ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדרי מרדכי נגד מרדכי שחר :

בפני כבוד ה שופט זכריה ימיני

תיק אז' 26182-09-12:
התובע: 1. אדרי מרדכי
2. אדרי אסתר
נ ג ד
הנתבע: מרדכי שחר

תיק אז' 10126-04-13:
התובעים 1. שחר מרחבי
והתובעים שכנגד: 2. רחל מרחבי
נ ג ד
הנתבע והתובע שכנגד: אדרי מרדכי

פסק-דין

מר אדרי מרדכי השכיר למשפחת מרחבי דירת מגורים. משפחת מרחבי טוענת שמר אדרי השכיר להם דירת מגורים בה היו ליקויים רבים, אותם יכלו לגלות רק עם תחילת עונת הגשמים. לטענת מר אדרי גרמה משפחת מרחבי לנזקים במושכר. על כן כל אחד מהצדדים תבע את רעהו.

כללי:
בעלי הדין:
מר אדרי מרדכי ( להלן-"אדרי"), אזרח ישראלי, ובעל הזכויות בדירה בת 3 חדרים הנמצאת ברחוב האורן 3 במושב בני ראם ;

שחר ורחל מרחבי ( להלן-"מרחבי") הם אזרחי ישראל, זוג צעיר, ולהם ילדים קטנים.

מערכת היחסים בין הצדדים:
ביום 18.7.2011 נחתם חוזה שכירות בין הצדדים על פיו השכיר מר אדרי למרחבי דירה בת 3 חדרים בשטח 100 מ"ר " הממוקמת ברחוב האורן שבמושב בני ראם, אשר הינה חלק מבית קיים בו מתגורר המשכיר ובני משפחתו" (להלן-"המושכר" או " הדירה"). תקופת השכירות הייתה 12 חודשים שתחילתם ביום 1.8.11 וסופם ביום 1.8.12, ודמי השכירות נקבעו לסך 3,000 ₪ לחודש. למרחבי ניתנה הזכות להניח מחסן במידות 2.5 מ' X 2.5 מ' בצד המזרחי של הבית.

בסעיף 5.3 הסכימו הצדדים כדלקמן:
"על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה השוכר רשאי לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה, ובלבד שיציע להנחת דעתו של המשכיר, שוכר חילופי אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה לתקופת השכירות הנותרת או לתקופת האופציה הנותרת, לפי העניין."
בסעיף 5.4 לחוזה הסכימו הצדדים כדלקמן:
"במידה והשוכר יעזוב ו/או ינטוש את המושכר לפני תום תקופת השכירות, וזאת מכל סיבה שאינה מעשה ו/או מחדל של המשכיר העומדים בניגוד להוראות הסכם זה או לדין או שלא בהתאם להוראות סעיף 5.3 זה לעיל, יהיה השוכר חייב בכל התשלומים לפי הסכם זה למשך כל תקופת השכירות."

בהתאם למוסכם בסעיף 7 לחוזה, היה על מרחבי לשלם לאדרי תשלום ארנונה קבוע בסך 220 ₪ מידי חודש בחודשו, תשלום מים שישולם לאדרי מידי חודש בחודשו ותשלום חשמל על פי קריאת מונה פנימי השייך למושכר.

בהתאם למוסכם בסעיף 12 לחוזה, מסרו מרחבי לאדרי שיק בטחון ללא תאריך וללא סכום השיק. כן הסכימו הצדדים בסעיף 13 שכל צד שיפר את החוזה יהיה חייב לפצות את הצד האחר עבור כל נזק או הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר יגרום לצד שכנגד.

במהלך שנת השכירות התגלעו סכסוכים בין בעלי הדין, והצדדים החליפו ביניהם האשמות הדדיות בכתב. בסופו של יום עזבו מרחבי את המושכר ביום 1.7.12. כתוצאה מסכסוכים אלו מילא אדרי את שטר הביטחון בסך 20,000 ₪ והגיש אותו לביצוע בהוצל"פ יחד עם שיק עבור דמי השכירות בסך 3,000 ₪, ובסה"כ 23,000 ₪. מרחבי הגישו התנגדות לביצוע השיקים, והגישו תביעה כספית נגד אדרי על הסך 45,760 ₪, ואילו אדרי הגיש תביעה שכנגד נגד מרחבי על הסך 93,228 ₪.

תיק אז' 26182-09-12:
ביום 8.7.12 הגישו מרדכי ואסתר אדרי ללשכת ההוצל"פ בירושלים בקשה לביצוע שני שיקים אותם משך מר מרחבי על בנק לאומי סניף קרית מלאכי ח-ן 85021874/90 כדלקמן:
שיק מס' 0098 ז.פ. 25.6.12 על הסך 3,000 ₪ לפקודת אסתר אדרי;
שיק מס' 0100 שמולא בו זמן פרעון 26.6.2012 ובו נרשם כי הוא לפקודת " שיק בטחון מרדכי אדרי".
הבקשה לביצוע השיקים הוגשה נגד מר מרחבי בלבד.

ביום 13.8.12 הגיש מר מרחבי התנגדות לביצוע השיקים בה טען כדלקמן:
לפני החתימה על חוזה השכירות אמר לו מר אדרי כי הדיירים הקודמים עזבו את המושכר בגלל רטיבות ועובש, אך הוא תיקן את הליקויים שהיו במושכר;
מר אדרי הציג את המושכר בגודל 100 מ"ר, אך מנתוני העירייה עולה שמדובר בדירה בגודל 84 מ"ר בלבד;
הוא ומשפחתו נכנסו להתגורר בדירה בימי הקיץ, והמושכר היה מסויד וצבוע, ולא ניתן היה לראות נזקי הרטיבות והעובש. אך עם תחילת הגשמים החלו בעיות הרטיבות והעובש לצוץ מחדש, ובמשך חודשים רבים הדירה לא הייתה ראויה למגורים, דבר המלמד שאדרי ביצעו במושכר תיקונים שטחיים בלבד. הדירה הייתה במפלס הנמוך בכ- 80 ס"מ ממפלס הקרקע, ומים חדרו למושכר, והיה עליהם לגרוף עם מגב את המים מחוץ לדירה. הוא פנה בעניין זה למר אדרי, אשר הבטיח לתקן את הליקויים, אך למעשה לא עשה מאומה בעניין זה;
בסמוך למגורי משפחתו החלו אריחי ריצוף להישבר. הוא פנה בעניין זה למר אדרי, אשר הבטיח לטפל בעניין, אך לא עשה מאומה;
לצורך ביצוע איטום של המושכר חפר מר אדרי תעלות מסביב לדירה, אשר היו פתוחות במשך זמן רב, והיוו סיכון בטיחותי לילדיו;
מר אדרי התחייב בעת החתימה על החוזה לבצע שביל גישה למושכר. כחודשיים לאחר החתימה על החוזה החל מר אדרי לבצע את שביל הגישה באופן עצמאי. הבנייה של שביל הגישה נמשכה כחודש ימים, בהם היו ברזלים בחצר הבית, וילדיו נפגעו לא פעם מברזלים אלו;
מר אדרי ביקש להתקין שער כניסה לחצר הבית. לשם כך חפר בורות כהכנה ליציקת תומכים לשער, אך הותיר את הבורות פתוחים במשך כשלושה חודשים, מחודש אפריל 2012 ועד למועד העזיבה של המושכר. רק לאחר דרישות תקיפות, הואיל מר אדרי לספק מספר דיקטים לכסות את הבורות, אשר לא היה בהם כדי להבטיח את שלום משפחתו;
לאחר שפניותיו למר אדרי נפלו על אוזניים ערלות, פנה למומחה בתחום הבנייה, אשר נתן חוות דעת אודות הליקויים בדירה והממצאים שראה במו עיניו;
כתוצאה מהפרת החוזה על ידי אדרי, נגרמו לו נזקים אותם פירט בתצהירו, וכי ברצונו להגיש נגד אדרי תביעה כספית, שהעתק ממנה צורף לתצהירו.

ראש ההוצל"פ העביר את ההתנגדות לדיון בבית משפט השלום ברמלה, לאחר שמר אדרי לא ציין בבקשה לביצוע השיקים מי הוא בית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות, ואילו מרחבי ציין שבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות הוא בית משפט השלום ברמלה.

ההתנגדות לביצוע השיקים נקבעה לדיון ליום 3.6.13. במועד זה התייצב מר מרחבי ובא כוחו, ואדרי ובא כוחם לא התייצבו לדיון. לאור זאת ניתנה למר מרחבי רשות להגן, ותצהירו הפך להיות כתב הגנה בכל הקשור לבקשה לביצוע השיקים.

תיק אז' 10126-04-13:
התביעה העיקרית-תביעת מרחבי נגד מרדכי אדרי:
ביום 7.4.13 הגישו מרחבי תביעה נגד מר אדרי על הסך 45,760 ₪ בה חזרו על כל האמור בתצהיר מר מרחבי בהתנגדות לביצוע השיקים. כמו כן הוסיפו שגם לאחר שעזבו את הדירה, נשאר שמו של מר מרחבי רשום כמחזיק במושכר הן בחברת החשמל והן במועצה האזורית, וכל פניותיו למר אדרי להסדיר הרישום לא נענה. כתוצאה מכל נאלץ לשלם לאחר עזיבתו את הדירה את הסך 200 ₪.

מרחבי ציינו כי עילות התביעה נגד אדרי הינן:
מר אדרי החתים אותם על חוזה השכירות תוך הטעיות מכוונות ומצגי שווא, תרמית ומתוך כוונה לקבל דמי שכירות לדירה שאינה ראויה למעשה למגורים;
מר אדרי הפר את בסיס חוזה השכירות בכך שלא העמיד לרשות התובעים חזקה ושימוש בדירה הראויה למגורים;
מר אדרי הפר את חוזה השכירות בכך שלא תיקן את הליקויים שהתגלו ושהאחריות לתקנם מוטלת עליו כקבוע בחוזה השכירות;
מר אדרי הטעה אותם בכל הנוגע לגודל הדירה, בכך שהציג בפניהם שמדובר בדירה בגודל 100 מ"ר, כאשר הגודל האמתי של הדירה הינו 84 מ"ר בלבד;
מר אדרי החזיק בשיקים שלהם כאשר למעשה לא סיפק כל תמורה, ולו חלקית לשיקים אלו;
מר אדרי מחזיק שלא כדין בשיק לביטחון בסך 20,000 ₪.

לאור זאת תביעו מרחבי מאדרי את הסכומים כדלקמן:
4,950 ₪ בגין הפרש דמי שכירות בגין שטח קטן של המושכר;
24,000 ₪ בגים 8 חודשים שהדירה לא הייתה ראויה למגורים, דהיינו מחודש נובמבר 2011 ועד לחודש יוני 2012. יחד עם זאת יש להפחית דמי שימוש ראויים בגין הדירה במצבה הלקוי בסך 800 ₪, ובסה"כ 3,600 ₪;
3,000 ₪ בגין נזק למיטלטלין של מרחבי;
1,250 ₪ בגין התקנת מזוזות חדשות;
15,000 ₪ בגין עגמת נפש ושווי הפסד ימי עבודה;
1,160 ₪ עלות חוות דעת של המהנדס מטעמם.

בכתב ההגנה טען מר אדרי שיש לדחות את התביעה שהגישו נגדו מרחבי מהסיבות כדלקמן:
העובש שנוצר בדירה הוא כתוצאה מחוסר אוורור ושימוש במזגנים;
שטח הדירה הוא 100 מ"ר לאחר החלפת גג המושכר ובניית פרגולה;
לפני כניסת מרחבי להתגורר לדירה אכן בוצעו שיפוצים בדירה, אך שיפוצים אלו לא היו שיפוצים שטחיים. מרחבי יכלו לבדוק את מצב הדירה עם השוכר הקודם;
הריצוף אותו התקין בידרה בוצע במקצועיות ועל פי התקן, ומרחבי הם אלו ששברו את הריצוף;
לא הייתה כל בעיית רטיבות בדירה, ובוודאי לא בעיית רטיבות שחייבה את פינוי הדירה;
מעולם לא הבטיח לבצע שביל גישה, אך ביצע את שביל הגישה על מנת להשביח המושכר, וביצוע שביל הגישה ארך מספר ימים בלבד;
עבודות האיטום נעשו על מנת להבטיח שאין חדירת רטיבות לקירות, אך מרחבי פגעו באיטום זה על ידי התקנת מזגנים לדירה שלא בתיאום עמו תוך פגיעה בתפר החיבור הקיים בקיר הבית;
בחוות הדעת מטעמו עולה שכל טענות מרחבי הינן טענות סרק, וכי הם גרמו לנזקים בבית אותם הם חייבים לתקן, ועלות התיקון לפי חוות הדעת של המומחה מטעמו מגיעה לסך 49,228 ₪;
השוכר הקודם עזב את הדירה מכיוון שלא שילם את דמי השכירות;
מרחבי הם אלו שגרמו לנזילות מים לתוך הבית;
מרחבי לא שילמו את כל חובותיהם לרשויות כפי שהתחייבו.

התביעה שכנגד-תביעת מרדכי אדרי נגד מרחבי:
מר אדרי הגיש נגד מרחבי כתב תביעה שכנגד על הסך 93,228 ₪, בו חזר על טענותיו שבכתב ההגנה לתביעת מרחבי. לאור טענות אלו תבע מאת מרחבי את הסכומים כדלקמן:
49,228 ₪ בגין נזקים להם גרמו לדירה במתכוון ו/או ברשלנות כמפורט בדו"ח המומחה מטעמו;
24,000 ₪ בגין נזקים שגרמו לו עקב אי יכולתו להשכיר את הדירה בגין מחדליהם שפורטו בכתב התביעה;
20,000 ₪ בגין עגמת נפש והוצאת דיבה.

מרחבי טענו בכתב ההגנה לתביעה שכנגד שיש לדחות את התביעה שכנגד מהסיבות שפורטו בכתב תביעתם, והוסיפו כדלקמן:
השוכרים הקודמים עזבו את הדירה בגלל בעיות רטיבות. השוכרים הקודמים הגישו תביעה נגד מר אדרי, וניתן פסק דין לטובתם בהעדר התייצבות, וכל ניסיונות מר אדרי לבטל את פסק הדין לא הצליחו;
הם לא שילמו את דמי השכירות בגין חודש יולי, לאחר שאדרי סירב לכל בקשותיהם;
מוכחש האמור בחוות דעת המומחה מטעם אדרי;
נזילות המים ממכונת הכביסה של מרחבי הינן השערות לא מבוססות;
מרחבי שילמו לרשויות את כל חובותיהם, ומר אדרי סירב להחזיר את חשבון החשמל על שמו, עד שחברת החשמל איימה לנתק את החשמל לדירה;
השיפוצים שביצע אדרי לדירה היו שיפוצים קוסמטיים בלבד, והריצוף בוצע בצורה ירודה;
כל פרטי הנזק מוכחשים הן לעצם הנזק והן לייחוס שלו למרחבי.

העדויות:
מטעם מרחבי העידו העדים כדלקמן:
מר יונתן אוחנה, מי שהתגורר בדירה לפני מרחבי. מר אוחנה העיד בחקירה הראשית כי כאשר שכר את הדירה מאת מר אדרי הדירה נראתה תקינה. אך כאשר החלו הגשמים החלו רטיבויות ועובש בדירה, מהתקרה טפטפו מי גשמים לרצפה, השיפוע במקלחת היה שיפוע הפוך, והמים יצאו מהמקלחת לכיוון הסלון. הוא פנה למר אדרי לתקן ליקויים אלו, אך על חלק מהם אמר שאינו איש אחזקה ועל חלק מהם לא עשה מאומה. כתוצאה מהמצב הגרוע של הדירה, נאלץ לעזוב עם משפחתו את המושכר לאחר 3 חודשים. לאחר מכן הגיש תביעה נגד מר אדרי וניתן פסק דין בהעדר הגנה. מר אדרי ניסה לבטל את פסק הדין, אך ללא הועיל.
עדותו של העד לא נסתרה בחקירתו הנגדית, אך בה ציין כי בכל פעם היה מנקה את העובש מהקירות, שכן התכוון באמת ובתמים להתגורר בדירה.

מהנדס הבניין מר סטניסלב גולוד אשר בדק את הדירה ביום 5.6.16, דהיינו בסוף עונת האביב ותחילת עונת הקיץ, בה תיאר את מצב הדירה בעת שביקר בה. על חוות דעתו של המומחה אעמוד להלן, ככל שיהיה בה צורך למתן פסק הדין.
מר גולוד נחקר חקירה שכנגד על חוות דעתו, וחוות דעתו לא נסתרה. בחקירתו הנגדית שלל את האפשרות שרטיבות קפילרית מסיבית יכולה להיגרם מדליפה של צינור ניקוז.

מר כפיר בוחבוט אשר העיד על מערכת היחסים שלו עם מר אדרי, על שיפוצים שנמשכו זמן רב בניגוד להבטחות מר אדרי, על רטיבות שהייתה בדירה בימי החורף ועל הפרות החוזה מצד מר אדרי.
מר בוחבוט נחקר על תצהירו חקירה שכנגד, אך עדותו לא נסתרה.

מר שחר מרחבי, אשר הגיש תצהיר עדות ראשית, בו חזר על האמור בכתב התביעה ובכתב ההגנה לתביעה שכנגד.
מר מרחבי נחקר חקירה שכנגד, אך האמור בתצהירו לא נסתר. בחקירה הנגדית ציין כי את המזגנים התקין לו מתקין מזגנים אשר התקין את המזגנים בנוכחות מר אדרי; לפני הכניסה לדירה הראה למר אדרי ולאביו שאריחי הריצוף בפרגולה נשברו, והם אמרו שהם יודעים, שכן השבירה נגרמה מהקידוח של הפרגולה; אריחי קרמיקה היו רופפים וכשהרים אותם גילה שאין מה שיחזיק אותם לרצפה; תיקן את כל אשר היה עליו לתקן על פי חוזה השכירות.

מטעם אדרי העידו העדים כדלקמן:
מר יעקב אדרי, הנדסאי בניין, אשר הגיש חוות דעת מטעם מר אדרי בדבר מצב הדירה בעת מתן חוות דעתו.
בחקירה הנגדית התברר כי הוא אחיו של מר אדרי, אך לא ציין זאת בחוות דעתו. נראה שהקרבה המשפחתית למר אדרי פגמה באובייקטיביות של העד שהתיימר להיות עד מומחה, ועל כן יש להתייחס לחוות דעתו בחשדנות רבה. בחקירתו הנגדית ציין שהבדיקה היא בדיקה ויזואלית ללא שימוש במכשירי מדידה, דבר המצביע על השטחיות של חוות הדעת; אינו יודע על מה מונח הריצוף בבית כי עשה רק בדיקה ויזואלית. עדותו של עד זה הותירה רושם שמדובר בחוות דעת חובבנית מטעם בן משפחה קרוב של מר אדרי, אשר לא באה לתאר מצב כפי שהיה בעת הביקור, אלא לתאר באופן חלקי ומגמתי את מצב הדברים. על כן, יש להתייחס לעדות זו בחשדנות רבה;

מר אדרי, אשר הגיש תצהיר עדות ראשית, בו חזר על האמור בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד.
מר אדרי נחקר חקירה שכנגד, ממנה התברר כי מדובר באדם מניפולטיבי, שאינו מתאר את העובדות כהווייתן אלא מציג אותן באופן שיתאימו לגרסתו, בין אם הדבר נכון ובין אם אינו נכון; מי שביצע את ניסיונות האיטום היה הוא בעצמו ולא באמצעות בעלי מקצוע המתמחים באיטום.

מהנדס הבניין יאיר אברהמי, אשר בדק את הדירה ביום 2.9.12, דהיינו לאחר שחלף רוב הקיץ ובתקופה החמה ביותר של הקיץ, וכשלושה חודשים לאחר שמר גולוד בדק את הדירה, ולאחר שחלפו רוב חודשי הקיץ החמים. גם בחוות דעת זו יש אמירות שאינן מדויקות, כגון שבדיקת מר גולוד נעשתה בשיא הקיץ, כאשר תחילת חודש יוני היא סוף עונת האביב ותחילת עונת הקיץ. במהלך חקירתו הנגדית התערב ב"כ מר אדרי רבות בחקירה הנגדית, ובית המשפט נאלץ לרשום פעם אחר פעם בפרוטוקול הדיון הערות לעו"ד זרחי, כאשר כל הערה נרשמה לאחר מספר פעמים בהם התערב ב"כ מר אדרי בחקירה הנגדית. במהלך החקירה הנגדית של מר אברהמי, שוחח העד עם מר אדרי. התנהגות זו של ב"כ מר אדרי, של מר אברהמי ושל מר אדרי פגעה קשות באמינותו של מר אברהמי;
בחקירתו הנגדית העיד שלא ראה צינור ניקוז של מכונת הכביסה, ובכך שמט את הבסיס לחוות דעתו בעניין צינור הניקוז של מכונת הכביסה; מר אברהמי אמר שצילם את התמונות שצורפו לחוות הדעת של מר אדרי יעקב, אך לא ייתכן שצילם אותן כי הוא ביקר בדירה ביום 2.9.12 ואילו אחיו של מר אדרי ביקר בדירה ביום 3.6.12.
לאור כל האמור לעיל, סבור אני שאין ליתן אמון בחוות דעתו של מר אברהמי, ומשום כך יש להעדיף את חוות דעתו של מר גולוד על פני חוות דעתו של מר אברהמי.

גב' מדמון לאה, אשר אמרה שמרחבי שכרו אצלה דירה, שילמו את אשר היו צריכים לשלם, ועזבו את הדירה שהשכירה להם. ניכר היה מעדותה של עדה זו שזימונה לעדות על יד מר אדרי היה לצנינים בעיניה. עדה זו הכחישה את טענות ב"כ אדרי שהיה בהן כדי להבאיש את ריחם של מרחבי. עדותה זו של גב' מדמון אינה מיטיבה עם מר אדרי.

מר מדמון יוסף אשר העיד כי מרחבי שכרו אצלו דירה במשך 7-8 שנים, סיימו את השכירות והלכו לדרכם, ואין לו כל טענות נגד מרחבי. העד הכחיש את טענת מר אדרי שהיה הליך בוררות בינו לבין מרחבי אצל רב הישוב. עדותו זו של מר מדמון מציגה את מרחבי כמי שמקיימים את התחייבויותיהם כאשר בעלי הבית מקיימים את הבטחותיהם שלפני החתימה על חוזה השכירות.

לאחר תום שמיעת הראיות הגישו הצדדים את סיכומיהם.

דיון ומסקנות:
תביעת מרחבי נגד אדרי:
מצב הדירה לאחר ירידת הגשמים:
בהתאם לעדות מר אוחנה עולה שבתקופה ששכר את הדירה מאת מר אדרי היו בעונת החורף רטיבויות רבות, אשר כתוצאה מהן היה עובש בקירות, ומים טפטפו מהתקרה לתוך הדירה. מצב זה של הדירה בחורף היה גם בעת שמרחבי התגוררו בדירה.

מר גולוד כתב בחוות דעתו כי מדובר בדירה ישנה שנבנתה לפני כ-50 שנה, אשר מצב השלד שלה ירוד, והרטיבות הקפילרית החלישה את חוזק השלד, דבר הגורם לחדירת רטיבות קפילרית לקירות הדירה. בנוסף, ליקויים בקירוי הדירה גרם לחדירת רטיבות לקירות ויצירת עובש.

טוען מר אדרי כי ביצע תיקונים מסיביים בדירה, אשר פתרו את בעיות הרטיבות. לא ידוע מי ביצע את התיקונים, לא ידוע מה היא מומחיותו ולא ידוע מי פיקח עת עבודות אלו. אך מראה העיניים מהתמונות שצירף מר גולוד לחוות דעתו ותוכן חוות דעתו של מר גולוד מביאים למסקנה שכל השיפוצים שביצע מר אדרי היו שיפוצים קוסמטיים, וגם תיקוני האטימה שביצע, לטענתו, היו ברמה לקויה ביותר.

לאור האמור לעיל, מקבל אני את טענת מרחבי בקשר למצבה הלקוי של הדירה, מצב שהתברר עם בוא עונת הגשמים. המסקנה הבלתי נמנעת היא שמר אדרי הציג בפני מרחבי מצג שאינו נכון על מצבה האמתי של הדירה עובר להשכרתה.

אין בידי לקבל טענת אדרי כי בדירה לא היה עובש אלא עיבוי של אדים, שכן מרחבי התקינו בדירה מזגנים, וחלק מפעולת המזגנים היא הוצאת הלחות מהאזור הממוזג, כך שלא ייתכן שהיו בדירה אדים.

מצב החצר:
אין מחלוקת בין הצדדים כי מר אדרי חפר בורות ליציקת עמודי השער שתכנן להקים. לטענת מרחבי בורות אלו היו פתוחים במשך מספר חודשים, והם היוו סכנה לילדיו ולכל מי שנכנס לחצר. תימוכין לטענה זו יש בחוות דעתו של מר גולוד.

טוענים מרחבי שמר אדרי בנה שביל גישה לדירה, אך רשתות הברזל של היציקה היו חשופים במשך כחודש, והיוו סכנה לילדיו ולכל מי שעבר בחצר. מר אדרי אמר שרשתות הברזל היו רק מספר ימים. ניתן ללמוד גזירה שווה מהתנהגות מר אדרי לעניין חפירת הבורות לעמודי השער, בנוסף לאמון שנתתי בעדות מרחבי, כדי לקבוע שגרסת מרחבי היא הנכונה.

המצגים והפרת החוזה:
העובדה שבעת כניסת מרחבי לדירה, הדירה הייתה צבועה ומסוידת והעובדה שלאחר ירידת הגשמים החלו הרטיבויות והעובש בדירה תומכות בטענת מרחבי אודות המצגים שהציג מר אדרי בפני מרחבי ותומכת גם בעדויות מר אוחנה ומר בוחבוט.

הימשכות המצב בדירה מתחילת ירידת הגשמים ועד לביקור של מר גולוד בדירה מעיד על כך שמר אדרי לא מילא חובתו על פי דין ועל החוזה לתקן את הליקויים שהתגלו בדירה. בכך הפר מר אדרי את החוזה, דבר שהצדיק את פעולת מרחבי לעזוב את הדירה לפני תום תקופת השכירות.

שאלת הנזק:
דמי שכירות:
טוענים מרחבי כי מאחר והדירה לא הייתה ראויה למגורים במשך תקופה של 8 חודשים, מחודש נובמבר 2011 ועד לחודש יוני 2012, היו פטורים מתשלום דמי שכירות. בטענה זו יש חולשה מהותית, שכן בכל זאת התגוררו מרחבי בדירה. כטענה חילופית טוענים מרחבי שהיה עליהם לשלם דמי שימוש ראויים עבור השימוש בדירה. את טענה זו יש לקבל, שכן היא עושה צדק עם שני הצדדים. על דרך האומדן, סבור אני שיש להפחית מדמי השכירות בגין 8 חודשים אלו מחצית מדמי השכירות, דהיינו את הסך 12,000 ₪, וכל אדרי לשלם למרחבי את הסך 12,000 ₪.

נזק לריהוט:
מרחבי תבעו את הסך 3,000 ₪ בגין נזק לריהוט שלהם שהיה בדירה עקב הרטיבות. בחוות הדעת של מר גולוד נכתב שאכן הרטיבות גורמת לריקבון של רהיטי עץ. על דרך האומדן אני פוסק למרחבי בגין ראש נזק שה את הסך 2,000 ₪.

מזוזות:
מרחבי טענו כי קבעו בדירה מזוזות בשווי 1,250 ₪, שמר אדרי הבטיח להחליף אותן, על מנת שמרחבי יוכלו לקחת את המזוזות שלהם, אך הוא לא עשה כן. מר אדרי לא הכחיש שמרחבי קבעו את המזוזות, אך אמר שהם יכולים לבוא ולקחת אותן. לא ניתן לדעת מה מצב המזוזות כיום וכיצד נשמרו, על כן ישלם מר אדרי למרחבי את עלות המזוזות בסך 1,250 ש"ח.

שטח המושכר:
טוענים מרחבי כי שטח הדירה אינו 100 מ"ר, שכן לפי מדידת המועצה המקומית שטח הדירה הינו 84 מ"ר בלבד. מעיון במפת המדידה עולה שבתחילה נרשם ששטח הדירה הוא 106 מ"ר ושטח המדידה לחיוב ארנונה הוא 84 מ"ר. מר אדרי ציין שהמדידה של המועצה המקומית אינה כוללת את הפרגולה הבנויה בחצר שהיא בגודל 16 מ"ר. בהתחשב בטענת מר אדרי ובהתחשב בעובדה שלא ידוע את מדידת המועצה מתייחסת רק למידות פנים או גם למדות פנים, אני דוחה את טענת מרחבי ביחס לשטח הדירה. נימוק נוסף לדחייה זו היא שמרחבי ראו את הדירה לפני ששכרו אותה, ידעו מה גודלה האמתי, ואם שטח הדירה היה כה חשוב להם, יכולים היו לוודא את שטח הדירה על ידי מדידתה.

פיצויים בגין עגמת נפש:
מרחבי תבעו פיצויים בגין עגמת נפש בסך 15,000 ₪. מהעדויות עולה שאכן נגרמה למרחבי עגמת נפש רבה, אך יש להפחית מהסכום אותו תבעו סכום מסוים, שכן היה עליהם לפעול כפי שפעלה משפחת אוחנה, דהיינו לעזוב את הדירה הרטובה ולעבור להתגורר במקום אחר במועד מוקדם יותר.
לאור כל האמור לעיל, אני פוסק למרחבי פיצויים בגין עגמת נפש בסך 10,000 ₪ בערכים של יום מתן פסק הדין.

סך הפיצויים להם זכאים מרחבי:
לאור כל האמור לעיל, על אדרי לשלם למרחבי את הסך 15,250 בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (7.4.13) ועד ליום התשלום בפועל, ואת הסך 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

תביעות אדרי נגד מרחבי:
אדרי הגישו נגד מרחבי שתי תביעות, האחת בקשה להוצל"פ לביצוע שיק הביטחון על הסך 23,000 ₪, ותביעה שכנגד על הסך 93,228 ₪.

בתצהירי העדות הראשית מטעם אדרי לא היה כל ביסוס לסך 23,000 ₪ שמולא בשיק הביטחון, כל שיש ללמוד מכך שהסך 23,000 ₪ כלול בסך 93,228 ₪, שהוא סכום התביעה שכנגד.

ליקויים הכלולים בחוות הדעת של מר אברהמי:
ליקויי רטיבות:
מר אברהמי חיווה דעתו שמרחבי הם האחראים לנזקי הרטיבות בדירה, ועליהם לתקנה. סבור אני שחוות דעת מר אברהמי אינה יכולה לעמוד מהסיבות כדלקמן:
מהתמונות שצורפו לחוות דעתו של מר יעקב אדרי עולה שחלק מקירות הדירה נמצא מתחת למפלס פני הקרקע. מהעדויות עולה שהקרקע במקום היא קרקע חרסיתית שחורה, דהיינו קרקע חרסיתית שמנה הסופחת מים בצורה ניכרת. נתון זה מצביע על כל שהרטיבות הינה עקב כשל בתכנון הבית ואיטום הבית;
נושא הרטיבות עלה הן בעדויות מר אוחנה והן בעדויות מר בוחבוט;
מהתמונות שצירף מר יעקב אדרי לחוות דעתו עולה שאריחי הקרמיקה ברצפה הונחו באופן חובבני, כאשר אין מישוריות אחידה בין האריחים, דבר שיכול להיות אך ורק באחריותו של מר אדרי;
לא הוכח שצינור הוצאת המים ממכונת הכביסה של מרחבי הוא זה שגרם לרטיבות, ומר אברהמי גם לא ראה אותו;
הוכח שהשיפוע במקלחת היה שיפוע הפוך, וכי המים מהמקלחת היו יוצאים לסלון, ומר אדרי לא תיקן זאת.
לאור האמור לעיל, סבור אני שיש לדחות את טענת אדרי שיש לחייב את מרחבי לתקן את ליקויי הרטיבות.

השחרת תקרת הבית:
כבר לעיל קבעתי שהשחרת תקרת הבית הייתה מעובש שנגרם כתוצאה מנזילת המים מהתקרה בתקופת החורף, וכי המזגנים יכלו אך ורק להוציא את הלחות מחוץ לבית, שכן חלק מהמזגן הוא מייבש לחות. לכן יש לדחות את דבריו אלו של מר אברהמי.

ליקויים בריצוף:
כפי שכבר קבעתי לעיל הליקויים בריצוף בתוך הבית נגרמו עקב עבודה לקויה בהתקנת הריצוף. בנוסף, מר מרחבי העידו כי בעת שנכנסו להתגורר בדירה היו אריחי קרמיקה שבורים, והוא הודיע זאת למר אדרי. מעיון בתמונות עולה שאריחי הקרמיקה לא זכו להגנה של חגורת בטון בקצה הפרגולה, אלא היו ללא הגנה זו, ומכאן ועד לשבירת האריחים הדרך קצרה ביותר. לכן יש לדחות את דברי מר אברהמי בקשר לליקויים בריצוף.

סדקים בגין קידוח חורים לצנרת המזגנים:
כותב מר אברהמי שכתוצאה מקדיחת חורים לצנרת מיזוג האוויר נגרמו סדקים לדירה. סבור אני שיש לדחות את דבריו אלו מהסיבות כדלקמן:
בעת שקודחים חורים בקיר באמצעות מקדח, לא נגרמים זעזועים לקיר כמו שפורצים בו חור באמצעות פטיש;
מדובר במבנה ישן נושן אשר פגעי הזמן נתנו בו את אותותם;
אם יכול להיגרם סדק בקיר, יכול הוא להיגרם עקב תפיחת הקרקע החרסיתית כתוצאה מהגשמים.
לאור האמור לעיל, יש לדחות את דבריו אלו של מר אברהמי.

לסיכום חוות הדעת של מר אברהמי:
לאור כל האמור לעיל, סבור אני שיש לדחות את חוות דעתו של מר אברהמי, וזאת בנוסף לנימוקים שהבאתי לעיל, ובהתאם לכך לדחות את תביעתו של מר אדרי נגד מרחבי לפיצויים בגין הליקויים בדירה.

אי היכולת להשכיר את הדירה:
התובע תובע את הסך 24,000 ₪ בגין אי היכולת להשכיר את הדירה. סבור אני שיש לדחות טענה זו, שכן אי היכולת להשכיר את הדירה נבעה ממחדלי מר אדרי ומהמצב האובייקטיבי של הדירה, כפי שציינתי לעיל. למעשה מר אדרי מנסה להטיל על מרחבי את מימון כל התיקונים שהיה עליו לבצע בדירה במשך זמן רב, אך במקום זאת עשה תיקונים קוסמטיים בלבד.

פיצויים בגין עגמת נפש והוצא דיבה:
אם נגרמה למר אדרי עגמת נפש, היא נגרמה לו כתוצאה ממעשיו.

אינני סבור שמרחבי הוציאו את דיבתו של מר אדרי, שכן טענות בבית משפט חוסות תחת הגנה מפני תביעת לשון הרע, וכל אשר אמר מרחבי היה אמת.

לסיכום תביעות אדרי:
לאור כל האמור לעיל, יש לדחות את שתי התביעות של אדרי נגד מרחבי, הן את הבקשה לביצוע שיק הביטחון והן את התביעה שכנגד, ולקבל את תביעת מרחבי נגד אדרי.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין היא כדלקמן:

בתיק אז' 26182-09-12:
תביעת התובעים אדרי מרדכי ואסתר נגד מרחבי נדחית;
אני מורה על סגירת תיק הוצל"פ 03-XX573-12-8 בלשכת ההוצל"פ בירושלים וביטול כל הליכי הגבייה;
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ייכללו במסגרת תיק אז' 10126-04-13.

בתיק אז' 10126-04-13:
על הנתבע ( מר אדרי) לשלם לתובעים ( ה"ה מרחבי) כדלקמן:
את הסך 15,250 בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (7.4.13) ועד ליום התשלום בפועל;
את הסך 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. הוצאות המשפט כוללות את אגרת המשפט כפי ששולמה, שכר המומחה ושכר העדים;
שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

התביעה שכנגד שהגיש מר אדרי נגד ה"ה מרחבי נדחית.

מר אדרי הגיש את השיקים המקוריים, אשר סומנו מוצג ת/1 ומוצג ת/2. הסימון נעשה בגב השיקים. לאחר סימון השיקים ניתן להחזירם למר אדרי.

ניתן היום, י"ח אלול תשע"ו, 21 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדרי מרדכי
נתבע: מרדכי שחר
שופט :
עורכי דין: