ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר דויטשמן נגד רצף תעשיות מוצרי בנייה בע"מ :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

התובעים

  1. אסתר דויטשמן ת.ז XXXXX732
  2. דב ישראל דויטשמן ת.ז XXXXX577

באמצעות ב"כ עו"ד גב' דלית דרורי

נגד

הנתבעת
רצף תעשיות מוצרי בנייה בע"מ ח.פ 510024664
באמצעות ב"כ עו"ד גיל-עד הלר

פסק דין

מבוא ועובדות מוסכמות:

1. בפניי תביעה כספית לפיה התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת בתשלום סך של 152,451 ₪ ליום הגשת התביעה, וזאת בטענה לליקוי באריחים אשר רכשו ממנה.

2. התובעים הינם בני זוג, ובבעלותם דירת מגורים ברח' שימקין 22 בחיפה (להלן: "הדירה").

הנתבעת הינה חברה הרשומה בישראל והיא עוסקת בשיווק מוצרי בנייה, לרבות אריחים לריצוף.

3. בשנת 2011 ערכו התובעים שיפוץ בדירה, ולצורך כך, הם שכרו את שירותיה של האדריכלית גב' ענת סלקטור (להלן: "האדריכלית") ושל הקבלן מר שמעון אוחנה (להלן: "הקבלן").
4. במסגרת עבודות השיפוץ כאמור לעיל, בחרו התובעים להחליף את הריצוף הקיים בדירה בריצוף חדש, ולצורך כך הם רכשו ביום 30.3.11 מהנתבעת אריחי קרמיקה מסוג טרופיקל-סטנטו תוצרת איטליה בשטח של 143.64 מ"ר (להלן: "האריחים").

לבקשת האדריכלית, הנתבעת מסרה לתובעת אריח לדוגמה שעל גביו הופיע חץ המסמן את כיוון הריצוף, טקסטורה וכיתוב כלשהו (להלן: אריח הדוגמה").

5. ביום 10.6.11 או בסמוך לכך, נמסרו האריחים לידי התובעים כשהם ארוזים בקרטונים סגורים, ועם קבלתם ערך הקבלן השוואה בין המספר הקטלוגי המופיע במסמכי הרכישה לבין המספר הקטלוגי המופיע על אותם קרטונים, והמספרים היו תואמים.

6. כשבועיים ימים ממועד מסירת האריחים לידי התובעים, החלו עבודות הריצוף בדירה, ועם תחילתן פנה הקבלן לתובעת טלפונית והודיע לה כי האריחים שהתקבלו פגומים, הואיל ושלושת הפינות של האריח ישרות, בעוד כי הפינה הרביעית מושכת למטה, וכתוצאה מכך נוצרת מדרגה בין האריחים הגורמת לאי שוויון. כן התלונן הקבלן באוזני התובעת כי קיים קושי בפילוס האריחים והעדר כיווני ריצוף בגב האריח.

התובעת פנתה טלפונית למר שמואל תמיר, מנהל שירות לקוחות אצל הנתבעת (להלן: "שמואל") והודיעה לו על תלונת הקבלן , כמפורט לעיל. בו ביום הגיע מר שמואל לדירת התובעים, אולם הוא דחה את טענות הקבלן, קבע כי האריחים תקינים והוא ה נחה את הקבלן שלא לחפש את ה"אפס" באריחים מאותו סוג, הואיל ומדובר באריחים שאינם מלוטשים. מר שמואל מסר לתובעת טלפונית תשובתו לקבלן, ובעקבות זאת המשיך האחרון בעבודות ריצוף הדירה.

7. בתום עבודות הריצוף, הבחינו התובעים כי קיימים שברים בדפנות חלק מהאריחים, וכן התברר כי הקבלן עשה שימוש במלוא כמות האריחים שהוזמנה על ידי התובעים, לרבות אריחי הרזרבה לריצוף הדירה. בנסיבות העניין, לצורך החלפת האריחים הפגומים, התובעים הזמינו מהנתבעת אריחים נוספים מאותו מספר סידורי (להלן: "האריחים הנוספים"). אולם, עם קבלת האריחים הנוספים, הת ברר כי הגוון והטקסטורה שלהם שונים מהאריחים הקיימים ולפיכך התובעים לא עשו בהם כל שימוש.

רק עם קבלת האריחים הנוספים עשו התובעים, בראשונה, השוואה עם אריח הדוגמה ממנה עלה כי הטקסטורה והגוון שלו שונים מהגוון והטקסטורה של האריחים בהם רוצפה הדירה ושל האריחים הנוספים. כן התברר לתובעים, כי הכיתוב והטקסטורה בגב אריח הדוגמה שונים מאלה המופיעים בגב האריחים בהם רוצפה הדירה.

8. לאור הממצאים לעיל פנו התובעים למר שמואל והוא ערך ביום 1.8.11 ביקור נוסף בדירתם. במהלך הביקור אישר שמואל קיום של קילוף/פיצוץ בפאות של מספר אריחים שרוצפו בדירה, אולם הוא ייחס זאת לעבודת ריצוף קלוקלת של הקבלן. על אף זאת, שמואל הבטיח לתובעים לבדוק באם נותרו ברשות המפעל המייצר אריחים מאותה סדרה ומאותו יום ייצור של האריחים שסופקו לתובעים, והוא הבטיח כי הנתבעת תספק להם 4 קרטונים ללא חיוב נוסף, ככל וימצאו.

בפועל, התברר כי המפעל סגר את שעריו, ולפיכך לא ניתן היה ל ממש את הצעתו של שמואל.

בין הצדדים בעלי הדין התנהלה חלופת מכתבים, ואף התקיים ביקור נוסף של שמואל ומנכ"ל הנתבעת בדירת התובעים , אולם הצדדים לא הגיעו לעמק השווה.

טענות הצדדים בתמצית:

9. לטענת התובעים, הנתבעת סיפקה להם אריחים פגומים וברמה נמוכה, השונים בגוון ובטקסטורה מהאריחים שהוזמנו בפועל, וזאת כעולה מהשוואה לאריח הדוגמה. כמו כן, ספק באם האריחים שסופקו לתובעים קיבלו אישור מכון התקנים.

קביעתו של נציג הנתבעת מר שמואל ב מהלך הביקור הראשון אשר ערך בדירת התובעים מיד עם תחילת עבודות הריצוף, כאילו אין כל פגם באריחים מהווה מצג שווא עליו הסתמכו התובעים ולפיו הם בחרו להמשיך לבצע עבודות הריצוף בדירה, זאת על אף הפגמים הרבים שהתגלו באריחים.

הוסיפו התובעים וטענו כי הנתבעת התנהלה כלפיהם בזלזול וברשלנות, בין היתר משלא דאגה לקיומם של אריחים רזרביים, מה גם ובדיעבד לא ניתן היה להשיג אריחים מאותה סדרה בשל סגירת המפעל המייצר באיטליה.

לתובעים נגרמה עגמת נפש בשל הפגמים שהופיעו בריצוף, פגמים המתגברים עם הזמן, כל זאת על אף חשיבות ומרכזיות אלמנט הריצוף בעיצוב הדירה.

התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת בעלות החלפת הריצוף בדירה, הוצאות דיור חלוף, עלות חוות דעת בה נשאו ועוגמת נפש.

10. לתמיכה בטענותיהם בתביעה, הגישו התובעים חוות דעתו של המהנדס מר משה מלכה (להלן: "מומחה התובעים"), בה תועדו פגמים בקצוות האריחים, פינות שבורות ומקצועות משוננים בפני האריחים בחדר דיור, בפרוזדור בין החדרים ובחדרי השינה. כן קבע מומחה התובעים כי בהעדר אפשרות לתקן את האריחים הפגומים, בשל ריבוי הפגמים המתרבים מדי שנה, יש לפרק את הריצוף בדירה ולרצף אותה מחדש בעלות של 93,951 ₪.

יודגש, כי מומחה התובעים לא התייחס כלל ועיקר בחוות דעתו לסיבת הפגמים שהתגלו באריחים, כולם או בחלקם.

11. לטענת הנתבעת, אין כל פגם ייצור באריחים ו כי הפגמים שהתגלו במספר בודד של אריחים, מקורם בעבודת ריצוף לקויה של הקבלן. ודוק, הקבלן אינו רשום בפנקס הקבלנים והוא פעל בניגוד לתקן הישראלי משנמנע לבדוק, למיין ולפרוש את האריחים בטרם תחילת עבודות

הריצוף, זאת על אף העובדה כי היה בידי התובעים אריח דוגמה ועבודות הריצוף החלו כשבועיים ימים לאחר אספקת האריחים לתובעים.

הנתבעת מדגישה כי האריחים שסופקו לתובעים נבדקו ואושר על ידי מכון התקנים הישראלי, וכי פנייתה למפעל המייצר בניסיון לאתר אריחים מאותה סדרה ומאותו יום ייצור נבעה מרצון טוב ונכונות לסייע לתובעים, וזאת ללא כל הודאה בחבות.

12. הנתבעת הגישה חוות דעת נגדית של המהנדס מר רונן שטרנברג (להלן: "מומחה הנתבעת") אשר תיעד בחוות דעתו חרירים בפאות של כ-20 אריחים וכן שריטות נימיות בכ-20 אריחים הפזורים במקומות שונים בדירה . הוסיף מומחה הנתבעת וציין בחוות דעתו כי השריטות נצפו על פני האריחים בסמוך למישקים, הן נמשכות על פני אריחים סמוכים ובאריחים בהם נראו חרירים בפאות. מאידך, מומחה הנתבעת לא איתר אריחים שבורים או סדוקים.

הוסיף וקבע מומחה הנתבעת בחוות דעתו כי החרירים והשריטות באריחים נוצרו בעת חירוץ המישקים באמצעות חפץ חד על ידי בעל מקצוע לא מיומן וייתכן כי הדבר אירע בעת ביצוע תיקוני רובה.

דיון:

13. לאור הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, כמפורט לעיל, ומבלי שהם מוותרים על חוות הדעת מטעמם, מונה המהנדס מר מיכאל קרבצ'יק כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "מומחה בית המשפט"). מומחה בית המשפט בדק את הדירה ונתן חוות דעת, שלהלן עיקריה :

א. העדר חץ בגב האריח המסמן את כיוון הריצוף, חסר משמעות ורצף מיומן יכול להניח את האריחים באותו כיוון, ובכך הייתה נמנעת הבעיה בפאזות של האריחים.

ב. אין משמעות לשוני בכיתוב ובטקסטורה על גב האריח.

ג. במספר אריחים בדירה הופיעו פגיעות בקצוות, שנגרמו מאחת הסיבות שלהלן:

- על ידי הקבלן.

- אספקת אריחים פגומים על ידי הנתבעת.
- במהלך חירוץ וניקוי בטרם ביצוע רובה.

מומחה בית המשפט הוסיף וציין שלא ניתן להכריע באופן חד משמעי איזו מבין הסיבות לעיל גרמה להופעת הפגמים.

ד. פגיעות בגלזורה במרכז האריחים היכולים להיגרם מאחת הסיבות שלהלן:
- אספקת אריחים פגומים.
- בועות בפני האריח אשר התפוצצו והפכו לחורים בגלזורה.
- פגיעה עקב שימוש לא הולם, בעל מקצוע או נפילה של חפץ.

גם ביחס לפגמים בגלזורה קבע המומחה כי קשה להכריע מהי סיבת הפגם, אולם הוא הוסיף באומרו שככל והאריחים סופקו במצבם הפגום, אזי נדרש היה להימנע מלעשות בהם שימוש, ובנדון הוא מפנה לתקן הרלוונטי לפיו על הרצף למיין את האריחים טרם השימוש בהם.

ה. סדיקות/שריטות באריחים בגלזורה, ואלה יכולים להיגרם מאחת מהסיבות הנ"ל:

- שימוש של התובעים.
- אריחים פגומים. - שימוש בדבק אריחים חזק יותר מהאריח עצמו, אשר גרם לעיוות האריח
ולסדיקה בגלזורה.

מומחה בית המשפט קבע כי הגורם השלישי הוא הוא אשר גרם להופעת הפגם לעיל.

בסיכום חוות דעתו הותיר מומחה בית המשפט לשיקול דעת בית המשפט את ההכרעה בסוגיי ת האחריות לפגמים שהתגלו באריחים ולעניין תיקון הליקויים באריחים, הוא העלה שתי הצעות, האחת, הדבקת אריחים חדשים על האריחים הקיימים בעלות של 54,300 ₪ והשנייה, פירוק האריחים הקיימים וריצוף הדירה באריחים החדשים במקומם בעלות של 90,270 ₪.

14. בהתאם לכלל ולפיו, המוציא מחברו עליו הראיה, על התובעים מוטלת החובה להוכיח כי הפגמים שהתגלו באריחים הינם באחריות הנתבעת, ולא בשל גורמים נוספים שפורטו בחוות דעת מומחה בית המשפט, ואשר לנתבעת אין שליטה ואחריות עליהם.

כאמור, בחוות הדעת מטעם התובעים אין כל התייחסות או קביעה ביחס לסיבת הופעת הפגמים באריחים, ואף בסעיף 1 לחוות הדעת נאמר כי "הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם בחינת הפגמים בריצוף הדירה", זאת ותו לא.

בנסיבות העניין, בהעדר קביעה בחוות דעת מומחה בית המשפט כי הפגמים בריצוף הם פגמים בייצור או באחריות הנתבעת, מצופה היה מהתובעים להזמין את המומחה לחקירה בבית המשפט בניסיון לשנות את עמדתו ולשכנעו כי הנתבעת היא היא האחרית לאותם פגמים. לא כך פעלו התובעים במקרה דנן, ומטעמים השמורים עימם הם בחרו שלא להזמין את מומחה בית המשפט לחקירה על חוות דעתו. בנדון יצוין כי אמנם נכון, התובעים פנו למומחה בית המשפט בשאלות הבהרה (שלא הוגשו כחלק מראיותיהם בתביעה ואף לא הוגשו לתיק בית המשפט), והוא השיב לאותן שאלות, אולם בתשובות יו לא שינה המומחה עמדתו ולא קבע כי הנתבעת אחראית לפגמים שהתגלו בריצוף.

בנסיבות העניין, אין מנוס מהמסקנה כי התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח את הטענה כי הפגמים המפורטים בחוות הדעת שהוגשו במסגרת התביעה, הינם באחריות הנתבעת.

15. חיזוק למסקנה אליה הגעתי לעיל מצאתי בגרסתו של הקבלן, העד מטעם התובעים, ביחס לליקויים עליהם התלונן מיד עם תחילת עבודות הריצוף. בנדון, נאמר בסעיפים 7-8 לתצהיר עדותו הראשית של הקבלן, מוצג ת/3, כדלקמן:

"7. עת תחילת עבודות הריצוף בערך בשעה 12:00-11:00 התקשרתי לתובעת (להלן: 'התובעת ו/או אסתי') והודעתי לה כי קיימת בעיה עם האריחים שהובאו ע"י הנתבעת וכי האריחים פגומים.

8. הסברתי לאסתי כי שלוש הפינות של האריח ישרות ופינה אחת של האריח מושכת למטה. במצב כזה נוצרת מדרגה בין האריחים כאשר המדרגה גורמת לאי שוויון בין האריחים וקיים קושי בפילוס האריחים והדגשתי כי קיים חוסר אחידות בן האריחים כמו כן לא קיימים כיווני הריצוף בגב האריח."

גם בחקירתו הנגדית נשאל הקבלן ביחס ל"ליקויים" אשר גילה באריחים עם תחילת עבודות הריצוף, והוא העיד באומרו:

"ש. מה בדיוק הייתה הבעיה באריחים?

ת. הייתה בעיה שיש בחלק העליון של האריח פינה אחת ששוכבת למטה וזה מושך אותה ואתה לא יכול לפלס את האריח ואם אתה מפלס אז יוצאים לך מדרגות וכשאתה עושה רובה זה מראה את כל הטעויות של הריצוף. בשביל זה אני עצרתי את העבודה. " (שם, עמ' 34 שורה 9 לפרוטוקול הדיון).

גם התובעת העידה בחקירתה לעניין התלונה שהעלה הקבלן באוזניה עם תחילת עבודות הריצוף באומרה: "הוא אמר לי ששלוש פאזות פונות לכיוון אחד, ופאזה אחת לכיוון אחר......." (שם, עמ' 18 שורה 18 לפרוטוקול הדיון).

16. לא זאת אלא זאת, מר שמואל תיעד בכתובים את הביקור אשר ערך בדירה מיד עם תחילת עבודות הריצוף בעקבות תלונת הקבלן, נספח ד' לתצהיר עדותו הראשית, מוצג נ/4. במוצג הנ"ל נרשם תחת הכותרת "תיאור הפנייה" כדלקמן: "באריחים נוצרה בטן גדולה המושכת לכיוונים השונים ולא נותנת להמשיך לפלס." בהמשך, תחת הכותרת "מסקנות הביקור/ הטיפול .......", נרשם כדלקמן:

"הוסבר ללקוח כי הקימור באריח הוא מובנה ותקני ואל לו לרצף לחפש את ה-'0' באריחים מסוג זה, שכן האריחים אינם מלוטשים. כמו כן הדבר הובהר לרצף. אין כל בעיה באריח!!!".

17. הנה אם כן, עם תחילת ביצוע עבודות הריצוף בדירה, כאשר האריחים היו ברשותם של התובעים והקבלן מטעמם יכול היה להבחין בקיומם של פגמים אלה ואחרים בהם, ככל והם קיימים, לא הועלתה כל טענה בדבר קיומם של הליקויים אשר תועדו בחוות הדעת מטעם הצדדים ובחוות דעתו של מומחה בית המשפט.

אמנם נכון, בסעיפים 6 ו-9 לתצהיר עדותו הראשית של מר שמואל, מוצג נ/4, נאמר כי עם תחילת עבודות הריצוף התלוננו התובעים גם כן על מעין קילוף/פיצוץ בגלזורה בשישה אריחים, אולם הוא ציין מפורשות כי מדובר באריחים שנפגעו בעבודות הקבלן והוא חזר על אותה גרסה גם בחקירתו הנגדית (שם, עמ' 46 שורות 14,21 לפרוטוקול הדיון).

בנסיבות העניין, משלא העלו התובעים או הקבלן מטעמם עם תחילת עבודות הריצוף כל טענה ביחס לפגיעות שפורטו בחוות הדעת מטעם הצדדים ומטעם בית המשפט, הרי לך תימוכין לעמדה כי האריחים סופקו לתובעים כשהם תקינים ורק בעקבות עבודות הריצוף הופיעו בהם פגמים אלה ואחרים.

18. באשר לליקויים הנטענים עליהם התלונן הקבלן עם תחילת עבודות הריצוף, כמפורט וכמצוטט בסעיף 15 לעיל, הרי גם לעניין זה הסתפק מומחה התובעים לפרט בחוות דעתו את טענות הקבלן בנדון, מבלי לקבוע כל עמדה או ממצא לעניין זה.

יתרה מכך, מומחה בית המשפט קבע בחוות דעתו כי אין כל משמעות להעדר חץ בגב האריח לסימון כיוון הריצוף, ואף הקבלן אישר זאת, אף כי בחצי פה, משעיד באומרו: "באריח הספציפי הזה צריך להיות חץ כי יש ענן. אני יכול לרצף פחות או יותר ואפשר להגיע לרמה של דיוק, אבל לא במאה אחוז" (שם, עמ' 35 שורה 22 לפרוטוקול הדיון). ובהמשך, משנשאל הקבלן באם הוא ריצף את האריחים בכיוון הנכון, הוא השיב באומרו: "כן. אין חץ, אבל ריצפתי כמו שאני יודע" (שם, עמ' 35 שורה 32 לפרוטוקול הדיון).

למעלה מהצורך יצוין, כי התובעים לא הגישו כל ראיה ממנה עולה כי כיוון הריצוף אינו אחיד בדירה והדבר יוצר מפגע אסתטי כלשהו .

19. בסעיף 21 לסיכומיהם, טענו התובעים באומרם "קיים ספק האם הסדרה הספציפית (של האריחים – ר.ח.) נשוא כתב התביעה אכן נבדקה ע"י מכון התקנים וזאת למרות טענות הנתבעת והרי המרצפות שסופקו בפועל שונות ועל כן אין לדעת האם המרצפות הללו אינם פגומות באיכותם היות ולא נבדקו ע"י מכון התקנים כנדרש".

טענת התובעים לעיל לא רק שמועלית בעלמא, ואף בחצי פה, אלא גם אין לה על מה לסמוך ודינה להידחות.

בסעיף 3 לתצהיר עדותו הראשית, העיד מר שמואל באומרו:

"המרצפות הגיעו מאיטליה באנייה לנמל בארץ ביום 22.5.2011 (כמות של 143.64 מ"ר – הכמות שהוזמנה), ונכנסו למחסן חב' רצף ביום 30.5.11, ומהם נטל מכון התקנים את הדגימה כמפורט בדו"ח הבדיקה" .

לתמיכה בטענות לעיל צירף העד לתצהירו אסמכתאות שונות, לרבות תעודת הבדיקה של מכון התקנים, נספחים א'-ב' לתצהיר. מעיון באותם נספחים עולה כי אכן האריחים הגיעו למחסן הנתבעת ביום 30.5.11 ומכון התקנים נטל מהם דגימה ביום 21.6.11. בהמשך, ניתנה תעודת מכון התקנים לפיה נקבע כי "המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו".

מר שמואל נשאל בחקירתו הנגדית לעניין האמור לעיל, ולא רק שגרסת הנתבעת בנדון לא הופרכה, אלא גם הוא הוסיף והפנה לעובדה כי מספר שטר המטען לפיו יובאו האריחים

מחו"ל – 087 – מופיע גם כן בתעודת כניסת המוצר למחסני הנתבעת, ובתעודת הבדיקה של מכון התקני ם, ללמדך כי מדובר באותם אריחים אשר סופקו לתובעים (שם, עמ' 41 שורה 9 לפרוטוקול הדיון).

בנסיבות העניין, אין להטיל ספק בעובדה כי האריחים שסופקו לתובעים נבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים.

20. אמנם נכון, קיים שוני בגוון ובטקסטורה בין אריח הדוגמה לבין האריחים אשר סיפקה הנתבעת לתובעים. בנדון התובעים הציגו בפני בית המשפט את אריח הדוגמה ואריח נוסף, ואכן ניתן להתרשם מהשוני ביניהם.

דא עקא התנהלות התובעים במקרה דנן מחייבת את המסקנה כי הם לא זכאים להיבנות מהשוני בין אריח הדוגמה לאריחים שבהם רוצפה הדירה, ולמעשה אין בפיהם כל טענה בנדון. אפרט להלן.

בחקירתו נשאל הקבלן באם עשה השוואה בין אריח הדוגמה לאריחים בהם הוא ריצף את הדירה, והוא השיב באומרו:

ש. השוואה לאריח הדוגמא שהיה לגברת דויטשמן עשית?
ת. מה זאת אומרת?
ש. לקחת את האריח בקרטון שהתקבל ולהשוות אותו לאריח שהיה אצל גברת דויטשמן?
ת. את אריח הדוגמא ראיתי בסוף בסוף לאחר שנגמרו כל האריחים ואז היא אמרה שיש לה אריח אחד באוטו, הביאה אותו ואז התברר שזה בכלל לא אותו אריח. לא אותו דגם ואני בכלל לא יודע אם זה אותה חברה. " (שם, עמ' 33 שורה 25 לפרוטוקול הדיון) .

גם התובעת מסרה בחקירתה גרסה דומה, והעידה באומרה:

"ש. הרצף שהתחיל לרצף היה לו אריח דוגמה כדי להשוות?
ת. לא, לצערי לא נתתי לו.
ש. הרצף לא יכול היה להשוות בין מה שהוזמן לבין מה שהתקבל?
ת. לא, לא יכול היה להשוות........."(שם, עמ' 18 שורה 21 לפרוטוקול הדיון).

כמו כן, בחקירתה אישרה התובעת כי רק בתום עבודות הריצוף, כאשר התובע רכש מהנתבעת אריחים נוספים, אז ורק אז היא נזכרה באריח הדוגמה, ועשתה השוואה בינו לבין יתר האריחים בהם רוצפה הדירה (שם, עמ' 19-20 החל משורה 29 לפרוטוקול הדיון).

ודוק, בחקירתו הנגדית אישר הקבלן כי התובעת הגיעה מדי יום ביומו לדירה וראתה את האריחים טרם התקנתם (שם, עמ' 34 שורה 5 לפרוטוקול הדיון).

לא זאת אלא זאת בחקירתה הנגדית העידה התובעת באומרה: "...... אז אמרתי למולי (נציג הנתבעת – ר.ח.) שניחא קיבלנו אריחים לא מה שהזמנו, אבל ביקשתי שיביא לנו אותם אריחים מאותה סדרת ייצור שרוצפה הדירה שלנו...." (שם, עמ' 20 שורה 2 לפרוטוקול הדיון). בהמשך, הוסיפה התובעת באומרה "הבעיה הייתה נפתרת אם חב' רצף הייתה מספקת לי את אותם אריחים שסיפקו לי" (שם, עמ' 20 שורה 15 לפרוטוקול הדיון).

יוצא אפוא כי התובעים לא עשו כל שימוש באריח הדוגמה, ולא טרחו להשוות את האריחים שסופקו להם עם אותו אריח, אלא רק בתום עבודות הריצוף, ללמדך על החשיבות שהם ייחסו, אם בכלל, לקבלת אריחים זהים לאריח הדוגמה. יתרה מכך, גם משנודע לתובעים על השוני בגוון ובטקסטורה בין האריחים שסופקו להם לבין אריח הדוגמה, גם אז הם נהגו בשוויון נפש ולא העלו בפני הנתבעת טענות או דרישות בנדון.

21. בסעיף 13(א) לחוק המכר, התשכ"ח – 1968 נקבע כי "על הקונה לבדוק את הנמכר מיד לאחר קבלתו" ובסעיף 14 לחוק נקבע כדלקמן:

"א. על הקונה להודיע למוכר על אי התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13(א) או (ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר.

ב. לא הודיע הקונה על אי ההתאמה כאמור בסעיף קטן א', אין הוא זכאי להסתמך עליה".

כפי שנפסק ב-ע"א 306/85 חברת דאטאלאב בע"מ ואח' נ' פולק אינטרנשיונל בע"מ ואח', פ"ד מג(2) 309, מטרת הוראות החוק לעיל היא לשוות יתר יציבות ליחסי המסחר ולצמצם את הנזקים העלולים להתפתח מהשהייה ארוכה מדי של מתן הודעה על אי התאמה.

מעובדות מקרה דנן עולה כי התובעים הפרו חובתם לבדוק את האריחים מיד לאחר מסירתם לידיהם, ומתן הודעה לנתבעת בדבר אי התאמתם לאריח הדוגמה, ולפיכך אין הם רשאים להסתמך על אי ההתאמה הנ"ל.

22. התובעים העלו טענה בעלמא כאילו על הנתבעת מוטלת החובה לשמור במחסניה כמות נוספת של אריחים רזרביים, אולם הם לא טרחו להפנות לכל דין או הלכה בנדון.

כמו כן, בתשובה לשאלות התובעים, השיב מומחה בית המשפט כי לא מוטלת על היצרן אחריות לשמור על מלאי רזרבי.

בנסיבות העניין, הטענה בנדון נדחית.

23. סיכומו של דבר, אף באם הוכח קיומם של פגמים אלה ואחרים בריצוף, התובעים כשלו באופן מוחלט בהוכחת אחריותה הנטענת של הנתבעת לאותם פגמים .

בנסיבות העניין, אני מורה על דחיית התביעה ו כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ' אלול תשע"ו, 23 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסתר דויטשמן
נתבע: רצף תעשיות מוצרי בנייה בע"מ
שופט :
עורכי דין: