נגד המבקש הוגש כתב אישום בעבירות דומות בשנת 2015, וכי נפתחו נגדו תיקים נוספים בתקופה האחרונה, מהם ניתן ללמוד כי "המבקש ממשיך לעסוק באותו "העסק" במקומות שונים".
בפרק פירוט החומרים הראייתיים התייחסה המשיבה למספר תיקי חקירה שנפתחו בעת האחרונה. סמכות התפיסה, שנעשתה עפ"י צו שופט, נשענת על סעיף 235(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: " חוק העונשין"), וכן על סע' 32(א) לפסד"פ (מעצר וחפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן: " הפסד"פ"). הצורך בהמשך החזקת התפוסים נובע מהשאיפה לחלטם בסופו של יום וכן כדי למנוע המשך ביצוע עבירות דומות. ביחס לכסף המזומן, המבקש לא הראה אסמכתא לכך שמדובר בהכנסות חוקיות, והעסק פעל ללא קופה רושמת וללא דיווח מתאים לרשויות.

דיון והכרעה
ראשית, הבקשה הוגשה ללא תצהיר תומך. בדיון שהתקיים ביום 29.9.16 אפשרתי למבקש להשלים את בקשתו ע"י הוספת תצהיר, אך עד ליום מתן החלטה זו, הוא לא עשה כן. בנסיבות אלה, יש לדחות את הבקשה על הסף.

למעלה מן הצורך אוסיף כי, לטעמי, גם לגופו של עניין יש לדחות את הבקשה, מהנימוקים שאפרט להלן. במאמר מוסגר יצויין כי תגובת המשיבה התייחסה לטענות משפטיות אשר לא הוזכרו בבקשה, ועל כן אינני רואה צורך לדון בהן.

עיינתי בתיק החקירה המתייחס לתפוסים מושא בקשה זו, פל"א 297632/16, ואני סבורה כי קיי ם בסיס ראייתי לכאורי להוכחת השימוש בתפוסים כחלק ממערך ההפעלה של הימורים אסורים. תשתית זו מבוססת על הודעותיהם של שני בני אדם שסיפרו כי הימרו בעסקו של המבקש, והודעתו של אדם נוסף, שטען כי המבקש פנה אליו ובקשו להחליפו בעבודה בעסק שבבעלות המבקש, שאת פרטיו מסר למשטרה, אם כי טען שחשב שמדובר ב"קפה אינטרנט " רגיל . המבקש נחקר באזהרה והכחיש את המיוחס לו, ואולם גרסתו ביחס להפעלת המקום מעוררת קשיים משמעותיים ואיננה מתיישבת עם ההגיון הבריא והשכל הישר. בתיק החקירה מצויים צו החפוש ודוחות השוטרים באשר לאופן החפוש ולממצאיו.

מקובלת עלי עמדת המשיבה לפיה סמכות התפיסה קמה הן מכח סעיף 235 לחוק העונשין והן מכח סעיף 32 לפסד"פ. מטרות המשך החזקת התפוסים, עפ"י עמדת המשיבה, הן כאמור שתיים; האחת, בקשה לחילוטם בבוא היום, והשניה מניעת ביצוע עבירות נוספות באמצעותם.
כאמור, נגד המבקש הוגש כבר כתב אישום אחד בעבירות דומות, וכעת, מעבר לתיק הפל"א דנן במסגרתו נתפסו התפוסים מושא בקשה זו, נפתחו נגד המבקש שני תיקים נוספים, האחד מיום 9.8.16, והשני מיום 23.8.16. שני התיקים הנוספים, עניינם באותן עבירות ממש, ובמסגרתם בוצעו חיפושים באותו מקום ממש, ונתפסו חפצים דומים בכמות דומה. בשני התיקים בסיס ראייתי דומה, אם לא למעלה מזה, לכך שנעשה במחשבים שנתפסו במסגרתם שימוש כ"מכונות הימורים".

על יסוד האמור, אני סבורה כי האינטרס הציבורי מצדיק את הפגיעה בזכותו הקניינית של המבקש, בהיותה מידתית וסבירה בנסיבות העניין. את סוגיית השאיפה לחילוט ניתן היה לפתור באמצעות "חלופת תפיסה", אך החשש כי המבקש יחזור ויעשה שימוש לרעה בתפוסים הוא ממשי, ולכן "חלופת תפיסה" לא תסכון בענייננו. באשר למקור הכסף המזומן, המבקש לא הניח ולו ראשית תשתית עובדתית, שיש בה כדי לסתור את המקור העברייני הלכאורי העולה מחומר החקירה.

אשר על כן, יש לדחות את הבקשה הן על הסף והן לגופה.

יחד עם זאת, אני רואה לנכון לקצוב למשיבה תקופה בת 45 ימים מיום מתן החלטה זו, על מנת לסיים את החקירה ולהעביר התיק ליחידה התובעת שתגבש עמדתה, ואם תחליט האחרונה להגיש כתב אישום, תעשה כן במסגרת התקופה הקצובה.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים לאלתר.
המשיבה תשלח נציג מטעמה לקבל את שלושת תיקי החקירה.

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ז, 05 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאוניד בלייכמן
נתבע: משטרת ישראל – תחנת לב הגליל
שופט :
עורכי דין: