ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שותפות פרופל נגד ד"ר ימפולסקי :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. שותפות פרופל
2. ד"ר אדוארד מסטוב
3. יחזקאל מאוטנר

נגד

המשיבה: ד"ר ימפולסקי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בירושלים מיום 12.1.2000 בבש"א 1091/00
(ת.א. 987/91) שניתנה על ידי
כבוד השופטת יפה הכט

בשם המבקשים: עו"ד יהודה וייס

בשם המשיבה: עו"ד הרווי בורטון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בין המבקשים 2 ו3- לבין בעלה המנוח של המשיבה נערך הסכם שותפות. מטרת השותפות היתה לפתח וליישם רעיונות לפטנטים אותם הגה המנוח. השותפות, הלא היא המבקשת 1, נרשמה, ובהסכם השותפות נקבע כי השותפות תהא בחלקים שווים. על פי ההסכם זכאית המשיבה לחלקו של המנוח ברווחי השותפות, עם פטירתו. בשלב מסויים החליטו המבקשים 2 ו3- ליטול לעצמם משכורות מתוך כספי השותפות. המשיבה פנתה לבית המשפט המחוזי בתביעה לבטל את התשלומים האמורים משום החשש שיהא בהם כדי לרוקן את השותפות מרווחיה. בית המשפט המחוזי פסק כי משך הזמן בו רשאים השותפים לקבל שכר יוגבל לשלושה חודשים.

ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נתקבל והדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שתיבחן סבירות עצם החלטתם של השותפות למשוך לעצמם שכר ואם ההחלטה תימצא סבירה - לקבוע מהו הסכום שהם רואים למשוך.

בתום הדיון המחודש מצא בית המשפט המחוזי כי אין מקום לתשלום שכר למבקשים 2 ו3-, אך קבע כי "חלקו האופרטיבי של פסק הדין המקורי יישאר בעינו".

כיוון שכך, פנו הצדדים בבקשה משותפת לבית המשפט המחוזי למען יבהיר כוונתו. בית המשפט החליט כך:

"אני סבורה כי פסק הדין שניתן ביום 9.10.97 ברור ותואם את גרסת התובעת. לגרסה שבה מחזיקים הנתבעים אין יסוד משניתנה להם הזדמנות והם לא הוכיחו מאמץ חריג שהיה מזכה אותם בשלושה חודשי "שכר" או "דמי ניהול" עד ליום 9.10.97".

כנגד החלטה זו מלינים המבקשים. לטענתם טעה בית המשפט המחוזי בכך שקיבל את גרסת המשיבה והחליט כי כוונת פסק הדין היתה לבטל גם את זכאותם של המבקשים לתשלום "בשיעור של שלושה חודשי משכורת". מן הנטען בבקשה קשה לעמוד על טיבו של ההליך שנתקיים בבית המשפט המחוזי ועל מקור הסמכות להחלטה נשוא הבקשה כאן.

בנסיבות העניין תועבר הבקשה לדיון בפני הרכב של שלושה על מנת שתיבחנה השאלות האמורות, כמו גם השאלה אם סטה בית המשפט קמא מהוראתו הקודמת כי "החלק האופרטיבי של פסק הדין, המקורי ישאר בעינו". הרכב של שלושה יבחן גם את הצורך והאפשרות לדון בבקשה כבערעור על פסק הדין כולו כפי "שהובהר".

ניתנה היום, יא' באייר תש"ס (16.5.2000).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00012570.W01/אמ


מעורבים
תובע: שותפות פרופל
נתבע: ד"ר ימפולסקי
שופט :
עורכי דין: