ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית נגד בי-בי כבישים עפר ופיתוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובעת

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית

נגד

נתבעות

1.בי-בי כבישים עפר ופיתוח בע"מ
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. לטענת מבוטח התובעת רכבו נפגע כתוצאה ממדרגה בכביש. התובעת שילמה פיצוי למבוטחה ונכנסה בנעליו. השאלה שעומדת בפני להכרעה הינה האם התובעת עמדה בנטל שמוטל לפתחה והוכיחה כי הנתבעת 1, שמבצעת עבודות בכביש, אחראית לפיצוי התובעת בגין נזקיה הנטענים.

2. בדיון שהתקיים בפני ביום 7.9.16 העידו מבוטח התובעת ומטעם הנתבעות מהנדס הביצוע של האזור הנטען בו ארע האירוע נשוא התובענה, מר אשר בוזגלו (להלן: "מר בוזגלו").

3. כבר בפתח הדברים אציין כי דין התביעה להידחות.

4. בהתאם לעדותו של מבוטח התובעת, ביום 24.6.13 באזור מחלף חולות, עת נסע במהירות של 90 קמ"ש, נפגע רכבו מ מדרגה בכביש. מבוטח התובעת מוסיף ומצין כי התאונה הנטענת ארעה בשעה 03:30 לערך עת נסע ברכב מסוג מזדה 5 שלטענתו הינו רכב נמוך .

5. לטענת מבוטח התובעת, האזור בו נסע לא היה מסומן, למעט 2 קונוסים שהועמדו ממש לפני המדרגה .

6. התובעת טוענת כי הנתבעת התרשלה בכך שהותירה את המדרגה במקום ללא כל שילוט מתריע.

7. התובעת הציגה במעמד דיון תמונות של מחלף חולות (ראה ת/1).
בשום שלב שהוא התובעת ו/או המבוטח מטעמה לא סימנו באופן מדויק ומפורש היכן בדיוק היתה המדרגה הנטענת, אשר גרמה לנזק הנטען ברכב מבוטחה.

8. נוכח זאת שהתובעת ו/או מבוטחה נמנעו מלציין באופן מדויק ומפורש את המקום הנטען בו הי תה המדרגה נשוא התובענה, נמנעה מהנתבעות האפשרות לבחון את טענותיה של התובעת באופן מדויק ובהתאם ליומני העבודה שהוצגו בפני בימ"ש.

הלכה היא ש"המוציא מחברו עליו הראיה". על התובעת ו/או מבוטחה היה להראות את המיקום המדויק של המדרגה הנטענת בכביש. משלא עשו כן, יש באמור כדי לגרום לנתבעות נזק ראייתי מהותי.

9. לא זו אף זו, מבוטח התובעת העיד שצילם את המקום (ראה עמ' 4, שורות 20-21 לפרוטוקול). מבוטח התובעת העיד גם שמסר את התמונות לסוכנות הביטוח.
התמונות האמורות לא הוצגו בפני בימ"ש. לטענת מבוטח התובעת, התמונות נמחקו בעקבות תקלות בפלאפון שלו.

הלכה היא שאי הבאת ראיה תעמוד לרעת הצד אשר נמנע מלהביאה.

10. בתחילת הדיון וכשנשאל מבוטח התובעת מה היה עומקה של המדרגה, סימן בידיו עומק של 20-30 ס"מ ואף העיד עומק של כ-25 ס"מ ( ראה עמ' 4, שורה 6 לפרוטוקול).
לאחר מכן תיקן את עדותו כי מדובר במדרגה בעומק של 20 ס"מ או אפילו פחות מכך.
דהיינו, ככל שהתקדמה עדותו של מבוטח התובעת, עומק המדרגה הלך והצטמצם.

11. מר בוזגלו העיד כי בזמנים הרלבנטיים היה מנהל הפרויקט באזור.
מר בוזגלו העיד כי העבודות באותו היום החלו ביום 23.6.13 בשעה 22:00 והסתיימו בשעה 05:00 (ביום התאונה הנטענת).
מר בוזגלו הוסיף וציין כי במועדים אלו בוצעו עבודות בין מחלף חולון ועד ראשון לציון, מרחק של 2.5 עד 3 ק"מ.

12. מר בוזגלו העיד כי בפרויקט אותו ניהל בוצעה עבודה בהתאם לחתכים ותכנית עבודה. באותו היום בוצעה העבודה בחתכים מסוימים בלבד ( חתכים 130 לפט ו-150 לפט – ראה עמ' 10, שורה 25 לפרוטוקול).

13. מר בוזגלו הוסיף וציין כי מתוקף תפקידו וטרם מתחילים בעבודות, האזור בו היו עובדים היה נסגר ונחסם ולא היתה עוברת בו כל תנועה. מעבר לכך היה במקום סימון ושילוט והפיקוח (מע"צ כשמה דאז) לא היה מתיר להם להתחיל בעבודה מבלי שהיה שילוט וסימון מתאים (ראה עמ' 8, שורה 24 לפרוטוקול).
14. בהתאם ליומני העבודה שהוגשו לבימ"ש ועדותו של מר בוזגלו, בזמנים הרלבנטיים בוצעה במקום עבודה של חספוס בלבד שמיד לאחריה צוות אספלט היה נכנס ומפזר שכבת אספלט. במסגרת עבודה שכזו השטח בו מתבצעת עבודת החספוס מגודר וסגור ומסביבו עגלות ופקחים של מע"צ ואורות ששמים ליד (ראה עמ' 8, שורות 28 ואילך לפרוטוקול).

בנוסף, בהתאם לעדותו של מר בוזגלו ועל אף שהשטח בו בוצעה העבודה היה סגור, בעבודה שבוצעה באותו היום אין הפרשי גובה בכביש.

עדותו זו של מר בוזגלו לא נסתרה ומתיישבת עם האמור ביומני העבודה.

15. איני יכול גם להתעלם מכך שלטענת הנתבעות, שלא נסתרה, לא היתה כל תלונה נוספת בזמנים הרלבנטיים לנזק כלשהו לרכבים נוכח מדרגה בכביש באזור שבו נטען שארעה התאונה.

לא זו אף זו, אין ביומני העבודה כל רישום לעניין מדרגה שגרמה לנזק לרכבים, כאשר הנתבעות הציגו יומני עבודה לתקופה של מספר ימים לפני האירוע נושא התובענה ומספר ימים לאחריו.

אציין כי כאשר קיים אירוע חריג (כפי שנרשם לדוגמא ביומן העבודה מיום 19.6.13) הדבר בא לכדי ביטוי ביומן ביום האירוע או מספר ימים לאחריו.

16. לטענת התובעת על הנתבעות היה לזמן לעדות את מנהל העבודה שהיה נוכח במקום בשעה 03:30 וזאת בהתחשב בכך שמר בוזגלו לא היה באתר אותה עת וכן היה צריך לזמן לעדות מטעם הנתבעות את מי שאחראי על השילוט.

איני סבור כי בנסיבותיו של תיק זה ולאור היקף עדותו של מר בוזגלו, על הנתבעות היה לעשות כן. די היה בעדותו הנחרצת וחד משמעית של מר בוזגלו כדי לשפוך אור על האופן שבו בוצעו העבודות באופן שלא החלו בעבודות עד אשר ניתן אישור מטעם הפיקוח לכך שהיה שילוט במקום והאזורים בהם מבוצע ות העבודות נסגרו באופן מוחלט.

17. לאור כל המפורט לעיל וכפי שציינתי לעיל, התביעה נדחית.

18. הנני מחייב את התובעת בהוצאות הנתבעות, ביחד ולחוד, בסך של 3,000 ₪.

הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

זכות ערעור לבית משפט המחוזי מרכז - לוד וזאת תוך 45 ימים.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית
נתבע: בי-בי כבישים עפר ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: