ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיטל כתר נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת שרה מאירי-אב"ד
נציגת ציבור ( מעסיקים) – גב' ציפי ארליך

התובעת
מיטל כתר

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

פסק דין

1. בהחלטתנו מ-30.8.15, למען הסר ספק ספיקא, מצאנו למנות מומחה יועץ רפואי שיחווה דעתו עפ"י הראיות שבפנינו, האם ב-18.1.11, יום הפסקת העבודה, היתה התובעת בהריון.

2. ביום 1.9.15 מונה פרופ' יוסף איצקוביץ (רופא נשים) והועברה אליו השאלה הבאה:
"האם עפ"י המסמכים שבפניך ביום 18/01/2011 היתה התובעת בהריון?".

3. בחוות דעתו מ-2.11.15 קובע המומחה כדלקמן:
"1. התובעת ילדה בתאריך 8.10.11 תינוק בשל במשקל 3.52 ק"ג בהנחה שמדובר בשב' 40, הרי וסת אחרון מחושב הינו 1.1.11 הביוץ המשוער היה ב-14.1.11.
2. לפי בדיקת אולטרסאונד מוקדמות:
א. 25.2.11 אורך העובר (CRL) היה 7 מ"מ, מתאים לשב' 6.2.
לפי א: ו.א. היה ב-12.1.11 וביוץ ב-26.1.11.
ב. 7.4.11 ו.א. אורך העובר (CRL) היה 66 מ"מ, מתאים לשב' 12.6.
לפי ב: ו.א. היה ב-6.1.11 וביוץ ב-20.1.11.
3. בדיקת דם להורמון ההריון היתה 458 יח' ב-6.2.11. רמת ההורמון מכפילה את עצמה כל יומיים ולכן ב-4.2.11 הערך היה כ-230 יח', ב- 2.2.11 כ-115 יח' וב-31.1.11 כ- 57 יח', ערך המתאים שאמור להיות כשבועיים לאחר הכניסה להריון (ביוץ), כלומר לתאריך 17.1.11.
הערכת גיל ההריון המבוססת על בדיקת אולטרסאונד בשלב המוקדם להריון ובדיקת הדם להורמון ההריון הן המדויקות יותר ולפיכך, יש לקבוע כי גב' מיטל כתר בייצה והרתה בתאריך שבין 17.1.11 לבין 26.1.11".

4. ביום 23.3.16 נשלחו למומחה השאלות הבאות:
"א. על פי האמור בס' 1 לחוות דעתך הנך מחשב את תאריך הביוץ ותאריך וסת אחרון בהנחה כי התובעת ילדה ביום 8.10.11 בשבוע 40.רצ"ב לעיונך מכתב שחרור מיום 11.10.11 מבי"ח לניאדו. האם יש בכך לשנות חוות דעתך? אנא נמק.
ב. בחוות דעתך הנך מסתמך על בדיקות אולטרסאונד מוקדמות וכן בדיקת דם להורמון ההיריון.
1. מהי מידת הדיוק של בדיקת האולטרסאונד לעומת מידת הדיוק של בדיקת הדם להורמון ההיריון?
2. איזו מהבדיקות נחשבת למדויקת יותר?
ג. האם לאור האמור והמסמך המצורף משתנה חוות דעתך?".

5. בתשובותיו מ-25.5.16 השיב המומחה כדלקמן:
"1. מידת הדיוק של בדיקת האולטרסאונד בשלבים המוקדמים של ההריון הינה 3+ - ימים והינה מדוייקת יותר מאשר בדיקת הדם להורמון ההריון.
2. מכתב השחרור מיום 8.10.11 אינו משנה את חוות דעתי, אלא תומך בו".

6. בתגובה לתשובותיו הודיעו הצדדים כדלקמן:
התובעת הודיעה, כי חרף התשובה הברורה של המומחה (מ-2.11.15), ביקש הנתבע להציג למומחה שאלות הבהרה, ועל אף התנגדותה התיר ביה"ד השאלות, לאחריהן קבע, כי אין שינוי בעמדתו. חרף ארכות שניתנו לנתבע ע"מ לקצר ההליך, להתייעץ פנימית וליתן עמדה , הנתבע בחר לעמוד על דחיית התביעה. בהתאם, עתרה למתן פס"ד המקבל התביעה, תוך חיוב הנתבע בהוצאות ושכ"ט ומע"מ בשיעור משמעותי, נוכח הסרבול שנמשך ארבע שנים.

הנתבע בהודעתו הודיע, כי בהתאם לחווה"ד ותשובות ההבהרה – יש לדחות את התביעה.

7. ולהכרעתנו –
ראשית, איננו מקבלים טענות התובעת בסיפא סיכומיה: עסקינן בענין רפואי טהור, כשעמדות הצדדים חלוקות, בענין שאין בו נתון עובדה מדוייק (להיבט הרפואי) ועסקינן במערכות משתנות בטווחי הזמן.

די בעיון בחוו"ד המומחה כדי שידע כל מי שאינו רופא, כי גם חווה"ד המומחה, אין בה תשובה ברורה נחרצת ואך ברור איפוא, כי נדרשו גם שאלות ההבהרה (ראה א,ב, ראה גם סיפא ס' 3), כשבמענה להן הבהיר המומחה, כי בדיקת ה-U.S בשלבים המדוייקים מדוייקת יותר מאשר בדיקת הדם להורמון ההריון, ואף היא בטווחי 3+ - ימים וכי אין במכתב השחרור כדי לשנות את חוות דעתו.

משקבע המומחה, כי התובעת הרתה בין 17.1.11 לבין 26.1.11, ראוי להזכיר כי לפי חווה"ד, על פניו עולה, כי טווח המועדים לתשובה עפ"י בדיקת ה-U.S. (המדו ייקת יותר) צריך לעמוד על 17.1.11 – 29.1.11.
כך, אם נוס יף לתשובותיו את הטווח למידת הדיוק לתוצאות ה- U.S., אלא שעולה כי המומחה נסמך בחווה"ד אף על תוצאות בדיקת הדם להריון וגם משכך, ראויה היתה הבקשה.

בענייננו משעולה, כי הטווח שנקבע על ידו, כולל את המועד שנקבע בפלוגתא – ומשעסקינן בענין בתחום הבטחון הסוציאלי, שהתשובה לו הינה לפי הערכה שבמומחיות, אך ברי כי יש לקבל התביעה.

הנה כי כן (הספיקות שבתגובת הנתבע ובהנתן מידת הדיוק לבדיקות, כהסבר המומחה) – מתקבלת התביעה, משעפ"י חוו"ד המומחה, ביום הפסקת העבודה (18.1.11) , ביום הקובע היתה התובעת בהריון.

באשר להוצאות – משעסקינן בענין רפואי מובהק, שאף הוא כעולה מהאמור מידת הדיוק בו אינה מוחלטת, משנעתרה התביעה, ומשבתחום הביטחון הסוציאלי עסקינן, ישלם הנתבע לתובעת הוצ אות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪, בצרוף מע"מ כדין ובתוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, כ' אלול תשע"ו, (23 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נ.צ.: גב' צ. ארליך

שרה מאירי, שופטת-אב"ד

נחתם על ידי נ.צ. ביום 22.9.16.


מעורבים
תובע: מיטל כתר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: