ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חרבאוי לתעשייה ומסחר בע"מ נגד דיארקה סוויס סליפ בע"מ :

התובעת/המשיבה
חרבאוי לתעשייה ומסחר בע"מ
ח.פ. 562407544

נגד

הנתבעת/המבקשת
דיארקה סוויס סליפ בע"מ
ח.פ. 515148914

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בשתי בקשות שהוגשו מטעם הנתבעת – אח ת לסילוק התביעה נגדה על הסף, והשניה לביטול צווי עיקול שהוטלו ביום 19.4.16.

רקע

2. התובעת פתחה כנגד הנתבעת בהליכי הוצאה לפועל לביצוע שטר חוב על סך שני מיליון ₪, כאשר תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין חוב של כ- 1.4 מיליון ₪. התנגדות המבקשת לביצוע השטר הועברה לדיון בבית המשפט, ובהמשך ניתנה לה רשות להתגונן מפני ביצוע השטר.

3. ההליך הנוכחי מתברר במאוחד עם שני הליכים נוספים, שעניינם יחסים עסקיים בין התובעת לבין הנתבעת וחברה אחרת הקשורה בה. מטעם הצדדים הוגשו תצהירי עדות ראשית בתובענות המאוחדות.
על מנת לסבר את האוזן נציין, בקליפת אגוז, כי התובעת היא חברה העוסקת בייצור ושיווק של מזרונים. בין התובעת לבין מר ויסאם ג'עברי (להלן – "ג'עברי") היתה מערכת יחסים עסקית הנוגעת לשיווק וייצור מזרונים, שנמשכה שנים לא מעטות, כאשר היחסים של התובעת היו תחילה מול עסק שנקרא "ה אדיל", לאחר מכן מול חברה שנקראה דיארקה רהיטים (2013) בע"מ, ובהמשך מול דיארקה סוויס סליפ בע"מ, היא המבקשת שלפניי. הסכסוך נוגע למזרן מסויים, אשר יוצר על ידי התובעת ושווק, בין היתר, ע"י הנתבעת, כאשר כל אחד מהצדדים טוען כי הוא זה שייצר את המזרון. נוסיף עוד כי ג'עברי אישר, במהלך הדיון בהתנגדות לביצוע שטר, כי קיים חוב של "מיליון ומשהו" ₪ כלפי התובעת, ואולם באותה נשימה טען שיש בידי החברות שבניהולו טענת קיזוז, בין היתר בשים לב לסעיף של פיצויי מוסכם, המצוי בהסכם שהתובעת מכחישה את עצם קיומו.

4. להשלמת התמונה נוסיף כי התביעה במסגרתה הוגשו שתי הבקשות מושא החלטה זו נוגעת לשטר חוב הנ"ל, ואילו שתי התובענות הנוספות נוגעות לשיקים שחוללו.

הבקשה לסילוק על הסף

5. לטענת הנתבעת, יש להורות על סילוק התביעה על הסף, הואיל ושטר החוב מושא ההליך, שלשיטתה מהווה שטר בטחון, לא נחתם ע"י הנתבעת ואינו נושא חותמת שלה , כאשר מנהל מטעם התובעת אישר בעת חקירתו במהלך הדיון בהתנגדות כי מי שחתום על השטר –ג'עברי – אינו חתום עליו בתור עושה השטר. לטענת התובעת, מדובר בהודאת בעל דין לפיה הנתבעת אינו חתומה על השטר בתור עושה השטר, ומשכך אסור היה לפתוח את תיק ההוצאה לפועל, ולא ניתן יהיה לקבל את התביעה כנגד הנתבעת מכוח שטר זה. הנתבעת הוסיפה והפנתה להבדל בין סכום השטר לסכום החוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל, וטענה כי חוסר התאמה זה מנע את פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

6. התובעת התנגדה לבקשה. לטענתה ג'עברי חתום על השטר הן בשם הנתבעת והן כערב באופי אישי, כאשר מדובר באדם שניהל את הנתבעת ביד רמה ועשה בה כבשלו, בהתאם להודאתו הוא. נטען כי מדובר בשטר חוב שנמשך על ידי הנתבעת, וכי הסיבה לאי ההתאמה בין סכום השטר לבין סכום החוב בגינו נפתח ההוצל"פ, היתה העובדה שהתובעת ניכתה מסכום השטר שיקים שקיבלה מהנתבעת עבור החוב מושא השטר, ובגינם נפתחו הליכי הוצל"פ בנפרד.

7. הנתבעת השיבה לתגובה וחזרה על טיעוניה, תוך שהיא מציינת כי התובעת אינה מתמודדת עם טיעוניה בבקשה.

8. דין הבקשה להידחות.

9. טענת הנתבעת במקרה דנן לסילוק על הסף מהווה, הלכה למעשה, טענה לפיה התביעה אינה מגלה עילה. הלכה היא כי לצורך בחינת טענה מסוג זה יש לבדוק האם התובע יהיה זכאי לסעד המבוקש, בהנחה שכל הנטען מפיו יוכח כנכון. נוסיף כי סעד של סילוק על הסף הנו סעד דרסטי, אותו יש להפעיל במשורה, וזאת בכדי שלא לחסום את הדרך של מבקש הסעד מבירור טענותיו בהליך משפטי.

10. בחינה הבקשה לפי אמות המידה הנ"ל מובילה למסקנה כי אין מקום להורות על סילוק התביעה על הסף.
מטבע הדברים אין בנמצא כתב תביעה (שכן מדובר בבקשה לביצוע שטר שהועברה לבית המשפט לאור התנגדות שהגישה הנתבעת), אולם בחינת השטר עצמו, כמו גם טענות התובעת כפי שהן עולות מהדיון בהתנגדות לביצוע השטר ומתצהירי העדות הראשית שהוגשו מטעמה, מובילים למסקנה כי אין לומר שהתובעת לא תוכל לזכות בסעד המבוקש במידה וכל טענותיהם תוכחנה כנכונות.

11. עיון בשטר עצמו מעלה כי מר ג'עברי, מנהל הנתבעת, חתום על השטר הן במקום המיועד לעושה השטר והן במקום המיועד לערב על פי השטר. בשטר צויין כי עושה השטר היא חברת דיארקה סוויס סליפ בע"מ (הנתבעת). אכן, השטר אינו נושא חותמת של הנתבעת, ואולם בשלב זה, ובטרם עריכת בירור עובדתי, לא ניתן לקבוע כי חתימת ג'עברי על השטר, במקום המיועד לעושה השטר, אינה מהווה חתימה של הנתבעת. לכך יש להוסיף כי העדים מטעם התובעים טענו בתצהיריהם כי ג'עברי חתום על השטר בשם הנתבעת.

12. לא ניתן לקבוע אפוא, בשלב בו אנו מצויים, ובטרם שמיעת ראיות, כי התובעת לא תוכל להוכיח כי הנתבעת חתומה על השטר בתור עושה השטר, וכי לא ניתן יהיה לחייבה מכוח השטר.
מסקנה זו אינה משתנה אף נוכח הדברים הבאים שנמסרו ע"י מנהל התובעת במסגרת חקירתו בהתנגדות לביצוע השטר, אליהם מפנה הנתבעת בבקשתה:
"ש. אתה אומר שויסאם (הכוונה לג'עברי – א.ס) חתום לך ערבות אישית לשטרי החוב?
ת. שני מיליון וגם מיליון וויסאם חתום עליהם. אף אחד אחר לא חתום עליהם כעושה השטר. הוא שם מספר תעודת זהות של אשתו וחתימה שלו."
בשלב זה לא ניתן לומר, כי הדברים מהווים הודאת בעל דין של התובעת לפיהם הנתבעת אינה חתומה על השטר בתור עושה השטר. הדברים טעונים ליבון ובירור עובדתי, ואין לומר כי המסקנה האחת והיחידה המתבקשת מהם היא שהתובעת סבורה שהנתבעת אינה חתומה על השטר בתור עושה השטר. אדרבא, התובעת ומנהלה מר חרבאוי, שמסר את הדברים המצוטטים לעיל, ממשיכים לדבוק בטענה כי הנתבעת חתומה על השטר בתור עושה השטר, כפי שכעולה, בין היתר, מתצהיר העדות הראשית של מר חרבאוי.

13. גם העובדה שאין התאמה בין סכום השטר לבין סכום החוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל, אינה מצביעה על כל שלא ניתן יהיה לחייב את הנתבעת מכוח השטר. בשל מהות שטר חוב ואופיו, חיוב מכוח שטר שכזה יכול להיות שלא בגובה סכום השטר, בין היתר נוכח המשטר החוזי החל על העסקה שביסוד שטר החוב. על כן ניתן להציג לפירעון שטר חובה בסכום שאינו תואם את סכום השטר, דבק אשר כשלעצמו אינו פוג ם ביכולת לחייב את עושה השטר מכוח השטר.

14. סיכומם של דברים, אין בסיס להורות על סילוק התביעה על הסף. התביעה מגלה עילה מכוח שטר החוב, אם כי הדברים טעונים ליבון עובדתי והכרעה בהמשך הדרך. מובן מאליו כי אין לראות בדברים לעיל כקביעת מסמרות בנדון, וכל כוונתם היא להראות שלא מתקיימים התנאים לסילוק התביעה על הסף.

הבקשה לביטול צווי עיקול

15. ביום 19.4.16 נתנה כבוד הרשמת מרגולין-פלדמן צו עיקול זמני בדרך של עיקול ברישום, במסגרת שלושת התובענות המאוחדות, עד לסך של 1,463,572 ₪.

16. כעת מבקשת הנתבעת להביא לביטול צו עיקול זה, כאשר טענתה המרכזית היא אותה טענה שבבסיס בקשתה לסילוק התביעה על הסף, קרי טענה לפיה לא ניתן לחייב אותה מכוח שטר החוב, מהנימוקים שפורטו לעיל. כמו כן טוענת הנתבעת כי יש בפיה טענות הגנה טובות מפני העילה הנוגעת לשטר האמור, כמו גם לתובענות מכוח השיקים שחוללו.

17. הנתבעת הגישה התנגדות מפורטות לבקשה.

18. גם דינה של בקשה זו להידחות.

19. כאמור, הטעם המרכזי שבבקשה נסמך על טענות הנתבעת בנוגע לשטר החוב, טענות אשר אינן יכולות, בשלב זה, ל הביא לביטול צו העיקול, מאותם נימוקים שפורטו ביחס לבקשה לסילוק התביעה על הסף.

20. אשר לטענות ההגנה לגופו של עניין אציין, ומבלי להרחיב יתר על המידה, כי גם בהן אין כדי לבטל את צווי העיקול. מלבד העובדה שקיימת בין הצדדים מחלוקת הטעונה בירור עובדתי, נוסיף כי עצם העובדה שמר ג'עברי הודה, במסגרת הדיון בהתנגדות לביצוע שטר, בקיום חוב של "מיליון ומשהו" ₪ כלפי התובעת, כאשר לצידה טענת קיזוז, מביאה למסקנה כי אין בסיס לבטל, בשלב זה, את צו העיקול האמור.

סוף דבר

21. דין שתי הבקשות להידחות.

22. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בגין שתי הבקשות, בסכום כולל של 2,000 ₪, וזאת בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשע"ו, 02 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חרבאוי לתעשייה ומסחר בע"מ
נתבע: דיארקה סוויס סליפ בע"מ
שופט :
עורכי דין: