ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה בן יוסף נגד מרדכי פרץ :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובע

יהודה בן יוסף

נגד

נתבע

מרדכי פרץ

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984, ללא נימוקים בסכום שנע בין 30,000-15,000 ₪ בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד . הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לפסוק ברף העליון או ברף התחתון או כל סכום באמצע, הכול על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.
הצדדים הסכימו לכל הנ"ל.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו – אני פוסק בזה כי הנתבע ישלם לתובע, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובע נגד הנתבע כמפורט בתובענה, סך של 30,000 ₪ . בנוסף, ישלם הנתבע לתובע החזר אגרת בימ"ש בסך של 949 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ' אלול תשע"ו, 23 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה בן יוסף
נתבע: מרדכי פרץ
שופט :
עורכי דין: