ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד לינג בינג :

בפני כבוד השופטת דנה אמיר

55243-08-16

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
לינג בינג (עציר)

נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד נעמה לסרי
ב"כ המשיב עו"ד שרון קופפר
המשיב הובא על ידי הליווי
[הדיון מתורגם לשפה הסינית באמצעות מתורגמן/נית ביהמ"ש]

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
יש לנו הסכמה, לאור חוות הדעת נבקש להפסיק את ההליכים בתיק זה ולהורות על צו אישפוז למשיב עד שיתאפשר גירוש של המשיב ולכשיבשילו התנאים לביצוע הגירוש בפועל. מדובר במעבר מבית החולים אברבנאל לארץ מוצאו של המשיב.
אני מבהירה כי אין לנו התנגדות כי ברגע שניתן יהיה לגרש את המשיב על כל הכרוך בכך, ניתן יהיה לגרש אותו גם אם תקופת האישפוז טרם הסתיימה ועדיין יש צורך באישפוז והוועדה הפסיכיאטרית עדיין לא התכנסה בעניינו ולא קבעה שניתן להפסיק את האישפוז.
חברתי אמרה שתעביר את הפרוטוקול למעסיקו של המשיב שיסדיר את ענייני הגירוש.

ב"כ המשיב:
אעביר עותק למעסיק ולשגרירות. אבקש לקבוע בהסכמת חברתי דיון תזכורת, הגם שהתיק מסתיים היום וזאת מתוך דאגה לעניינו של המשיב ועל מנת לוודא שעניינו מטופל.
אני מסכימה לקיומן של ראיות לכאורה למעשים המיוחסים למשיב, לצורך הפסקת ההליכים.

החלטה
התקבלה חוות דעת פסיכיאטרית לפיה המשיב אינו כשיר לעמוד לדין ולא הבחין בין טוב לרע בעת ביצוע העבירות המיוחסות לו.
אין חולק על קיומן של ראיות לכאורה למעשים המיוחסים למשיב.
במסגרת סמכויותיי על פי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב – 1982 ועל פי סעיף 15 (א) לחוק לטיפול בחולי נפש תשנ"א – 1991, נוכח חוות הדעת הפסיכיאטרית, אשר עולה ממנה כי המשיב אינו כשיר כיום לעמוד לדין, וכן לנוכח עמדת הצדדים, אני מורה כדלקמן:

  1. ההליכים בתיק העיקרי נגד הנאשם יופסקו;
  2. הנאשם יאושפז במקום עליו יורה הפסיכיאטר המחוזי, לאחר שנמצא כי קיימת מסוכנות ומצבו מצריך אשפוז;
  3. תקופת האשפוז המירבית היא על פי סעיף 192 לחוק העונשין מדובר בפרק זמן מי רבי של שלוש שנים.
  4. הפסיכיאטר המחוזי מתבקש להודיע לסניגוריה הציבורית ולעו"ד נורית פרחי ממפלג תביעות ת"א, על מועד הבאת הנאשם בפני הועדה הפסיכיאטרית.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לפסיכיאטר המחוזי ולסניגוריה הציבורית. תשומת הלב מופנית לכך שהמשיב מבקש להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליכים בפניי הועדה על פי חוק הטיפול בחולי נפש.

תשומת לב כי לצורך כינוס הוועדה או בדיקת המשיב יש צורך במתורגמן לשפה הסינית משהמשיב אינו דובר את השפה העברית או האנגלית.

מובהר בזאת כי ככל שניתן יהיה לגרש את המשיב מתחומי ישראל, בהתאם לעמדת המבקשת, ניתן יהיה לגרשו באופן מיידי וללא קשר לאישפוזו או לכינוס הוועד הפסיכיאטרית.
המזכירות תעביר עותק החלטתי לשגרירות הסינית.

על מנת לוודא שעניינו של המשיב מטופל והגם שלמעשה הסתיים הטיפול בתיק זה, דיון תזכורת ייקבע ליום 26/10/16 בשעה 8:30.
מובהר כי אין צורך בהגעתו של המשיב לדיון.

ניתנה והודעה היום י"ח אלול תשע"ו, 21/09/2016 במעמד הנוכחים.

דנה אמיר , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: לינג בינג
שופט :
עורכי דין: