ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר פדילה מואיד נגד יהודית גליקסמן :


בפני כבוד ה שופטת יעל הניג

מבקשים

ד"ר פדילה מואיד
ע"י עו"ד דוד כהן

נגד

משיבים

יהודית גליקסמן
ע"י עו"ד אילן זריהן

החלטה

בקשת נתבע ל"משיכת נספחים" ח' – יג' אשר צורפו לתצהירים מטעם התובעת, ואלו הם:

ח' - מכתב מאת ד"ר מירון ויזנפלד מ – 8/8/10 .
ט' - כרטיס טיפול והצעות מחיר מאת ד"ר אביטל מתן רפואה מתקדמת בע"מ מ – 7/11/12 .
י' - רשומה מתיק קופ"ח, פרוטוקול וועדה רפואית במל"ל, תעודת חדר מיון על בעיות רפואיות שונות.
יא' – רשומה נוספת מתיק קופ"ח על בעיות עיניים.
יב' – מכתב שחרור מ – 12/10/10 ולפיו אושפזה למשך יומיים בבי"ח מאיר עם תלונות לא ספציפיות על כאבים מ פושטים אשר הוקלו תחת "וואבן".
יג' – מכתב מאת כללית סמייל מ – 26.10.06 על טיפול אצל שיננית.

בהחלטת 23/3/16 נקבעו סדר ואופן הגשת הראיות – תצהירים ומוצגים וסדר הגשת ההתנגדויות (להלן – " ההחלטה"). התנגדות הנתבע מ – 19/9/16, הוגשה באחור של כחודש.

טענות הצדדים
1. לטענת הנתבע, האישורים הרפואיים אינם קבילים שכן אינם עומדים בתנאים הנדרשים בפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א – 1971 . התובעת גם אינה יכולה להעיד על אמיתות המסמכים ועל תוכנם שכן נעשו ע"י צדדים שלישיים.

2. לטענת התובעת דין הבקשה להידחות לאור האחור בהגשתה. לגופו של עניין, המסמכים קבילים להוכחת עניין שברפואה מעצם הגשת חוות דעת מומחה מטעמה. זאת מבקשת התובעת ללמוד מר"ע 423/83 מדינת ישראל נ' עיזבון המנוחה ורד סילברמן ז"ל, פ"ד לז (4) 281 ומע"א 4384/90 ואתורי נ' בית חולים לניאדו, פ"ד נא (2) 171 ).

3. משיב הנתבע כי האחור נבע מטעות של בא כוחו אשר סבר כי המועד להגשת התנגדויות נמנה ממועד הגשת תצהירי שני הצדדים. לגופו של עניין, פסקי הדין בעניין עיזבון סילברמן ז"ל ובעניין ואתורי עסקו בקבילות דו"ח של וועדת חקירה ואין ללמוד ממנה על מסמכים רפואיים אחרים. האישורים כאן אינם בגדר 'תעודת רופא' לפי סעיף 24 לפקודת הראיות כמו גם לפי תקנה 10 ל תקנות הרופאים תשל"ז – 1976. האישורים ובפרט מכתבי הרופאים נספחים ח' – ט' עוסקים גם בסבירות הטיפול הרפואי, בניגוד להגבלת תעודת רופא לעיסוק במצב בריאותי בלבד, כאמור בסעיף 20 לפקודת הראיות. עוד משיב הנתבע כי אין להתיר הגשת האישורים אשר נועדו לערער את מסקנותיו של מומחה בית המשפט. זאת הוא למד מע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא (1) 133 ומע"א 4330/07 מוזס נ' מדינת ישראל, פורסם בנבו).

דיון והכרעה
אחור בהגשת התנגדות
4. אחור בהגשת התנגדות גורר על פי ההחלטה שתי תוצאות: אחת, לא תישמע התנגדות לקבלת מוצג בדרך אחרת, בפרט במהלך ישיבת ההוכחות. שתיים, כאשר מדובר במסמך שנערך ע"י אחר, יראו את הצד שנמנע מהתנגדות במועד כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו. מדובר בהחלטה שיפוטית – ניהולית שתכליתה אחת, ייעול ההליך ע"י פינוי ישיבת ההוכחות לדיון בראיות לגופן. פועל יוצא הוא העמדת בעל דין על פגמים של קבילות ומתן אפשרות להסירם מבעוד מועד.

5. בית המשפט מוסמך להאריך מועדים שקבע במסגרת שיקול דעתו (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984 ). סיבת האחור פורטה ע"י הנתבע – טעות של בא כוחו. התובעת אינה תולה את האחור בחוסר תום לב. ישיבת ההוכחות הראשונה קבועה ב – 22/ 2/17 כך שהארכת מועד להגשת התנגדות לא תגרום לה נזק מהותי או דיוני. לפיכך, מוארך המועד להגשת התנגדות.

קבילות
6. התובעת יכולה להגיש את המסמכים כראיה לעצם קבלתם ולא מעבר לכך. ככל שברצונה להסתמך עליהם כראיה לאמיתות תוכנם, עליה להגישם באמצעות עורכיהם (מסמכים ח' – ט', יג') או באמצעות תעודת עובד ציבור ( מסמכים י' – יב' וגם זאת בכפוף לזכות הנתבע לחקירה נגדית).

7. מסמכים ח' – ט' : פסקי הדין בעניין עיזבון סילברמן ובעניין ואתורי עסקו בקבילות ממצאים עובדתיים של וועדות חקירה. הם לא עסקו וממילא לא הכשירו מסקנות של וועדות חקירה כראיה ל" עניין שברפואה". חוות דעת מומחה היא עדות סברה המוכרת כחריג לכלל הפוסל עדות שמיעה. חוות דעתו של ד"ר ברק מטעם התובעת, היא ורק היא, משמשת כראיה ל"עניין שברפואה". אין בכוחה "לדחוס" לגדר החריג מסמכים נוספים, גם אם נכתבו ע"י רופאים. מומחה בית המשפט פרופ' אסיף (להלן – " המומחה") מצא לנכון לחזק את מסקנותיו המקצועיות בנתונים עובדתיים אשר הפיק מ מכתב ד"ר ויזנפלד ומכרטיס טיפול אצל ד"ר אביטל (שניהם כללו אותם בתוכניות השיקום שהציעו לתובעת ו ד"ר אביטל הצביע בפני התובעת על דחיפות הטיפול). בכך לא הכשיר את מסקנות אותם רופאים על טיב הטיפול כראיה ל"עניין שברפואה ".

לאור מסקנותיי, איני נדרשת לבחון את יתר טענות הנתבע. המסמכים מתקבלים כראיה לעצם קבלתם בידי התובעת. שמורות לצדדים טענותיהם לגבי רלוונטיות ומשקל.

ניתנה היום, א' תשרי תשע"ז, 03 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר פדילה מואיד
נתבע: יהודית גליקסמן
שופט :
עורכי דין: