ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף מתתיהו נגד סו גוד בע"מ :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

יוסף מתתיהו
ע"י ב"כ עוה"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה:

סו גוד בע"מ
ע"י ב"כ משרד עוה"ד פישר, בכר, חן, וול, אוריון

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקש הגיש ביום 13.3.16 תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית בטענה שמוצר מסוג "עוגיות הזהב" (הנמכר ברשת "ספרינט" שמפעילה חנויות נוחות תחת המותג "So Good") איננו ארוז לפי הוראות הדין , בניגוד לצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט -1998, תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג- 1992, פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג – 1983, ותקן ישראלי מספר 1145.

ג. לאחר הגשת בקשת האישור והתובענה הבהירה המשיבה לב"כ המבקש, כי "עוגיות הזהב" נשוא בקשת האישור אינן נמנות על המוצרים שנמכרים ברשת "ספרינט".

לאחר בירור שנעשה התברר, שאחד הזכיינים ברשת "ספרינט" החליט על דעת עצמו למכור את "עוגיות הזהב" . זכיין זה הוא הזכיין שממנו רכש המבקש (לפי הנטען) את "עוגיות הזהב".

מבירור עם אותו זכיין עלה, כי הוא מכר את "עוגיות הזהב" על פני תקופה קצרה ביותר (לכל היותר מאז יולי 2015) ובהיקפים זניחים , כשהיקף רכישות "עוגיות הזהב" על ידי הזכיין נע בתקופה זו בין 3,000 ₪ ל-4,000 ₪ בלבד.

במהלך התקופה שלאחר בקשת האישור שינה המפעל המייצר את "עוגיות הזהב" את אריזתן של העוגיות באופן העולה בקנה אחד עם הוראות הדין (אריזה קשיחה הסגורה באמצעות מדבקה).

ב"כ המבקש מאשר, כי ראה את ה אריזה החדשה של "עוגיות הזהב" ואריזה זו תואמת את הוראות הדין.

ד. נוכח האמור לעיל, הגיעו הצדדים למסקנה משותפת שהמסכת העובדתית העומדת בבסיס בקשת האישור אין בה כדי להקים עילת תביעה כנגד המשיבה ו/או "ספרינט" ו/או סונול.

ה. מובהר, שהמשיבה היא חברת בת של סונול ישראל בע"מ, אשר מחזיקה במשיבה בשיעור של 100% . גם חברת "ספרינט" מוחזקת במלואה על ידי סונול, והיא המפעילה את רשת חנויות הנוחות של סונול.

ו. הצדדים מבקשים שניהם, כי בית המשפט יאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור וידחה את התובענה האישית של המבקש , ללא פסיקת הוצאות . הסכמת המשיבה היא לפנים משורת הדין מבלי להודות בכל טענה שהיא (אף לא בטענה שהמוצר ארוז שלא לפי הוראות הדין) ומבלי שיהא בכך ויתור על טענה כלשהי של המשיבה כנגד התובענה ובקשת האישור.

ז. הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מן ההליכים שבסעיף 16(ד) של חוק תובענות ייצוגיות, ותקנה 11 של תקנות תובענות ייצוגיות , התש"ע-2010, וכן מפרסום מודע ות למציאת תובע חלופי , שכן בנסיבות העניין אין כל תועלת בכך והפגיעה הפוטנציאלית בחברי הקבוצה אינה קיימת כלל.

ח. המבקש מצהיר, כי הוא מוותר באופן מלא ומוחלט על כל תביעה, זכות , טענה , או דרישה הקשור ות בתובענה , או בבקשת האישור כנגד המשיבה , ולרבות כנגד נושאי משרה ובעלי מניות אצל המשיבה.

ט. המבקש ובא כוחו מתחייבים שלא להיות מעורבים במישרין או בעקיפין בכל תובענה אחרת כנגד המשיבה בקשר לנושאים הנדונים בבקשת האישור או בתובענה.

י. לבקשה מצורפים תצהיר המבקש וכן תצהיר בא כוחו.

יא. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות ובנימוקיה, אני מאשר את בקשת ההסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, שכן הנימוקים העומדים בבסיס בקשת ההסתלקות הם – סבירים.

לפיכך, אני נותן תוקף של פסק דין לבקשת הסתלקות זו על כל סעיפיה וחלקיה. כל האמור במסגרת בקשת הסתלקות זו מהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

יב. כידוע, אין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין (זולת לגבי המבקש עצמו) , ול פיכך אני פוטר את הצדדים מלפעול בהתאם להוראת סעיף 16(ד) של חוק תובענות ייצוגיות, תקנה 11 של תקנות תובענות ייצוגיות, וכן מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות ועיינו:
ת"צ 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חב' לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010).

יג. נוכח האמור לעיל, אני דוחה את תביעתו האישית של המבקש ומוחק את בקשת האישור.

יד. ישיבת קדם המשפט הקבועה לתאריך 29.9.16 – מבוטלת.

אין צו להוצאות.

המזכירות תעדכן את לוח הדיונים ותמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקש, עו"ד יוחי גבע – רחובות.
  2. ב"כ המשיבה, משרד עו ה"ד פישר בכר חן וול אוריון – תל אביב.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ו, 26 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף מתתיהו
נתבע: סו גוד בע"מ
שופט :
עורכי דין: