ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנר עוקבי נגד המוסד לביטוח לאומי :

23 ספטמבר 2016
לפני: כבוד השופטת אירית הרמל

המבקש (התובע):
אבנר עוקבי
ע"י ב"כ: עו"ד עובד כהן
-
המשיב (הנתבע):
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת משלב מרזוק

החלטה

1. העתירה בהליך לפני עוסקת בסירובו של הנתבע להכיר בפגיעה בשן מספר 25 של התובע כתוצאה מאירוע תאונתי שהתרחש ביום 27.10.2013 כפי שעולה מן הערעור על ההחלטה שהוגש לבית הדין.

2. ביום 17.05.2016 ניתנה החלטתי על פיה מונה מומחה רפואי פרופ' בודנר ליפא, מומחה בכירורגית פה ולסת ליתן חוות דעת בעניינו של התובע.

3. אלו העובדות שנמסרו למומחה:
א. התובע יליד 1961.
ב. התובע עובד כמכונאי רכב.
ג. ביום 27.10.13 בעת עבודתו נפגע מלום ברזל באזור לסת עליונה מצד שמאל, מנגנון של חבלה קהה וחותכת, נחבל בפניו, לרבות חבלה בשן 24.
ד. המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה, פגימה " שפה עליונה".
ה. התובע מעשן קופסא ליום מסוג טיים. לפני כמה שנים התחיל לעשן קופסא ליום מסוג NEXT.

4. המומחה התבקש להשיב לשאלות הבאות :
א. מהו ליקויו של התובע כעולה מהחומר הרפואי שלפניך בהתייחס לשיניים 24 ו- 25 שלטענת התובע נפגעו בתאונה?
ב. האם קיים קשר סיבתי, לרבות על דרך של החמרה, בין הליקוי ממנו סובל התובע בשתי השיניים לבין האירוע בעבודה מיום 27.10.13, כמתואר בעובדות המקרה?

.5 המומחה השיב לשאלות:

(א) בשן 24 היה שבר כותרת. אין רשומה רפואית התומכת בחבלה בשן 25.
(ב) כן. הלום אשר פגע בשפה העליונה משמאל דחף את השפה העליונה לעבר כותרת שן 24. כותרת שן 24 נשברה. השפה נחתכה מהשוליים החדים של השן השבורה.

6. התובע מבקש להפנות למומחה 5 שאלות הבהרה, הנתבע התנגד להעברת השאלות למומחה להלן השאלות ההתנגדות להן והחלטתי בנוגע לכל אחת ואחת מהן.

1. האם נכון כי שיניים 24 ו-25 הן שיניים צמודות זו לזו בלסת העליונה משמאל?

הנתבע מתנגד להפניית שאלה זו בהיותה קנטרנית ובשל כך שאינה עולה מחוות דעתו של המומחה.
לאחר קריאת חוות הדעת, השאלה וההתנגדות לה מצאתי כי אין להפנות שאלה זו למומחה שכן תשובתו ביחס להעדר תיעוד פגיעה בשן 25 ברורה וקרבתן של השיניים זו לזו אינה מעלה ואינה מורידה לעניין חוות הדעת.

2. האם נכון כי מנגנון הפגיעה המתואר בעובדות, פגיעת לום בלסת עליונה מקיימות את האפשרות כי שן 25 ספגה מהלומה?
3. כבוד המומחה מופנה לאישור רפואי בי"ח השרון מיום 27.10.2013 בו מצויין בבדיקת " פה ולוע" כי " קיים חשד לשבר שן 25" וכן לתעודה רפואית ראשונה לנ"ע בה מצויין: "יש לציין שתוך כדי תאונת עבודה נשברו שתי שיניים בלסת עליונה משמאל" האם נכון לומר נוכח רשומות אלה כי שן 25 נפגעה בתאונה?

הנתבע מתנגד להפניית שתי שאלות אלה בנימוק שהמומחה השיב להן בחוות הדעת ולכן הן מיותרות.

לאחר קריאת חוות הדעת, השאלות וההתנגדות להן, מצאתי כי אין מקום להתיר העברתן למומחה. המומחה השיב כי אין רשומה רפואית התומכת בחבלה בשן 25" וזאת כאשר עמדו לפניו המסמכים מבית חולים השרון. נפנה תשומת הלב לעובדה שבבית החולים צוינה פגיעה רק בשן אחת, כמו גם בבדיקה שהתקיימה יום למחרת על ידי רופא שיניים ב"בלינסון". האבחנות נבדלות בקביעה איזו שן נפגעה.
המומחה לא התעלם מהתיעוד הרפואי אלא נתן הסבר " במיון " השרון" נבדק על ידי רופא א.א.ג (= שאינו רופא שיניים). במרפאת פה ולסת " בלינסון" נבדק על ידי רופא שיניים. הקביעה של מספר השן שנחבלה 24 או 25 אמינה יותר מפיו של רופא שיניים".

התעודה הראשונה לנפגע בעבודה הונפקה על ידי רופאת המשפחה ביום 24.03.2014, כחמישה חודשים לאחר שהתרחשה הפגיעה. הרופאה לא פירטה את קביעתה שנשברו שתי שיניים. האמור בתעודה זו אינו נתמך בתיעוד הרפואי הספציפי, הנוגע לשיניו של התובע. המומחה השיב כי אין תיעוד התומך בפגיעה בשן 25 .

גם אם שן 25 נחבלה, כפי הנרמז בשאלה 3 , הרי שאין תיעוד רפואי לפגיעה בה.

מצאתי כי אין מקום להעביר שאלות אלה למומחה.

4. האם נכון כי במידה ושן 25 ספגה מהלומה הדבר עלול לגרום לפגיעה בה אשר תחייב טיפול בשורש, מבנה וכתר?
5. האם נכון לומר כי הפגיעה נשוא התאונה עלולה היתה לגרום להחמרה במצבה של שן 25?

הנתבע מתנגד להפניית השאלה למומחה בנימוק שניתן לה מענה בחוות הדעת.
מקובלת עלי עמדת הנתבע, המומחה הבהיר בחוות הדעת כי " אין רשומה רפואית התומכת בחבלה בשן 25." המומחה התייחס בתשובתו לרישום מבית חולים השרון שם נכתב שהשן שנפגעה היא שן 25 והבהיר מדוע הוא נותן לתיעוד זה משקל נמוך אם בכלל. המומחה נשאל על פגיעה בשן 25 גם על דרך ההחמרה והשיב על כך.

7. המומחה הרפואי השיב תשובה שלילית, מפורטת ומנומקת על השאלה האם שן 25 נפגעה בתאונה.

"...שאלות ההבהרה של הצדדים מוגשות לבית הדין, אשר מכריע אם להתיר הגשתן למומחה לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להביע את דעתו. בית הדין יתן רשות להציג שאלות הבהרה " כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה" (עב"ל(ארצי) 1085/02 המוסד לביטוח לאומי נ' עוזי חן, 23.04.2002)).

אין זה המקרה בענייננו. חוות דעתו של המומחה ברורה ומנומקת היטב ואין צורך להשלימה. המומחה התייחס לרישום מן המיון, שם נבדק התובע על ידי רופא א.א.ג ונימק מדוע לדעתו שן מספר 25 לא נפגעה באירוע למרות הרישום במיון. המומחה התבסס על המידע הרפואי שהונח לפניו ועל עובדות המקרה כפי שהועברו לו.

סיכומו של דבר, מצאתי כי אן הצדקה להעביר למומחה את שאלות ההברה אותן ביקש התובע להעביר שכן יש להן תשובה בחוות דעתו של המומחה הרפואי.

סיכומי התובע יוגשו עד ליום 1.11.16
סיכומי הנתבע יוגשו עד ליום 1.12.16.
רשות להגיש סיכומי תשובה עד ליום 11.12.16.

ניתנה היום, כ' אלול תשע"ו, (23 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אבנר עוקבי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: