ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד צחי שבת :

בפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרדיקס

נגד

נתבעים

  1. צחי שבת
  2. טל-אל איסוף ומיחזור בע"מ
  3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד כהן

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בגין נזקי רכוש שנגרמו לו בתאונת דרכים מיום 09.05.2014, בין כלי רכב, מ"ר 73-594-79 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 61-149-13, שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 שהיה מועסק על ידי הנתבעת 2 ובבעלותה ומבוטח על ידי הנתבעת 3 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג המשאית אחראי ברשלנותו לקרות התאונה, כאשר לנהג רכב התובעת אשם תורם בשיעור של 30%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית למסקנתי:

ככלל אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהתרשמתי ממנה כי ניתנה בספונטניות רבה, ללא חשיבה מוקדמת. זאת, על פני גרסתו של נהג המשאית, שהתרשמתי ממנה כי הנה תולדה של חשיבה והיא מתואמת לצורך ניהול ההגנה.

למעלה מזאת, גרסתו של נהג רכב התובעת התיישבה עם מוקד הנזק ברכב התובעת. ניתן לראות ממוצג ת/2 כי החלק שנפגע ברכב התובעת הוא בעיקר כנף השמאלית הקדמית וקצה המגן השמאלי הקדמי, ללא פגיעה בפינה השמאלית הקדמית. כמו כן, מעיון בת/2 נראה כי רכב התובעת נמצא בזווית שאם היה ממשיך לנסוע ישר הרי שלא הייתה כל סיבה לפגוע במשאית, אלא אם המשאית הייתה מתקדמת.

משכך, סבורני כי נהג המשאית הוא זה שהתקדם עם המשאית קמעא, מבלי לוודא אם ישנם רכבים מימינו, ומקום שהיה עליו להקפיד הקפדה יתירה הן בשל בעיית השטח המת של נהגי משאיות והן בשל העובדה כי המשאית חסמה חלקית את נתיב הנסיעה, באופן שהיה זה אך מתבקש כי רכבים יתקשו לעבור או ימתינו מימינו עד לפינוי הנתיב.

מכאן, אחריותו של נהג המשאית לקרות התאונה.

עם זאת, לנהג רכב התובעת אשם תורם בנהיגתו.

נהג המשאית מאשר כי הבחין בסכנה שיכולה לקרות מעצם התקדמותה של המשאית בזמן שהוא ינסה לעבור לפניה. לא בכדי, נהג רכב התובעת צפר לנהג המשאית. שוכנעתי כי נהג רכב התובעת התקדם בנסיעתו מבלי לוודא כי נהג המשאית הבין בכוונתו של נהג רכב התובעת לעבור מלפני המשאית, וסבורני כי צפר את הצפירה מתוך מחשבה כי נהג המשאית שמע אותו, אולם מבלי לוודא זאת. היה על נהג רכב התובעת לוודא היטב כי נהג המשאית הבין כי הוא מתכוון לעבור במרווח שנותר בין המשאית למדרכה מצד ימין, ושחלילה המשאית לא תתקדם בזמן שרכב התובעת חולף לפניה. במילים אחרות, סבורני כי נהג רכב התובעת לא נקט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למנוע את התאונה. בכך, למעשה הכניס את עצמו ואת רכבו למצב של סכנה. מכאן, אשמו התורם בשיעור אותו קבעתי לעיל.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שיש בה כדי לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעים על חוות דעתו, הרי שאני מקבל את סכום התביעה.

6. אשר על כן, הנתבעים, באמצעות הנתבעת 3, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 2,125 ₪, שהינו 70% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 3 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ט אלול תשע"ו, 02 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: צחי שבת
שופט :
עורכי דין: