ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מתן דוגה נגד י. ד. ברזאני בע"מ :

בפני כבוד ה רשם הבכיר בנימין בן סימון

תובע

מתן דוגה

נגד

נתבעים

1.י. ד. ברזאני בע"מ
2.מועצה אזורית תמר

צד ג' 1. י.ד ברזאני בע"מ

פסק דין

1. התובע עותר לחייב את הנתבעים, מועצה אזורית תמר (להלן: "המועצה האזורית") בגין נזקים שנגרמו לרכבו וכן את חברת י.ד ברזאני (להלן: "חברת ברזאני") עקב פגיעה שספג הרכב בעוברו מעל בור ביוב שהיה פתוח למחצה בשטח האחריות של המועצה (להלן: "התקרית").

2. יצוין, כי התובע הגיש תביעה כנגד המועצה האזורית תמר שבשטחה ארע המקרה , וזו האחרונה הגישה הודעת צד ג' כנגד חברה בשם י .ד ברזאני בע"מ.

טענות הצדדים

3. לטענת התובע, ביום 9.9.15 יצא ברכבו ממלון קראון פלזה לכיוון היציאה לכביש ירושלים. תוך כדי נסיעה נתקל הגלגל הימני קדמי בבור ביוב שהיה פתוח למחצה. עקב התקרית, התפוצץ הצמיג ונגרם לרכב נזק, כך שלא יכול היה להמשיך לנסוע לירושלים. לדבריו, הוא נאלץ להזמין רכב גרר שגרר את רכבו למוסך בנס הרים.

4. לטענת התובע, מיד לאחר התאונה פנה למועצה האזורית ובמשך זמן רב הופנה על ידי המועצה לגורמים שונים, תוך שהיא ממאנת ליטול אחריות על התקרית ולפצותו בגין נזקו. בשלב מסוים הטילה המועצה את האחריות על חברת ברזאני בטענה שהם האחראים לנזק כיוון שהם עבדו בשטח התאונה.

5. המועצה האזורית טוענת כי הנזק ארע באזור, בו בוצעו עבודות תשתית ע"י חברת ברזאני אשר פעלה במקום "מטעמה של החברה הממשלתית להגנת ים המלח בע"מ" (להלן: "החברה הממשלתית") . לטענתה של המועצה האזורית, ביום 1.12.15 קיימו נציגי המועצה ונציגי החברה הממשלתית סיור משותף על מנת לבדוק מי אחראי לאזור בו ארעה התקרית.

6. לטענתה של המועצה האזורית, הודיעה לה החברה הממשלתית, כי התקרית ארע ה בש טח הפעילות של חברת ברזאני וכי על התובע לפנות ישירות לחברת ברזאני.

7. הצד השלישי חברת ברזאני שהינה חברה קבלנית שזכתה במכרז לעבודות שונות באזור חוף ים המלח עבור החברה הממשלתית, הבהירה, כי היא התקשרה עם קבלן משנה בשם "הכביש הבטוח בע"מ" וכי חברת "הכביש הבטוח" התנערה מכל אחריות לתקרית.

דיון והכרעה

8. ההתנערות הגורפת של כל הגורמים המעורבים בפרשה ממחישה את הדילמה שעמד בה התובע, אשר ניזוק כספית ובמקום לקבל פיצויים אשר יפצו אותו בגין נזקיו מצא את עצמו מועבר מגורם לגורם תוך גילוי יחס מזלזל כלפיו, עד כי תיאר את המצב הקפקאי שעמד בו כ"גיהנום". אני סבור כי האחריות לפיצוי התובע מוטלת על המועצה האזורית שבשטחה ארעה התקרית. להלן אנמק;

9. הגדרת המונח "רשות מקומית" מצויה בסעיף 1 לחוק הפרשנות תשמ"א 1981 בזו הלשון: "עיריה מועצה מקומית ועד מקומי או איגוד ערים" ניתן להבחין שההגדרה בחוק הפרשנות אינה כוללת בתוכה מועצה אזורית, אך לפי חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ"ד-1994, נאמר כי "מועצה אזורית" – מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, וכוננה כמועצה אזורית".

10. בעניין ע"א 862/80 עירית חדרה נ' אהרון זוהר ואח', פ"ד לז(3) 757, נדון מקרה בו נפלה סככה על משתמש בשטח ציבורי. כבוד השופט אור ציין בערכאה הראשונה, כי " חובותיה של הרשות המקומית ... ביחס לדרכים שברשותה מטילות עליה חובות לדאוג שלא יהיו מכשולים."

11. להמחשה, סעיף 249(11) לפקודת העיריות [נוסח חדש], המסמיך את העיריה "לסלול כל רחוב שאיננו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב כאמור". כמו כן, במסגרת סעיף 235 לפקודת העיריות נאמר, כי בעניין "רחובות תעשה העיריה פעולות אלה": (1) תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב; (2) תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט; (3) תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב ".

12. בדיון שהתקיים לפני טען נציג המועצה, כי "כל שטח בתי המלון הוא בשיפוצים על ידי חב' חלי חברה ממשלתית היא אחראית לקבלנים שעובדים שם, השטח הוא שטח עבודה, הכביש הוא בשלבי עבודה. הביוב היה בשטח תפעול של חב' ממשלתית, מבצעים שם תיקונים, סוגרים שטח מתקנים ופותחים שוב. מדובר בבוקר ניקוז, תעלה שהיא עדיין בשלבי עבודה לא סיימו שם את העבודה".

13. מנגד, טען נציג חברת ברזאני כי בזמן התקרית, החברה לא עבדה באזור התקרית ועל כן אין חברת ברזאני אמורה לשאת באחריות למקרה.

14. כיוון שהאחריות למפגעים בדרכים רובצת על המועצה האזורית שהיא הרשות המקומית באזור התקרית הייתה היא צריכה ליטול האחריות על עצמה ולברר עד תום מי הוא זה שנושא באחריות המשנית. במקום לעשות כן, התרשמתי כי המועצה האזורית השקיעה את מירב מרצה בניסיונות להתחמקות מאחריותה, תוך הטעיית התובע משל היה כלי משחק בידיה. כך לדוגמה, במכתב רשמי אחד הטילה המועצה האזורית את האחריות לתקרית על החברה הממשלתית להגנת ים המלח בע"מ (ראו מכתב מיום 29.1.15) ופעם הטילה את האחריות לתקרית על חברת ברזאני, אטעמה (ראו מכתב מיום 3.1.16).

15. לאור מה שהתחוור בפני, ובהינתן כי באזור התקרית פעלה החברה הממשלתית, אני סבור כי המועצה האזורית צריכה הייתה לראות בחברה הממשלתית כנושאת באחריות לנזק ובכל מקרה לברר יחד עם החברה הממשלתית מי הגוף הנושא באחריות ישירה לתקרית ואז לפנות אליו במטרה לחייבו בתשלום ה נזק. אמירה זו מבוססת על מכתב רשמי שיצא מטעם המועצה האזורית ביום 14.10.15 ולפיו: " מבדיקתנו התגלה שהגורם האחראי לטיפול בנושא הנזק שנגרם לרכבך הינו חברת חל"י (החברה הממשלתית להגנת ים המלח בע"מ) בהיותה העבודה שמבצעת את העבודות במקום". נבצר ממני להבין מדוע המועצה האזורית לא פעלה להביא את החברה הממשלתית לדין ומשלא עשתה כן צריכה היא לשאת בתוצאות מחדלה.

16. המועצה האזורית העלתה טענות מטענות שונות כלפי גובה הנזק, אך לא מצאתי לקבל את טענותיה בעניין זה. כך, אין בידי לקבל את טענת המועצה האזורית באומרה, כי לא ברור מדוע בחר התובע לצרף דו"ח שמאות בלבד ולא דו"ח תיקון. טענה זו אינה מקובלת על ידי, שכן מדובר בסכום כסף משמעותי לצורך תיקון ובהיעדרו נבצר מהתובע לתקן את רכבו. המועצה האזורית צריכה להלין על עצמה על כך שלא פיצתה את התובע בשלב מוקדם יותר. זאת ועוד, אין בידי לקבל את טענות המועצה האזורית בקשר לחוות דעת השמאי. התובע פנה למועצה האזורית לדבריו – שאני נתן אמון בהם – יום לאחר התאונה , כך שהיה למועצה האזורית זמן רב להעמיד את הרכב לבדיקת שמאי מטעמם – אך היא חדלה משלא עש תה כן. אף טענת המועצה האזורית באשר לעלות הגרירה נדחית, מקום שהחשבונית שהציג התובע לא נסתרה כלל.

17. לאור האמור תשלם המועצה האזורית לתובע את הסכומים הבאים תוך 7 ימים :
20,925 ₪ בגין נזק ישיר שנגרם לרכב;
1,300 ₪ בגין גרירה ;
שכ"ט שמאי 819 ₪.
ובסה"כ 23,044 ₪.
זאת , בנוסף לסך של 2,000 ₪ הוצאות משפט . כך שסכום הפיצוי כולו יעמוד על סך של 25,044 ₪.

לא תשלם המועצה האזורית תוך הזמן הנקוב סכום זה , יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן היום, כ"ז אלול תשע"ו, 30 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מתן דוגה
נתבע: י. ד. ברזאני בע"מ
שופט :
עורכי דין: