ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טרפיטק טכנולוגיות והנדסת תנועה בע"מ נגד אפרים תמרי ובניו בע"מ :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשת: טרפיטק טכנולוגיות והנדסת תנועה בע"מ

נגד

המשיבה: אפרים תמרי ובניו בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 29.12.99 בבש"א 63551/99
שניתנה על ידי כבוד השופט בר אופיר

בשם המבקשת: עו"ד עופר ורגון אבנון

בשם המשיבה: עו"ד ש' פרידמן

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בבית משפט השלום ניתן פסק דין המחייב את המשיבה לשלם למבקשת סך של 136,741.- ש"ח בצרוף ריבית והפרשי הצמדה.

ערעור על פסק הדין תלוי עומד בבית המשפט המחוזי. המשיבה עתרה לבית המשפט המחוזי בבקשה לעכב את ביצוע פסק הדין בשל טענתה כי נפלו בו טעויות, בשל שביצוע פסק הדין בדרך של מימוש עיקול, שהוטל על נכסיה, יסב לה נזק בלתי הפיך, ולאור החשש כי אם תזכה בערעור לא תוכל להיפרע מן המבקשת. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה אולם התנה את המשך עיכוב ביצוע פסק הדין בהפקדת ערבות בנקאית על מלוא הסכום הפסוק. כנגד החלטה זו מתבקשת רשות לערער. המבקשת סבורה כי אין די בטענה בדבר קשיים כלכליים בהם היא מצויה, על פי טענת המשיבה, כדי להביא לעיכוב ביצוע פסק הדין.

לא שוכנעתי כי ראוי במקרה זה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי. המשיבה הצביעה בבקשתה, בבית המשפט קמא, על הנימוקים המלמדים להשקפתה, על סיכויים שיש לה לזכות בערעור, או במקצתו, ועל קשיים פיננסיים, שלטענתה, מצויה בהם המבקשת. בית המשפט ערך את האיזון המתבקש, לשיטתו, בין השיקולים המתחרים בעניין זה ולא מצאתי עילה מספקת לשנות מהחלטתו.

הבקשה נדחית, משלא נתבקשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, יא' באייר תש"ס (16.5.2000).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00007710.W02/אמ


מעורבים
תובע: טרפיטק טכנולוגיות והנדסת תנועה בע"מ
נתבע: אפרים תמרי ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: