ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ג. נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אורנה סנדלר-איתן

תובע
י.ג.

נגד

נתבעות

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בטרם קביעת מועד לדיון, אני מורה כדלקמן:
לאחר עיון בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, ועל מנת שלא לחסום בפני התובע את האפשרות להוכיח נזקיו הנטענים נוכח ראשית הראיה שהציג לפניי, אני מורה על מינויו של פרופ' תום הלל מרמת אפעל, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע.
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו. ככל שקיימת מניעה מצדו של המומחה נוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, ימסור על כך הודעה לבית המשפט תוך 10 ימים אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.
המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע מושא כתב התביעה, ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
האם נגרמה לתובע נכות כתוצאה מהאירוע, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה;
הקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום;
האם יהא התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום;
האם יש צורך במינוי מומחה רפואי בתחום נוסף;
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו של התובע בעתיד.
המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלוף שנה ממועד התאונה השנייה היינו בטרם 21.12.16.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
מאחר שהנתבעות הן חבר ות ביטוח, הן תשלמנה למומחה את שכרו ישירות באופן שווה , תוך 30 ימים מהיום.
אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט עד ליום 6.11.16.
המומחה לא יחל בעבודתו מבלי ששולם לו שכרו במלואו.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין עד ליום 15.1.17.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד ליום 19.2.17 ;
תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד ליום 5.3.17.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות, אסמכתאות על קבלת דמי פגיעה מהמל"ל וכיו"ב). הנתבעות יגישו, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.

היה ואורך תחשיב הנזק יעלה על 20 עמ' או שהוא כולל תמונות, יוגש תחשיב הנזק לבית המשפט בשני עותקים פיזיים: האחד - עותק לצורך סריקה, והשני - עותק כרוך שנספחיו ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", עליו מצוין כי הוא מיועד לתיוק בתיק הנייר.

תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים, או קביעת מועד לדיון.

תזכורת פנימית בחלוף המועדים הקבועים בהחלטה.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ג.
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: