ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחד לבנין אילת בע"מ נגד י.ש.ע השקעות ויזמות בע"מ :


בפני כבוד השופט יוסי טופף

התובעת:
אחד לבנין אילת בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. י.ש.ע השקעות ויזמות בע"מ
  2. איתן אילוז

פסק דין

בהעדר הגנה

התובעת הגישה כתב תביעה בסדר דין מקוצר נגד הנתבעים בסכום של 231,037 ₪.
הנתבעים לא הגיש ו בקשת רשות להתגונן או כל בקשה אחרת, בחלוף פרק הזמן הקצוב לכך בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. התובעת הציגה אישור מסירה ותצהיר מוסר, מהם ניתן ללמוד כי ביום 29.6.2016 הומצא כתב התביעה לידי הנתבע 2, שהינו גם בעלי הנתבעת 1.

אי-לכך, לאור בקשת התובעת ועל יסוד האמור בכתב התביעה ובנספחיה, הנני נותן בזאת פסק דין בהעדר הגנה ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת כדלקמן:

1. סכום התביעה בסך 231,037 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 24.5.2016 ועד יום התשלום בפועל.

2. הוצאות משפט, בגין אגרה והוצאות מסירה, בסך 3,099 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.

3. שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 8,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. בקביעת סכום זה הבאתי בכלל חשבון את הסכום הנתבע והעובדה כי פסק הדין ניתן בהעדר הגנה ומבלי שהתקיימו דיונים בתובענה.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחד לבנין אילת בע"מ
נתבע: י.ש.ע השקעות ויזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: