ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל בינוסוביץ נגד עירית קרית אונו :

התובעת:

רחל בינוסוביץ

נגד

הנתבעים:

  1. עירית קרית אונו
  2. עמותת על"ה, העמותה למען האזרח הותיק
  3. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור הפער בין הצדדים בשאלת הנכות שנותרה לתובעת, ולאחר שניתנה לכך הסכמה מצד התובעת והנתבעים 2-3, הנני רואה לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט.
המומחה שימונה הוא ד"ר מזור יעקב, בתחום הכירורגיה האורתופדית מרח' אברהם קרן 45, כפר סבא. מס' טלפון: 09-XXXX367

ב"כ בעלי הדין יפנו למומחה בתוך חמשה עשר (15) ימים ממועד החלטה זאת, ויבקשו אותו להתחיל בתפקידו.

חובות הצדדים:
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעבירו אליו בהתאם לבקשותיו את כל המסמכים הרלוונטיים אשר יזדקק לצורך הבדיקה.

הגשת חוות הדעת:
המומחה יגיש את חוות דעתו וחשבונו לבית המשפט ובמישרין לב"כ בעלי הדין בתוך 30 ימים מיום הבדיקה.

שאלות הבהרה:
בעלי הדין יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה, בתוך 15 יום, מיום קבלת חוות הדעת.
שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם העתקים לתיק בית המשפט ולב"כ הצד שכנגד.

המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב בתוך 15 ימים מיום קבלתן, עם העתקים לבית המשפט ולב"כ הצדדים.

שכר המומחה והוצאותיו:

הנני קובע כי שכר המומחה יעמוד על סך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ, את שכרו יישאו הצדדים בחלקים שווים (1/3 התובעת, 1/3 נתבעת 1 , 1/3 נתבעת 3).
שכר המומחה ישולם בתוך 30 יום מהיום, תשלום מעבר לסכום הנ"ל כפוף לאישור ביהמ"ש.
לאחר קבלת שכרו ימציא המומחה חשבונית מס, קבלה, ישירות לבעלי הדין.

הוראות בדבר המשך ההליכים:
בתוך 15 יום, מיום קבלת חוו"ד המומחה לידי הצדדים, ימציאו הצדדים לביהמ"ש את תגובתם לאמור בחוות הדעת ודעתם על המשך ההליכים בתיק.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים ולמומחה שמונה בדואר רשום.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחל בינוסוביץ
נתבע: עירית קרית אונו
שופט :
עורכי דין: