ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד אלון רום נגד חיים ביטון :

בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעים

  1. עו"ד אלון רום
  2. עו"ד אהרון הרניק

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד רותם גלעדי

נגד

הנתבע

חיים ביטון
ללא ייצוג

החלטה

בתיק זה יש לשחזר את מסמכי תיק ביהמ"ש, לצורך דיון בבקשת הנתבע לביטול פס"ד שניתן נגדו בהיעדר הגנה.

לצורך הבנת הדברים ראוי תחילה לסקור את ההליכים העיקריים עד כה.
ביום 11.6.15 הנתבע הגיש בקשה לביטול פס"ד שניתן נגדו בהעדר הגנה ביום 9.2.05 (להלן: "פסה"ד") בגין תביעה כספית בסך 26,597 ₪ של שני תובעים עו"ד במקצועם, ולאחר מכן להורות על סגירת תיק הוצל"פ 01-XX164-05-0 שנפתח נגדו (להלן: "בקשת הביטול").
בבקשה נטענו הטענות העיקריות הבאות, בתמצית:
יש לבטל את פסה"ד מחובת הצדק, כתב התביעה לא הומצא לנתבע מעולם, מסירת מסמכי כתב התביעה הנטענת בוצעה לרחוב אילת 4/14 בת ים שבה לא התגורר הנתבע מעולם. כמו כן, ממרשם משרד הפנים עולה כי במועד פסה"ד או במועד שלאחר הגשת כתב התביעה הנתבע לא שהה בארץ במשך 5 שנים ו-9 חודשים. נודע לנתבע על פסה"ד רק ביום 22.5.15 בעת מסירת אזהרה בתיק ההוצל"פ, לאחר בירור במזכירות עלה כי התיק בוער.
אין אישור מסירה של כתב התביעה לכתובת הרשומה במשרד הפנים השקמה 19 בת ים אלא כאמור לכתובת אחרת.
לנתבע טענות הגנה טובות כאשר עסקינן בתביעה שעניינה מתן שירות משפטי והנתבע טוען כי התובעים לא נתנו לו כל תמורה ואף לא התייצבו לדיון בעניינו והוא נאלץ לייצג את עצמו ולכן לא מגיע להם שכ"ט. בין הצדדים התנהל מו"מ ראשוני לייצוג ורק ביום הדיון הנתבע התבקש לחתום על הסכם שכ"ט בסך של 5,000$ כאשר הנתבע מסרב לכך .
לבקשה צורפו המסמכים הבאים:
תצהיר אימות של חיים ביטון הנתבע מיום 11.6.15.
פסה"ד שניתן נגד הנתבע ביום 9.2.05 בגין תביעה כספית בסך 26,597 ₪.
תעודת בירור פרטים על נוסע של הנתבע.
אישור ביהמ"ש על ביעור תיק מס' 10133/05.
שאילתה של משרד הפנים מיום 28.12.04 של הנתבע.
ביום 14.6.15 ניתנה החלטה שבטרם דיון בבקשה לביטול פס"ד שניתן בתיק שבוער, יש תחילה לפעול לשחזור התיק. ניתן צו לשחזור כאשר הצדדים מתבקשים להמציא לתיק האלקטרוני של ביהמ"ש והאחד לשני, תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, את המסמכים ואת רשימת המסמכים הדרושים לפי תקנה 4 לתקנות ( כל כתבי הטענות וכל המסמכים, כולל הכול, שהוגשו בעבר לתיק וכן כל החלטה או הודעה שניתנו בעבר ע"י ביהמ"ש בתיק). תשומת לב הצדדים לחובת צירוף תצהיר כמפורט בתקנה 4.
ביום 22.5.16 הנתבע הגיש בקשה דחופה ליתן החלטה בבקשת הביטול.
ביום 24.5.16 ניתנה החלטה שתחילה יש לפעול לשחזור התיק והוראה לב"כ התובעים להבהיר מדוע לא קיים החלטתי בדבר שחזור המסמכים.
ביום 26.5.16 התובעים הגישו בקשה לארכה לקיים את החלטת ביהמ"ש תוך 30 ימים ממועד ההחלטה. ניתנה החלטה כמבוקש.
ביום 16.6.16 הנתבע הגיש הודעה כי בהמשך להחלטת ביהמ"ש הוא ביצעה המצאה לידי ב"כ התובעים.
ביום 5.7.16 ניתנה החלטה יזומה שנכון להיום שני הצדדים לא קיימו את החלטתי מיום 14.6.15 לשחזור התיק שבוער. ניתנה הוראה בפעם האחרונה לשני הצדדים להגיש עד ליום 30.7.16 תצהיריהם עם פירוט כל מסמכי תיק ביהמ"ש שבידיהם כאשר אם הנתבע לא יגיש התצהיר הדרוש יימחקו כל בקשותיו.
ביום 4.8.16 הנתבע הגיש הודעה שמלווה בתצהיר מטעמו שבו פירוט כל מסמכי תיק ביהמ"ש שבידו. הנתבע מצהיר כי אין ברשותו כל מסמך מקורי או העתק המתייחס לתיק ביהמ"ש לפני שבוער וכל המסמכים שיש ברשותו הם מסמכים חדשים לאחר ביעורו של התיק המתייחסים לבקשות שהוגשו על ידיו בשנת 2015 לבקשת הביטול.
ביום 11.8.16 בהמשך לבקשת התובעים לארכה לאתר את התיק עד לסיום פגרת ביהמ"ש כיוון שהתיק כנראה הועבר לארכיב, ניתנה החלטה שכיוון שהנתבע הגיש תצהירו אזי יגישו התובעים תצהירים והדרוש עפ"י ההחלטות הקודמות עד ליום 20.9.16.

הוראות

מאחר שבשל מחדל התובעים ביהמ"ש לא יכול לקדם ההכרעה בתיק, בכוונתי לשקול הטלת הוצאות לטובת אוצר המדינה על התובעים. יודיעו התובעים עד יום 30.9.16 מדוע לא ראוי לחייבם בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

קובע תז"פ בפניי ביום 5.10.16.

המזכירות מתבקשת לשלוח החלטתי זו לשני הצדדים (לב"כ התובעים – בפקס ידני + וידוא טלפוני).

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד אלון רום
נתבע: חיים ביטון
שופט :
עורכי דין: