ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גזונדהייט אברהם נגד אייזנברג שלמה :

החלטה בתיק ע"א 3098/16

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערער:
גזונדהייט אברהם

נ ג ד

המשיבים:
1. אייזנברג שלמה

2. Gainmore Limited c.n 180413

3. הרי ספיר

4. פורמלי פול מוריס

5. פורמלי גזונדהייט שושנה

בקשה להגדלת היקף סיכומים
ובקשה לשינוי סדר הגשת הסיכומים

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בפניי שתי בקשות הנוגעות לסיכומי הצדדים בהליכים שבכותרת. הבקשה האחת הוגשה בידי המערערים בע"א 3117/16, בה הם עותרים להגדלת היקף סיכומיהם בחמישה עמודים (הבקשה הועברה לטיפולי בדיעבד לאחר שהמערערים בע"א 3117/16 הגישו סיכומיהם - במתכונת קצרה ובמתכונת מורחבת); והבקשה השניה הוגשה בידי המערער בע"א 3098/16 בה הוא עותר לשינוי סדר הגשת הסיכומים, כך שסיכומי המשיבים 3 ו-4 לא יוגשו במאוחד בשני ההליכים, כפי הקבוע כעת בצו הסיכומים, אלא יפוצלו כך שסיכומיהם בע"א 3117/16 יוגשו לפני סיכומיו שלו. עיקר טענתו של המערער בע"א 3098/16 היא כי המשיבים 3 ו-4 ניצבים באותה חזית עם המערערים בע"א 3117/16 והם צפויים לתמוך בערעורם. על כן, כך נטען, יש לאפשר לו להשיב בסיכומיו שלו לסיכומי המשיבים 3 ו-4. עוד מבקש המערער בע"א 3098/16 להרחיב את היקף סיכומיו ל-88 עמודים (כך שהיקף סיכומיו יושווה להיקף הסיכומים הכולל של המשיבים 1-4).

המערערים בע"א 3117/16 וכן המשיבים 3 ו-4 מתנגדים לבקשה ל"פיצול" הסיכומים כמו גם להרחבתם בהיקף שהתבקש.

2. לאחר שעיינתי בפסק הדין ובכל החומר שבתיקים החלטתי שלא להורות על פיצול הסיכומים.

במקרים מסוימים ניתן אמנם להורות כי המשיבים המצדדים במערער יגישו סיכומיהם לפני יתר המשיבים (וראו למשל האסמכתא אליה הפנה המערער בע"א 3098/16 - עע"ם 7622/13, החלטה מיום 26.3.2014), אולם איני סבורה כי יש להורות כן במקרה דנן. ראשית, במקרה דנן קיימת מחלוקת בשאלה האם הצדדים אכן נחלקים לשני מחנות ברורים (המערער בע"א 3098/16 אל מול המערערים בע"א 3117/16 והמשיבים 3 ו-4) או שמא לא קיימת זהות של אינטרסים של המערערים בע"א 3117/16 והמשיבים 3 ו-4. איני סבורה כי יש מקום להכריע בטענות אלו במסגרת הבקשה שבפניי (ודומני כי המחלוקת בעניין זה מורכבת בענייננו מזו שהיתה בבסיס עע"ם 7622/13 הנ"ל, שכן, כך למשל, המשיב 3 טוען כי במובנים מסוימים האינטרס שלו הפוך מזה של המערערים בע"א 3177/16), מה גם שקיים קושי מובנה לבחון את טענות הצדדים בעניין זה לעומקן מבלי שנפרשו בפניי מלוא הטענות אותן יעלו בסיכומיהם. שנית, בענייננו תלויים ועומדים שני ערעורים על פסק דין אחד, להם נדרשים המשיבים 3 ו-4 להשיב. אין חולק כי את הסיכומים לערעורו של המערער בע"א 3098/16 על המשיבים 3 ו-4 להגיש לאחר שיוגשו סיכומיו שלו, והיעילות הדיונית תומכת בכך שהם יגישו סיכומיהם בשני הערעורים במסמך אחד בו יעלו את מלוא טענותיהם באותה פרשה, חלף הגשת כתב בי-דין מפוצל אשר מטבע הדברים יקשה ויעמיס על המותב אשר יישב בדין. עוד אוסיף כי איני מוצאת לאפשר הגשת טיעונים בהיקף שהתבקש על ידי המערער בע"א 3098/16 (88 עמודים), שכן אין מקום לסטות מסדרי הדין הנוהגים, על פיהם כל משיב לערעור המיוצג בנפרד רשאי להגיש סיכומים מטעמו, ולצורך בחינת השוויון הדיוני אין סוכמים את עמודי סיכומי המשיבים כאילו עניין לנו במסמך טענות אחד מטעם בעל דין אחד.

3. יחד עם זאת ובנותני משקל להיקף ההליכים ולמורכבות הטענות מצאתי להורות על הרחבת היקף סיכומי הצדדים. כמו כן מצאתי להורות כי במסגרת סיכומי התשובה מטעמו ראשי יהיה המערער בע"א 3098/16 להתייחס לטענות שהעלו הצדדים בשני הערעורים (וזאת גם בהסכמת המערערים בע"א 3117/16), כך שיתאפשר לו להתייחס בקצרה גם לטענות המשיבים 3 ו-4. סיכומי הצדדים יוגשו אפוא כדלקמן:

א. סיכומי המערערים בע"א 3117/16 יתקבלו לרישום מתכונתם המורחבת - 23 עמודים (המזכירות תשיב לידיהם את הסיכומים במתכונת המקוצרת).

ב. סיכומי המערער בע"א 3098/16 בהתאם לסעיף 3 לצו הסיכומים יוגשו בהיקף של עד 33 עמודים. סיכומים אלו יוגשו עד ליום 20.11.2016.

ג. סיכומי המשיבים 3 ו-4 בהתאם לסעיף 4 לצו הסיכומים יוגשו בהיקף של עד 33 עמודים עד ליום 20.12.2016.

ד. סיכומי המערערים בע"א 3117/16 בהתאם לסעיף 5 לצו הסיכומים יוגשו בהיקף של עד 17 עמודים עד ליום 15.1.2017.

ה. סיכומי תשובת המערער בע"א 3098/16 בהתאם לסעיף 6 לצו הסיכומים (בהם יהיה רשאי להתייחס לטענות שהועלו בשני הערעורים) יוגשו עד ליום 5.2.2017 בהיקף של עד 6 עמודים.

בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ג באלול התשע"ו (‏26.9.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: גזונדהייט אברהם
נתבע: אייזנברג שלמה
שופט :
עורכי דין: