ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורשי אגדס טורקאן ז"ל נגד פרווין רעיית משנה יהודאי :

החלטה בתיק רע"א 7053/16

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקשים:
יורשי אגדס (אורנה) טורקאן ז"ל

נ ג ד

המשיבים:
פרווין רעיית משנה יהודאי ואח'

בקשה לפטור מאגרה ועירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בפניי בקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון.

בפתח הדברים אציין, כי על פי כותרת ההליך הוגש הוא בידי מספר מבקשים המוגדרים כ"יורשים", וכך הוגדרו הם גם בהליך קמא, אולם בבקשה ובהליך גופו צוין כי ההליך הוגש למעשה בידי אחד מששת היורשים, וההגדרה נותרה בעינה "לשם אחידות המונחים". מטעם זה כוללת בקשת הפטור התייחסות למצבו הכספי של אחד מן היורשים בלבד. ואולם, יש להגדיר כמבקשים את יוזמי ההליך בלבד, ואם ההליך אכן הוגש רק על ידי אחד מן היורשים עליו להגיש "דף פתיחה" מתוקן בו יצוין שמו כמבקש.

בנסיבות העניין אבחן את בקשת הפטור תחת ההנחה שההליך והבקשה הוגשו על ידי יורש אחד כנטען (להלן: המבקש).

2. לעניין מצבו הכספי של המבקש צוין כי הוא אדם מבוגר, כי מצבו הבריאותי אינו טוב, כי נכסו היחיד הוא דירת מגוריו וכי הוא מתקיים מקצבאות המוסד לביטוח לאומי.

ואולם בנתונים אלו כשלעצמם אין כדי להצדיק את מתן הפטור המבוקש. יצוין בהקשר זה כי המבקש לא צירף לבקשתו אסמכתאות למעט אישור על זכאות לקצבה מאת המוסד לביטוח לאומי - לא צורפו תדפיסי חשבון בנק, לא הובהר האם למבקש חסכונות, ולא צורף תיעוד לעניין ההוצאות החודשיות. כן לא צוין מה שווי דירת המבקש והאם נעשה נסיון ליטול הלוואה כנגדה, וכמו כן המבקש מיוצג ולא התייחס בבקשתו לשאלת אופן מימון עלויות הייצוג המשפטי. לעניין הפטור המבוקש מהפקדת עירבון אוסיף כי המבקש הוא אחד משישה יורשים ועל פי הטענה יתר היורשים תושבי חוץ. מצבם הכספי של היורשים הנוספים לא פורט וממילא לא הוכח כי אין באפשרותם לסייע בידי המבקש בגיוס סכום כספי לשם הפקדת עירבון. עוד יצוין כי בתו של המבקש הגישה תצהיר לתמיכה בבקשה, אך אין בתצהיר התייחסות למצבה הכספי שלה, ולפיכך גם בעניינה שלה לא הוכח כי אין בידה לסייע בגיוס סכום כספי (וכך גם לגבי יתר ילדיו אשר על פי הטענה מסייעים לו באופן שוטף). כמו כן בקביעת סכום העירבון קשה להתעלם ממספרם של המשיבים.

מטעמים אלו הבקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון נדחית. אגרה בשיעור הקבוע בדין ועירבון בסך של 15,000 ש"ח ישתלמו ויופקדו בתוך 14 ימים מעת המצאת החלטה זו. בהעדר תשלום או הפקדה, יימחק ההליך או יירשם לדחיה, לפי העניין.

בתוך אותו מועד יגיש המבקש "דף פתיחה" מתוקן בו יוגדר הוא כמבקש ואילו יתר היורשים (אשר לפי הטענה לא הגישו עימו את ההליך) יצויינו כמשיבים (כמתחייב מהוראת תקנה 424 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984).

ניתנה היום, ‏ג' בתשרי התשע"ז (‏5.10.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: יורשי אגדס טורקאן ז"ל
נתבע: פרווין רעיית משנה יהודאי
שופט :
עורכי דין: