ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד יהודה מרגי :

בפני כבוד ה שופטת אפרת בוסני

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים

1.יהודה מרגי
2.שומרה חב' לביטוח בע"מ

פסק דין

התובעת הגישה תביעת שיבוב בגין נזקי רכב מבוטחת התובעת בתאונה מיום 5.4.2013 בה מעורב רכב הנתבעים. בהתאם לחוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה, רכב התובעת הוכרז "אובדן כללי".

הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת ביניהם, על דרך הפשרה ומכוח סמכותו של בית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

בהתאם להסכמת הצדדים ולסמכותי לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984, לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות, בשים לב לנסיבות קרות התאונה ומוקדי הנזק בכלי הרכב הגעתי לכלל דעה לחלק את האחריות לקרות התאונה על הצדדים באופן הבא: הנתבע 1- נהג רכב הנתבעת - 70%, נהג רכב התובעת - 30%.

קביעתי יסודה בכך שמצאתי לקבל את גרסת נהג רכב התובעת לפיה רכב הנתבעים טרם השלים את הפנייה שמאלה, עת שרכב התובעת שהוסע בנתיב נסיעתו בכיוון ישר חצה את הצומת וכי רכב הנתבעים חסם את נתיב נסיעת רכב התובעת, לו הייתה זכות קדימה בצומת, גרם בכך לסטיית רכב התובעת ולתאונה. בהקשר זה, נתתי אמון בעדות נהג רכב התובעת שגרסתו לאופן התרחשות התאונה הייתה אחידה בעדותו, בטופס ההודעה ובמשטרה. מנגד, הנתבע שטען בעדותו להשלמת הפנייה שמאלה, לא ציין נתון מהותי זה בטופס ההודעה ובנספח בכתב יד שצירף לטופס ההודעה . בנוסף, גרסת נהג התובעת מסתברת מנזקי כלי הרכב, יותר מגרסת הנתבעים. רכב התובעת, על פי חוות הדעת שצורפה, ניזוק בחזית ובכנף ימין. רכב הנתבעים, על פי עדות הנתבע ותמונות הנזק, ניזוק בצד ימין אחורי. אילו רכב הנתבעים השלים את הפנייה שמאלה בטרם ארעה התאונה, כגרסת הנתבע, בהיעדר טענה לסטיית רכב התובעת לנתיב אליו פנה רכב הנתבעים, לא הייתה צריכה להיות פגיעה ברכב הנתבעים, ולמצער פגיעה כזו הייתה צריכה להיות בחלק האחורי של רכב הנתבעת ולא בצד ימין אחורי ולא סביר שרכב התובעת היה סוטה לנתיב הנגדי .
נתתי דעתי לכך שבהתאם לתמונות זירת התאונה כפי שהוצגו, אין תמרור עצור בנתיב הנסיעה ממנו פנה רכב הנתבעים שמאלה בצומת. אלא שאין בכך לגרוע מזכות הקדימה של רכב התובעת שהנוסע בצומת בכיוון נסיעה ישר. כך גם אישר הנתבע ( עמ' 7 שו' 19). בנסיבות אתה אני מטילה את מירב האחריות לתאונה על הנתבע. כמו כן לאור קיומו של מוקד נזק בכנף רכב התובעת, קיומו של נזק בחלק הימני אחורי של רכב הנתבעים במאורעות התאונה, מסתברת יותר.

עם זאת, מצאתי להטיל על נהג רכב התובעת אשם תורם המקים אחריות לתאונה, אותו קבעתי בשיעור של 30%. זכות הקדימה אינה זכות מוחלטת. נהג רכב התובעת העיד שראה את רכב הנתבעים מתחיל בפנייה שמאלה אולם המשיך בנסיעתו בצומת (עמ' 4 שו' 24-25). על פי הודעת נהגת רכב צד ג' במשטרה , הרכב בו פגע נהג רכב התובעת לאחר שהסיט את רכבו שמאלה, מהירות הנסיעה של נהג רכב התובעת הייתה גבוהה (90-100 קמ"ש) . נסיעת רכב התובעת במהירות, עולה בקנה אחד עם עוצמת הפגיעה ברכב התובעת, שהוכרז "אובדן כללי". התובעת לא הביאה את נהגת צד ג' לעדות, אף שמדובר בלקוחה מוכרת של נהג רכב התובעת. מחדל זה פועל לחובת נהג רכב התובעת וכנגד קבלת גרסתו לכך שלא נסע מהר. בכך הגדיל נהג רכב התובעת את הסיכון להתרחשות התאונה והעצים את נזקיה ומכאן אחריותו של נהג רכב התובעת לתאונה בשיעור שקבעתי.

אשר על כן ומשרכיב הנזק בכתב התביעה לא נסתר , לאור חלוקת האחריות שקבעתי הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 26,690 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד מיום הגשת התביעה, וכן את אגרת המשפט ששולמה, שכר עד התובעת כפי שנפסק בדיון ושכ"ט עו"ד בסך של 3,120 ₪. הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום, שאם לא כן יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

פוטרת את התובעת מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, כ' אלול תשע"ו, 23 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: יהודה מרגי
שופט :
עורכי דין: