ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין hassan ibrahim siddig tadui נגד זרוע הזהב כח אדם בע"מ :

23 ספטמבר 2016
לפני: כבוד הרשמת קארין ליבר-לוין

התובע:
hassan ibrahim siddig tadui
ע"י ב"כ: עו"ד בר חוה

-
הנתבע:
זרוע הזהב כח אדם בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד גיארי בצלאל

החלטה

לפני בקשת התובע כי יינתן צו לקבלת טופס דיווח נתונים שהוגש למשרד התמ"ת בגין העובדים הרשומים בנתבעת, ושם ניתן יהיה לבדוק האם התובע נרשם כעובד ניקיון או כעובד כוח אדם. כמו כן מבוקש צו לגילוי הסכם ההתקשרות בין הנתבעת למלון ארט, שם ביצע התובע את עבודתו בפועל, וזאת כדי לבדוק את מהות ההתקשרות בין הנתבעת למלון. מסמכים אלו דרושים לתובע לטענתו לצורך בירור המחלוקת בדבר תחולת צו ההרחבה בענף הניקיון על הנתבעת.

הנתבעת מתנגדת לגילוי טופס דיווח הנתונים, שכן לטענתה אין בו כדי ללמד על עיקר עיסוקה של הנתבעת, אולם מסכימה להעביר תצהיר רואה חשבון של החברה המפרט באופן ברור את חלוקת העובדים בנתבעת מבחינת ענפי עיסוקם. עוד מוסיפה הנתבעת כי למיטב ידיעתה בטופס המבוקש ממשרד התמ"ת אין התייחסות לעובד ספציפי. ביחס להסכם ההתקשרות הנתבעת מסכימה להעבירו ללא סעיף התמורה שכן סעיף זה מהווה לטענתה סוד מסחרי, ולדידה ניתן ללמוד על מהות ההתקשרות מיתר סעיפי ההסכם. ככל שלא יעלה הדבר, ומסעיפי ההסכם לא יהיה ניתן להבין את מהות ההתקשרות בין הצדדים, מסכימה הנתבעת להשאיר לשיקול דעתו של בית הדין אם לחשוף את סעיף התמורה.

המסגרת הנורמטיבית
תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 מסדירה את נושא הגילוי והעיון ומסמיכה את בית הדין או הרשם "ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

בהלכה הפסוקה נקבע העיקרון בעניין גילוי מסמכים - "...להרשות גילוי מסמכים הנחוצים כדי להגיע לחקר האמת, מתוך שמירה על איזון האינטרסים שבין בעלי הדין. המבחן המרכזי אם להתיר או לסרב את הגילוי הוא 'מבחן הרלבנטיות' ('מבחן הזיקה'), תוך שקילת מידת הפגיעה, האי נוחות וההכבדה על הצד המגלה ושל צדדים שלישיים" (ד"ר י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה", הוצ' ניצן מהדורת 11, פרק 11 בעמ' 8).
למעשה, יש לבחון מה הזיקה של החומר אותו מבוקש לגלות לסוגיה שלפנינו וכן מה מידת תרומתו של הגילוי לקידום בירור המחלוקת בתיק.

מן הכלל אל הפרט
עיון בכתבי הטענות מעלה כי קיימת בין הצדדים מחלוקת בדבר תחולת צו ההרחבה בענף הניקיון, וכן כי הנתבעת אינה מגדירה את מהות השירותים שנותנת כשירותי ניקיון בלבד.

בנסיבות אלה, אני סבורה כי גילוי הסכם ההתקשרות בין הנתבעת למלון ארט עשוי לשפוך אור על מהות ההתקשרות בין הצדדים ובכך לקדם את בירור המחלוקת.

באשר לחשיפת סעיף התמורה, תפרט הנתבעת האם בהסכם קיים סעיף תמורה כולל בלבד או שמפורט בו גם סעיף תמורה המתייחס לתשלום עבור כל שעת/יום עבודה. לאחר תשובת הנתבעת תינתן הכרעתי בדבר חשיפת סעיף התמורה.

כמו כן, באשר לטופס דיווח נתונים ממשרד התמ"ת, אני סבורה כי בשלב זה ניתן להסתפק במתן תצהיר של רו"ח מטעם הנתבעת אשר יפרט את חלוקת העובדים בנתבעת. במקביל תעביר הנתבעת את טופס דיווח הנתונים למשרד התמ"ת במעטפה סגורה לבית הדין.

אשר על כן, אני מורה לנתבעת להמציא לתובע תצהיר רואה חשבון כאמור לעיל, וזאת עד ליום 9.10.2016.

כמו כן, הנתבעת תפרט, כאמור לעיל, האם סעיפי התמורה בהסכם ההתקשרות מפרטים סכום תמורה כולל או שיש גם סעיפי תמורה המתייחסים לתשלום עבור שעת/יום עבודה.

התיק יובא לעיוני ביום 10.10.2016.

ניתנה היום, כ' אלול תשע"ו, (23 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: hassan ibrahim siddig tadui
נתבע: זרוע הזהב כח אדם בע"מ
שופט :
עורכי דין: