ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר אייל נגד פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ :


בפני כבוד השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

מבקש

מאיר אייל
ע"י ב"ע עו"ד דן מיארה

נגד

המשיבות

  1. פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ
  2. אביוד נכסים בע"מ
  3. אלעד ישראל מגורים בע"מ

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה, המוגשת לאחר שחלף המועד להגשתו. הבקשה מוגשת בגדרי תיק שנפתח בהגשת בקשה לסעד זמני, אשר נתבקש במעמד צד אחד ובטרם הגשת כתב תביעה.
אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בבקשה להארכת מועד, אשר הוגשה לאחר שחלף המועד להגשת כתב תביעה מצאתי כי דינה דחייה. משנדחתה הבקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה, משלא פעל המבקש בהתאם להחלטת בית המשפט, וכפי שיפורט להלן מצאתי כי דין הבקשה לסעד זמני להימחק, והכל כמפורט להלן:

  1. ביום 14.9.16 הגיש המבקש בקשה לסעד זמני. המבקש עתר לצו מניעה זמני המורה למשיבה לעצור את ביצוע העבודות אשר מונעות לטענתו כניסה לשטח שבבעלותו (והכל כמפורט בבקשה). הבקשה הוגשה במעמד צד אחד וללא הליך עיקרי.
  2. באותו היום ניתנה החלטת כבוד השופט שליו בגדרה הורה בית המשפט על הגשת כתב תביעה בתוך 7 ימים, על דחיית הבקשה לצו במעמד צד אחד ועל העברת הבקשה לתגובה (והכל כמפורט בהחלטה) .
  3. עתה עותר המבקש, כאמור, להארכת מועד להגשת כתב תביעה. לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקים המפורטים בה לא מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה. ראשית, היה בידי המבקש די זמן להיערך להגשת כתב תביעה– העובדות נשוא הבקשה ידועות למבקש מזה שנים רבות וכתב התביעה נגד בן-דודו של המבקש המוזכר בבקשה לסעד זמני הוגש כבר ביוני השנה כך שהיה למבקש די זמן להיערך לעריכת כתב תביעה. שנית, הבקשה הוגשה לאחר שחלף המועד להגשת כתב תביעה בהתאם להחלטת כבוד השופט שליו (ולעניין זה לא באה כל התייחסות בבקשה); שלישית כתב התביעה חיוני ביותר לבחינת הבקשה לסעד זמני ובהעדרה וכפי שיפורט להלן דינה סילוק על הסף . בנסיבות אלו דינה של הבקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה - דחייה.

באשר לבקשה לסעד זמני – משלא פעל המבקש בהתאם להחלטת בית המשפט אני מורה על מחיקתה, וכך –
4. בגדרי הבקשה להארכת מועד למעשה עתר המבקש לבירור בקשתו לסעד זמני בטרם הגשת הליך עיקרי וכי ההליך העיקרי יוגש רק לאחר שתוכרע הבקשה לסעד זמני.
לאחר שעיינתי בבקשה, לא מצאתי כי נסיבות המקרה דנן נמנה עם החריגים שאליהם כיוונה תקנה 363(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שבהם יכול שיינתן צו ארעי או זמני בטרם הגשת הליך עיקרי. ראשית וכאמור לעיל מהטעם שמצאתי כי היה למבקש די זמן להיערך להגשת הבקשה יחד עם כתב התביעה. שנית, ההליך העיקרי נחוץ בענייננו לצורך בחינת מעמדו של המבקש בשטח נשוא הבקשה ולבחינת סיכויי התובענה. בפרט כאשר מהבקשה עולה כי המבקש טוען בין היתר לבעלות בבית עסק המכונה "קפה נח" – אשר כעולה מנספחי הבקשה וכפי שאף התברר בגדרי בקשה לסעד זמני שנידונה אף בפני (ת"א 15892-11-14) פונה זה מכבר לאחר שהתבררו זכויות בני המשפחה השונים בשטח בו פעל בית העסק. ההליך העיקרי נחוץ גם לבחינת המשיבים הרלוונטיים שכן הבקשה הוגשה כנגד שלוש משיבות אך הבקשה מתייחסת לכאורה רק למשיב אחד.
5. יוער כי בהתאם להחלטתו של כבוד השופט שליו הועברה הבקשה לתגובה, אלא שעל המבקש היה להגיש במקביל כתב תביעה –דבר שלא נעשה. בגדרי הבקשה אף לא הובאה אינדיקציה על המצאת הבקשה לסעד זמני והחלטת בית המשפט למשיבה.
6. בבחינת למעלה מן הצורך שכן ממילא בנסיבות האמורות איני מוצאת כי יש מקום להידרש לבקשה בהיעדר הליך עיקרי, אוסיף ואומר כי גם במישור מאזן הנוחות קיים קושי ניכר – הבקשה מתייחסת ל"קפה נוח" אשר כאמור פונה – כך שלא ברור כיצד המבקש עושה, לטענתו, שימוש בשטח נשוא הבקשה.
7. עוד בבחינת למעלה מן הצורך יצוין כי הלכה היא כי על מבקש סעד זמני להציג בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה. ממכתבו של ב"כ המשיבות אשר צורף לבקשה להארכת מועד עולה כי בעניינם של בני משפחת המבקש התנהל הליך בבית המשפט העליון – הליך זה לא הוזכר בגדרי הבקשה לסעד זמני – טעם נוסף המטה דין הבקשה לדחייה.
בנסיבות אלו, הבקשה לסעד זמני נמחקת (הבקשה לצו במעמד צד אחד נדחתה בהחלטתו של כבוד השופט שליו). בהיעדר הליך עיקרי, בכך מסתיים ההליך.
ככל שהמבקש עומד על טענותיו מוצע לו לשקול מהו ההליך העיקרי הנכון לבירור טענותיו (וכן לשקול האם בקשה לסעד זמני נכונה במקרה דנן שכן על פניו עניין לנו לכל היותר בטענות כספיות). ככל שיבחר המבקש לחדש את הבקשה לסעד זמני יגישה בצירוף הליך עיקרי.
המזכירות תטפל בסגירת התיק ותדוור לשי הצדדים .

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר אייל
נתבע: פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: