ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בכר נעיראת נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
בכר נעיראת
ע"י ב"כ: עו"ד אבו שחאדה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רויטל בורשטיין

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר בפגיעה בגבו כפגיעה בעבודה.
ביום 22.5.16 התקבלה חוות דעתו של ד"ר רון בשוראי בעקבות החלטת בית הדין מיום 14.4.16.
ביום 13.6.16 התקבלה בקשה מטעם התובע להעביר למומחה שאלות הבהרה. בתהסכים הנתבע להפניית השאלות , למעט שאלה שבסעיף 1.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי " בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה, למעט שאלה שבסעיף א', באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.
יוער כי השאלות שבסעיפים ב' ו-ג' אוחדו לשאלה אחת, וכי שונה נוסחה של השאלה שבסעיף ו'.
בנוסף, מצאנו כי אין מקום להפנות למומחה את השאלה שבסעיף א', כיוון שמדובר בשאלה מיותרת. המסמכים שהיו בפני המומחה עת כתב חוות דעתו הם המסמכים שהופנו אליו על ידי בית הדין.
על כן, השאלות עליהן יתבקש המומחה להשיב הן כדלקמן:
בעמ' 3 לחוות דעתך מיום 12.5.16 (להלן- "חוות הדעת") , תחת הכותרת "לפי המסמכים הרפואיים" כתבת כדלקמן:
"22/9/2010- (גיל 22) פניה ראשונה לטיפול רפואי עקב כאבי כב תחתון עם הקרנה לרגליים יותר משמאל. רגישות פרוורטברלית. תנועות תקינות לסג שלילי....

23/10 – (כחדש וחצי טרם התאונה): כאבי גב תחתון עם הקרנה לרגליים יותר משמאל. רגישות פרוורטברלית. תנועות תקינות לסג שלילי".

אנא פרט על אילו מסמכים התבססת עת רשמת את האמור לעיל. נא ציין תאריכי המסמכים, פרטי רושם המסמכים וצרף לתשובתך העתק המסמכים.
בעמ' 4 לחוות ה דעת, בסעיף 4.1 לפרק דיון ומסקנות קבעת כדלקמן:
"לפי הרישומים הרפואיים מדובר בבעיית גב תחתון שחיקתית וניוונית שנחלה בהתבטאות חד פעמית ב- 2010, התבטאות נוספת הייתה חודש טרם התאונה..."
האם נכון כי בקביעתך זו אתה מתייחס לרישומים הרפואיים מתאריכים 22.9.2010 ו- 23.10.13, כפי שציינו בשאלה הראשונה?
האם אתה מסכים כי במידה ולא היו רישומים ומסמכים מתאריכים 22.9.10 ו- 23.10.13 אזי ניתן לשלול את המסקנה אליה הגעת ולפיה מדובר בבעיית גב תחתון שחיקתית?
ככל שתשובתך לשאלה הקודמת חיובית- האם אתה מסכים כי קיים קשר סיבתי בין האירוע מיום 4.12.13 לבין הפגיעה בגבו של התובע בסבירות של מעל 50%?
ויובהר- גם החמרת מצב הליקוי עקב האירוע מיום 4.12.2013 משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים. "

במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, (22 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בכר נעיראת
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: