ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאווה מלכה נגד סימונה אנגלברג :

בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקשת:

נאווה מלכה

נגד

המשיבה:

סימונה אנגלברג

החלטה

בפני בקשה מטעמה של המבקש ת (התובע ת) לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות מטעמה לדיו ן ההוכחות שנקבע בתיק.
המבקשת טענה שהדיון נשכח ממנה, בשל הזמן שחלף ממועד הגשת התביעה, טרדות היום- יום, ובשל ריתוקה למיטתה עקב מצבה הרפואי.
המשיבה הגישה תגובה מטעמה, והביעה התנגדות לביטול פסק הדין.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון להורות על ביטול פסק הדין, וזאת כנגד ובכפוף לתשלום הוצאות על ידי המבקשת.
המבחנים העיקריים לצורך ביטול פסק הדין הינם- האם הוצגו טעמים המצדיקים את העדר ההתייצבות, והאם יש מקום לברר את טענות הצדדים לגופן, כאשר בשלב זה של ההליך המשפטי אין מדקדקים בבדיקת הטענות, או בדרכי הוכחתן, וכן יש ליתן את המשקל המתאים לכך שזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות הינה בבחינת זכות יסוד.
המבקשת פירט ה את הסיב ות לאי התייצבות ה לדיון , וטענה, בין היתר, שבמועד הדיון רותקה לביתה בשל מצבה הרפואי, אלא שלא מצאתי שהציגה אישור רפואי לצורך תמיכה בטענה זו.
מן הראוי היה שהמבקשת תתייצב לדיון, או לפחות תגיש בעוד מועד בקשה לדחיית מועד הדיון, אך עם זאת הת רשמתי כי מחדלה לא נבע מתוך זלזול בהליך המשפטי, אלא מתוך תקלה שאירעה לה.
זאת ועוד. על פני הדברים, ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות, נראה לי שיש מקום לערוך בירור ענייני בטענות הצדדים לגופן, ומבלי שיש בכך כדי לחוות דעה לגבי משקלן, או סיכויי קבלתן, וכן יש ליתן בנסיבות העניין משקל מתאים לזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות, שהינה בבחינת זכות יסוד בשיטת משפטנו.
עם זאת, יש מקום, בנסיבות העניין, להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות למשיבה, אשר שלא כמו המבקשת, טרחה והתייצב ה לדיון, תוך ביטול זמנ ה, ולפיכך אני מורה כי המבקשת תפקיד בקופת בית המשפט סכום כולל של 500 ₪ בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
אוסיף ואבהיר שמצאתי לנכון להתנות את ביטול פסק הדין בהפקדת הוצאות, כמפורט לעיל, בשים לב להתנהלותה של המבקשת, שלא התייצבה לדיון, למרות שהיא זו שיזמה את ההליך, במעמדה כתובעת, ובשים לב להיקפו של סכום ההוצאות שהוטל עליה.
ככל שהסכום הנ"ל יופקד בקופת בית המשפט במלואו ובתוך המועד הנ"ל יחשב פסק הדין כמבוטל, והמזכירות תעביר את הסכום שהופקד ישירות למשיבה, כנגד המצאת פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע העברת הכספים.
המזכירות מתבקשת להודיע לי על הפקדת הסכום הנ"ל לצורך קביעת דיון הוכחות במעמד הצדדים.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נאווה מלכה
נתבע: סימונה אנגלברג
שופט :
עורכי דין: