ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גמאל דראגמה ראש מועצת הכפר לובן אששרקייה נגד שר הביטחון :

החלטה בתיק בג"ץ 1936/11 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט ח' מלצר

העותרים:
1. גמאל דראגמה ראש מועצת הכפר לובן אששרקייה

2. סמיח חאמד עבדאללה אערג

נ ג ד

המשיבים:
1. שר הביטחון

2. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

3. ראש המינהל האזרחי

4. מפקד משטרת מחוז ש"י

5. ועדת המשנה לפיקוח על הבנייה באזור יהודה ושומרון

6. מועצת התכנון העליונה באזור יהודה ושומרון

7. ועד ההתנחלות עלי

8. ההסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות

9. מועצה אזורית מטה בנימין

10. תנועת אמנה

עתירה למתן צו-על-תנאי

בשם העותרים: עו"ד חוסאם יונאס
בשם המשיבים 6-1: עו"ד נחי בן אור
בשם המשיבים 7 ו-9: עו"ד עקיבא סלביצקי

החלטה

1. בתאריך 09.03.2011, הגישו העותרים את העתירה דנן, בגדרה התבקש צו-על-תנאי המופנה למשיבים 6-1 ומורה להם לבוא וליתן טעם מדוע לא ייהרסו 11 מבנים ביישוב עלי שנבנו ללא תכנית מתאר מאושרת ומדוע לא תופסק לאלתר עבודות עפר ופיתוח שהתבצעו תוך חריגה אל אדמות פלסטיניות (ואשר לגביהן נפתח תיק בב"ח ש' 1/11). כמו כן התבקש צו-על-תנאי שיופנה גם הוא למשיבים 6-1 ויורה להם לבוא וליתן טעם מדוע לא יתירו את גישתם של חקלאים פלסטיניים אל אדמותיהם שבקרבת היישוב עלי. בנוסף התבקש גם צו-על-תנאי שיופנה אל המשיבים 10-7 ויורה להם לבוא וליתן טעם מדוע לא ימנעו הקמת מבנים לא חוקיים או עשיית כל עסקה בהם וכן מדוע לא ימנעו את הפלישה אל אדמותיהם של העותרים.
יצוין כבר עתה כי בתאריך 18.07.2013 התקיים דיון בעתירה שבעקבותיו נקבע כי העתירה, ככל שהיא נוגעת למתחם האמור, נושא תיק בב"ח ש' 1/11, נמחקת, זאת, משנתברר שהגישה למתחם נחסמה באמצעות סלעים.

2. בתאריך 14.09.2011 הגישו המשיבים 6-1 (להלן: המדינה) תגובה מקדמית לעתירה, ובה נטען כי אף שכל עבודות הבנייה ביישוב נעשות ללא היתרי בנייה כדין – יש לדחות את העתירה, לנוכח הניסיון לגבש פתרון כולל ביחס לעתירות רבות הנוגעות לעניינים דומים, ולאור כוונת הדרג המדיני להסדיר את הבנייה ביישוב עלי. המדינה עדכנה כי גובשה מדיניות כוללת בנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון, שלפיה, ככלל, בניה הממוקמת על אדמה פרטית תוסר, ואילו בניה הממוקמת על אדמות מדינה תוסדר מבחינה תכנונית, היכן שיוחלט להסדירה. בהמשך לדברים הללו הודיעה המדינה כדלקמן:

"ביום 28.3.11 וביום 28.4.11 כינס ראש הממשלה ישיבה של צוות השרים שמונה, כחלק מהמתווה הכללי האמור, על מנת לבחון את המקרים המתאימים לפעולה לשם הסדרת הבנייה המצויה על אדמות מדינה, ובכלל זה את עניינה של הבנייה נשוא עתירה זו.
בתום הישיבה הנחה הדרג המדיני את הגורמים המקצועיים לבחון את הדרכים להסדיר את המבנים נשוא העתירה, בהתאם לתנאים הייחודיים במקום, במסגרת הסדרתו של היישוב עלי. עד השלמת הליכי התכנון הצפויה בטווח של עד 18 חודש (מאותה עת), תפעל המדינה לכך שלא תתקיים בניה נוספת ביישוב" (ראו: פסקה 13 לתגובתה המקדמית של המדינה לעתירה מתאריך 14.9.2011; ההדגשה שלי – ח"מ)

3. בעתירה התקיימו דיונים והוגשו תגובות רבות, ואף חלו שינויים במכלול. להלן אזכיר בקצרה חלק מן ההתפתחויות האמורות:

א) בתאריך 22.04.2012 ביקשו העותרים שינתן צו ביניים להפסקת עבודות בנייה מסוימות שהתבצעו ביישוב עלי, לטענתם ללא היתר. המשיבים, מצידם, גרסו בתגובה כי הבקשה מתייחסת למבנים שלא נכללו כלל בעתירה. באישור בית המשפט תיקנו העותרים, בתאריך 20.09.2012, את העתירה כך שהסעד המבוקש יכלול גם את המתחמים שאליהם מתייחסת הבקשה לצו ביניים מיום 22.04.2012. ביום 12.11.2012 דחה בית המשפט את הבקשה לצו ביניים נוסף, וזאת לנוכח חזרת המדינה על התחייבותה לפעול למניעת בנייה נוספת ביישוב עלי.

ב) בתגובה שהגישו העותרים בתאריך 16.3.2015, בהתאם להחלטה שהורתה להם לעשות כן, טענו העותרים כי מוסיפות להתקיים עבודות בנייה באתרים שונים ביישוב עלי (מתחם נוף הרים, המבנים המדורגים, ומרכז מסחרי), תוך הפרת התחייבות המדינה בפני בית המשפט, וביקשו כי בית המשפט יוציא צו המורה על הפסקת בניית המבנים ומניעת אכלוסם.

ג) בתאריך 10.05.2015 המדינה והמשיבים 7 ו-9 הגיבו בטענה כי מדובר בבניות שלא היו חלק מהעתירה המקורית או המתוקנת ולכן אין להתייחס אליהן. לגופם של דברים המשיבים טענו כי העבודות, מושא תגובתם של העותרים החלו לפני שניתנה התחייבותה של המדינה שלא לאפשר בינוי ביישוב עלי ולכן אין הם באים בגדר ההתחייבות. לגבי אחד האתרים, נאמר כי מדובר בתוספת למבנה ישן, כאשר העבודות שם אכן החלו לאחר מתן ההתחייבות ולכן המדינה פתחה בהליכי פיקוח.

ד) בתאריך 10.06.2015 העותרים השיבו בטענה שאין להגביל את התחייבות המדינה רק למבנים שצוינו במפורשות בעתירה אלא ליישוב עלי בכללותו. יתר על כן, העותרים טענו כי עבודות הפיתוח אכן נעשו לפני מתן התחייבות המדינה, אך עבודות הבנייה במבנים האמורים החלו לאחר ההתחייבות הנ"ל.

4. נוכח השתלשלות הדברים הנ"ל, ומאחר והליכי התכנון הכלולים בהתחייבותה של המדינה הוקפאו בהחלטתו של בית משפט זה בעתירה מקבילה (ראו: בג"ץ 7986/14) – העותרים יודיעו – עד לתאריך 10.10.2016, האם הם עומדים עדיין על העתירה (במתכונתה הקיימת), או מבקשים לתקנה, או למחקה, תוך שמירת זכויות וטענות של הצדדים. בתוך כך יתייחסו העותרים לקשר בין עתירה זו לבין בג"ץ 7986/14, תוך התייחסות לאפשרות לאחד את התיקים.

5. באי-כוח המשיבים, ככל שירצו בכך, יוכלו להגיש את תגובתם להודעת העותרים תוך 15 ימים ממועד מסירתה לבית משפט זה.

6. בהיאסף כל החומר הנ"ל – יוחלט בדבר דרך המשך הטיפול בעתירה.

ניתנה היום, ‏כ"ג באלול התשע"ו (‏26.9.2016).


מעורבים
תובע: גמאל דראגמה ראש מועצת הכפר לובן אששרקייה
נתבע: שר הביטחון
שופט :
עורכי דין: