ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלייזר השקעות בע"מ נגד בלפור מימון השקעות בע"מ :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. בלייזר השקעות בע"מ
2. יורי ליטבק-ליטאל מעצבי פנים
3. מוטב פיננסים
4. ר. וכטר בע"מ
5. עו"ד ש. רוטקופף - מפרק זמני

נגד

המשיבים: 1. בלפור מימון השקעות בע"מ
2. עו"ד דניאל אזוגי - מפרק זמני

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בחיפה מיום 12.8.99 בתיק פש"ר 329/99
שניתנה על ידי כבוד השופט י' דר

בשם המבקשים: עו"ד אליהו חג'ג'

בשם המשיבים: עו"ד דניאל אזוגי

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המבקשים הינם נושים של קבוצת חברות ג'נסיס (להלן: קבוצת ג'נסיס או הקבוצה). נשייתם מגיעה, לטענתם, לסך של כ14- מליון ש"ח. בעקבות מינויו של המשיב 2 למפרקה הזמני של קבוצת ג'נסיס, פנו המבקשים לבית המשפט המחוזי בבקשה להעביר את המשיב 2 מתפקידו, ולמנות במקומו את עורך הדין רוטקופף כמפרק זמני.

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה בחלקה, מינה את עורך-דין רוטקופף כמפרק זמני "במעמד מקביל" לזה של המשיב 2, ודחה את הדיון בבקשה לביטול מינויו של המשיב 2 למועד אחר. כמו כן מינה בית המשפט המחוזי שני מפרקים זמניים נוספים, במסגרת תיק אחר, בו הוגשה בקשת פירוק כנגד אחת החברות שבקבוצה.

ביום 12.8.99 התקיים הדיון בבקשת המבקשים, כמו גם בבקשות אחרות, שהועלו על ידי נושי קבוצת ג'נסיס. בסיומו של הדיון ולאחר שמיעת נציגי החברות שבקבוצה, עובדיה ונושיה, ניתנה על ידי בית המשפט קמא (השופט דר) החלטה לפיה בוטל מינויים של המפרקים הזמניים שמונו לקבוצת ג'נסיס ולחברותיה, לרבות מינויו של עורך-דין רוטקופף. בית המשפט מינה את עורך הדין וואנו למפרק זמני יחיד של כל החברות (להלן: המפרק הזמני) וקבע את סמכויותיו. נימוקי ההחלטה ניתנו בנפרד, ביום 23.8.99.

2. כנגד החלטות אלה יוצאים המבקשים. לטענתם שגה בית המשפט המחוזי משלא קיים דיון נפרד בבקשתם לבטל את מינוי של המשיב 2. עוד טוענים הם כי משלא היתה תלויה ועומדת כל בקשה להעברת עורך-דין רוטקופף, מתפקידו כמפרק זמני, לא קמו טעמים מוצדקים לבטל מינויו זה.

על פי החלטת כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן, מיום 25.11.99, הוגשה לבקשה, תגובה מטעם המשיבים ומטעם המפרק הזמני, שנתמנה ואשר לא צורף, מלכתחילה, כצד לבקשה. כמו כן נתבקשו הצדדים, והמפרק הזמני, להודיע לבית המשפט אם מקובל עליהם, כי מינויו של עורך-דין רוטקופף יישאר על כנו.

המבקשים הודיעו בתגובתם כי אין הם מתנגדים לכך שעורך-דין רוטקופף ימונה למפרק נוסף על המפרק הזמני.

המשיבים והמפרק הזמני, לעומתם, מחזיקים בעמדה שונה. בתגובת המשיבים נכתב, כי מאחר שהמשיב 2 אינו משמש עוד כמפרק זמני של הקבוצה, הוא אינו צד דרוש לבקשה. יחד עם זאת, מצאו המשיבים לנכון להביא בפני בית המשפט בקשות שהוגשו על ידם לעיכוב מינויו של עורך-דין רוטקופף כמפרק זמני של הקבוצה. בבקשותיהם אלה טוענים המשיבים כי עורך-דין רוטקופף הינו בעל ענין במבקשת 1: הוא הבעלים של 99 מניות רגילות מתוך 100 מניות מוקצות של המבקשת 1. לטענתם, החוזה, עליו מבססת המבקשת 1 את טענת נשייתה בקבוצה, נחתם על ידי עורך-דין רוטקופף עצמו, כמורשה חתימתה. טענותיהם אלה של המשיבים נסמכות, לכאורה, על מסמכים בכתב, שצורפו לתגובתם.

המפרק הזמני, בתגובתו, מתנגד אף הוא למינויו של עורך-דין רוטקופף. הוא מדגיש כי מאז מונה לתפקידו, הוגשו כ50- בקשות שונות למתן הוראות, ומפרט בתמצית את עשרות הענינים השונים והמורכבים בהם הוא מטפל. נוכח האמור, כך לשיטת המפרק הזמני, קשה מאד יהיה, אם לא בלתי אפשרי, לצרף את עורך-דין רוטקופף כמפרק נוסף. עוד מציין המפרק הזמני כי בא-כוח המבקשים התנגד לכל פעולותיו של המפרק, וכי ההחלטות האופרטיביות וההנחיות שניתנו עד כה בבית המשפט של פירוק, באו חרף ההתנגדויות האלה. לפיכך, כך טען, יתקשו המפרק הזמני ועורך-דין רוטקופף לפעול יחדיו. בנוסף מציין המפרק הזמני, בתגובתו, כי החלק הארי של נכסי החברות כבר מומש באישורו של בית המשפט.

3. דין הבקשה להידחות. ההחלטה שלא למנות נציג של מי מהנושים, אלא מפרק חיצוני, שלא הומלץ על ידי מי מהנושים - לא זו בלבד שהיא מסתברת אלא שהיא אף המתבקשת בנסיבות המקרה נוכח הנתונים שהוצגו בפני בית המשפט קמא. קבוצת ג'נסיס הינה אשכול תאגידים רב זרועות. בין התאגידים השונים בקבוצה קיימים קשרים הדוקים וסבוכים, היוצרים זכויות צולבות ומשולבות. ההליך שבמחלוקת מתייחס לשש חברות, שניהולן משותף. בפני בית המשפט המחוזי הוצגו עמדותיהם של כל הצדדים הנוגעים בדבר, ובכלל זה הנושים, העובדים ונציגי החברות. הועלו טענות כנגד כל אחד מן המפרקים שהציעו קבוצות הנושים השונות. ההחלטה למנות מפרק חיצוני אחד מביאה בחשבון את הקשיים הנובעים ממורכבות הליך הפרוק במקרה דנן, מאזנת כראוי בין מכלול האינטרסים, של הגורמים השונים המעורבים בהליך הפירוק, והיא באה להסיר את החשש מפני זיקה שתהא למפרק למי מן הנושים. כפי שעולה מתגובת המפרק הזמני, נראה כי אין תועלת במינוי של מפרק נוסף, בשלב זה, ויהא בכך אך כדי להכביד עוד על ההליכים המשפטיים.

בנסיבות אלה לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.

הבקשה נדחית. המבקשים ישאו בהוצאות כל אחד מהמשיבים והמפרק הזמני בסך 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, יא' באייר תש"ס (16.5.2000).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99060500.W02/אמ


מעורבים
תובע: בלייזר השקעות בע"מ
נתבע: בלפור מימון השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: