ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פולטק הנדסה בע"מ נגד כפיר גבאי :

לפני: כבוד השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

המבקשת/הנתבעת:
פולטק הנדסה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד איילת אביעוס

-
המשיב/תובע:
כפיר גבאי
ע"י ב"כ: עו"ד מורן בן יצחק

החלטה

לפני בקשה מטעם פולטק הנדסה בע"מ (להלן- "המבקשת") לפסילת תוצאות הפוליגרף שנעשו במכון עוז וקיום בדיקת פוליגרף נוספת של מר כפיר גבאי (להלן- "המשיב").

רקע
המשיב הועסק אצל המבקשת במשך כשנתיים וארבעה חודשים, ולאחר סיום העסקתו הגיש כנגד המבקשת תביעה לתשלום זכויות סוציאליות ופיצוים בגין פיטורים שלא כדין.
בתאריך 16.6.16 התקיים דיון בבית הדין (להלן- "דיון") במהלכו הסכימו ביניהם הצדדים כי הפלוגתאות בתיק הם: " האם הגב' בן ברוך נתנה לתובע את מכתב הזימון לשימוע כאשר הוא הגיע למשרדה ביום 16.11.15 והוא ביקש שיעשו לו את השימוע באותו יום – האם היא נכונה או לא".
עוד באותו דיון, הסכימו הצדדים כי ההכרעה ב פלוגתאות תהא על בסיס פוליגרף, שבו יבדקו התובע בעצמו והגב' בן ברו ך, מנהלת משאבי אנוש ושכר במבקשת.
הצדדים הסכימו לפנות לביצוע הבדיקה במכון עוז או במכון לפוליגרף ישראלי.
בנוסף, בית הדין הגדיר בדיון את נוסח השאלות אשר הם ישאלו, ובאשר לתוצאות הפוליגרף הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
"מוסכם כי במידה והתובע ייצא דובר שקר – אזי תביעתו תדחה והוא ישלם לנתבעת 5,000 ש"ח הוצאות ויישא בהוצאות הפוליגרף של הנתבעת.
מוסכם כי במידה וגב' בן ברוך תצא דוברת שקר אזי הנתבעת תשלם לתובע 13,500 ש"ח וכן תשלם לתובע הוצאות בסך 5,000 ש"ח ותישא בהוצאות הפוליגרף.
במידה ותוצאות הפוליגרף לא תהיינה חד משמעיות או במידה ושני הצדדים ייצאו דוברי אמת או שקר - אנחנו נפנה לבית הדין ונבקש לקיים דיון נוסף.
בהמשך לכך, ב"כ המשיב פנה בהצעת מחיר למכון עוז, ולאחר מכן פנה עם ההצעה לב"כ המבקשת אשר אישרה את ביצוע הבדיקה במכון עוז.
שני הצדדים ביצעו את הבדיקות במכון עוז. המשיב ערך את הבדיקה ויצא דובר אמת. מנגד, נציגת המבקשת, גב' בן ברוך, נבדקה אחריו ויצאה דוברת שקר.
יוער, כי כפי שעולה מ"חוות הדעת לבדיקת פוליגרף" מיום 25.7.16 - הנבדקת, שהיא הנציגה מטעם המבקשת, הסכימה להשיב על השאלות הרלוונטיות בנוסח בו היא נשאלה (נספח 1 לבקשה).
לאחר קבלת תוצאות הבדיקה שלחה המבקשת את הגב' בן ברוך לבדיקת פוליגרף נוספת, אך הפעם במכון אחר, המכון לפוליגרף ישראלי. בבדיקה זו יצאה גב' בן ברוך דוברת אמת.

הבקשה דנן
לטענת המבקשת יש לפסול את תוצאות הפוליגרף שנעשו במכון עוז ולקיים בדיקת פוליגרף נוספת של המשיב , משלושה נימוקים כדלקמן:
הצדדים פנו לאותו מכון לביצוע בדיקת הפוליגרף, ולכן לאחר שהמשיב ביצע את הבדיקה ויצא דובר אמת, למעשה "נחרץ גורל" הבדיקה של נציגת המבקשת וחייבת הייתה לצאת דוברת שקר.
בודק הפוליגרף, על דעת עצמו, שאל את ה נבדקים שאלות בנוסח שונה מאשר הנוסח שנקבע על ידי בית הדין בדיון.
בעקבות שינו נוסח השאלות, נוצרה סתירה בין תוצאות הפוליגרף ולמוסכמה מסוימת בין הצדדים: בין הצדדים הוסכם כי הגב' בן ברוך קיימה למשיב שימוע בתאריך 16.11.15, וכאשר הגב' בן ברוך נשאלה על כך בבדיקת פוליגרף והשיבה בחיוב, יצאה דוברת שקר. היינו, המסקנה של הפוליגרף כי לא ביצעה שימוע סותרת מוסכמה בין הצדדים.
בודק הפוליגרף השתמש במדד שאינו רלוונטי לאבחון תוצאות פוליגרף "מוטרדות".
מנגד, לטענת המשיב יש לדחות את הבקשה מהנימוקים הבאים:
זהות המכון נקבעה על ידי ב"כ המבקשת לאחר שב"כ המשיב פנה בהצעת מחיר למכון עוז והעבירה לעיון ב"כ המבקשת.
העובדה שהמבקשת לא העלתה טענותיה מיד לאחר שהסכימה לביצוע הבדיקה, אלא המתינה עד לפרסום תוצאות הבדיקה, מעידה על שיהוי בחוסר תום לב.
לא נמצא כל שוני מהותי בין השאלות שהוגדרו על ידי בית הדין ולבין השאלות שנשאלו בפועל. ויתרה מכך- אין תימוכין לטענה שהשאלות חייבות להיות מנוסחות במסגרת הבדיקה באופן מדויק.
טוב עשו הצדדים שניגשו לאותו מכון הואיל והדרישה היא לתוצאות "חד משמעות".
על פי ההלכה , על בית המשפט לכבד את הסכמת הצדדים להליך אזרחי , וזאת בכפוף לכך שהסכם הפוליגרף עומד בדרישות דני חוזים. וכך בענייננו.
לא נמצאו תימוכין לטענות המבקשת.
אין ממש בטענה כי התוצאות של הפוליגרף סותרות מוסכמה בין הצדדים, שכן אין כל ראיה אובייקטיבית בתיק אשר מעידה על קיומו של שימוע אלא מסמך ערוך חד צדדי ללא חתימת המשיב.
בנוסף, המשיב מבקש הוצאות, בגין התמשכות ההליכים ללא לצורך לאור הבקשה והצורך להגיש תגובה.

הכרעה

נקדים אחרית לראשית ונאמר כי אנו סבורים כי דין הבקשה להידחות, וכי תוצאות הפוליגרף ממכון עוז עומדות בעינן.
נזכיר מושכלות ראשונים, כי מידת המהימנות והתוקף הראייתי של ממצאי בדיקות פוליגרף שנויים במחלוקת ומוטלים בספק. לפיכך, נקבע בפסיקה של בית המשפט העליון כי תוצאות הפוליגרף לא יהיו קבילות כראיה – גם לא במשפט אזרחי – אלא בהסכמת הצדדים (ראו ע"א 8987/05 מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ (ניתן ביום 9.10. 2007)).
עוד נקבע, ש גם משתינתן הסכמה שכזו לא יהיה בה להפוך ממצאי הפוליגרף לראיה מכרעת אלא אם הצדדים הסכימו במפורש כי תוצאות הבדיקה הן שיכריעו בשאלה שבמחלוקת.
"משהסכימו הצדדים, כי הדין ייחתך על פי בדיקת הפוליגרף הרי הם קשורים להסכמתם זו" (ע"א 166/84 בר אילן נ' בן כנען ( ניתן ביום 1.12.1986); ע"א 1742/90 בית חרושת לנרות " שער ציון" נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ( ניתן ביום 3.11.1994)).
בענייננו, הסכימו הצדדים במהלך הדיון על עצם ביצוע הבדיקה, על הפלוגתאות שבמחלוקת, על השאלות שישאלו הנבדקים, ועל כך – וזה העיקר – שממצאי הבדיקה יכריעו בפלוגתאות , ולמעשה בתביעה כולה.
לכך נוסיף את העובדה שלאחר הדיון ב"כ המשיב יצר קשר עם ב"כ המבקשת , ו היא הסכימה לזהות מכון הבדיקה ולסכום התשלום הנדרש.
לפיכך, ניתן לומר כי הסכמת המבקשת לביצוע הבדיקה ולכך שממצאיה יכרעו בתיק הנ"ל ניתנה באופן מפורש ומדעת, ובהתאם להלכה הפסיקתית.
בנוסף, המבקשת הסכימה לבדיקה בעודה מיוצגת, ומתוך הכרת הסיכונים בבדיקת פוליגרף, מבחינת מהימנותו.
מעבר לכך, לא מצאנו כי נפלה טעות בביצוע הבדיקה על ידי מכון עוז.
לא נעלם מעינינו כי הנבדקים לא נשאלו שאלות בנוסח הזהה לנוסח שניסח בית הדין. יחד עם זאת , יש לזכור כי מדובר בבדיקת פוליגרף ומן הסתם הניסוח הנדרש על מנת שממצאי הבדיקה יהיו המהימנים ביותר, נתון לשיקול דעתו של בודק הפוליגרף על פי ידיעותיו המקצועיות.
מבלי לגרוע מהאמור, לא מצאנו כי קיים הבדל מהותי בין השאלות שנוסחו על ידי בית הדין לבין השאלות שנוסחו על ידי הבודק, ואין בשינוי טכני פעוט בשאלות בכדי לפסול אותן.
בנוסף, אין לנו להתערב ב מדדים בהם השתמש בודק הפוליגרף לאבחון תוצאות הפוליגרף, שכן עניין זה נמצא בתחום מומחיותו ולא בתחום מומחיותו של בית הדין.
מעבר לכך- אין כל משמעות לעובדה שהמבקשת נבדקה לאחר המשיב וב וודאי שלא "נחרץ" גורלה כטענת המבקשת. בודק הפוליגרף הוא אדם ניטרלי אשר מתפקידו לפרש את התגובות הפיזיולוגיות של הנבדקים ולא לקבוע מה התשובות "הנכונות" לשאלות אשר נדרש לשאול את הצדדים .
גם אין ממש בטענה כי נוצרה סתירה בין תוצאות הפוליגרף ולמוסכמה מסוימת בין הצדדים, לפיה בתאריך 16.11.16 נערך שימוע בין הצדדים, שהרי אין כלל מוסכמה. מעיון בפרוטוקול הדיון עולה כי התובע לא מסכים כי אכן היה מדובר בשימוע אלא כי הגב' בן ברוך הזמינה אותו לפגישה באותו היום וכינתה אותה "שימוע".
נציין כי למעשה נראה כי בקשה זו היא דרכה של המבקשת לעקוף את תוצאות בדיקת הפוליגרף וההחלטה כתוצאה ממנה, וזאת בניגוד לפסיקה.
לסיכום, בקשת המבקשת נדחית ואנו קובעים כי תוצאות הפוליגרף ממכון עוז עומדות בעינן.
פסק דין יישלח לצדדים בנפרד בדואר.
זכות ערעור בהתאם לתקנות.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, (22 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: פולטק הנדסה בע"מ
נתבע: כפיר גבאי
שופט :
עורכי דין: