ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרים פולק נגד לימור אבניאל :

בפני כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקש

אפרים פולק

נגד

המשיבה

לימור אבניאל

החלטה

1. בקשתו של המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 01-XX012-07-6 ליתן לו רשות ערעור על החלטתה מיום 14.7.16 של כבוד רשמת ההוצל"פ גב' נעמה טלמן-בולטין לפיה הורתה לעדכן את החוב בתיק ההוצל"פ בהתאם להחלטתה מיום 15.5.14 שניתנה לבקשת המשיבה בעקבות פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתיק ע"א 2878-10-10.
כמו כן, נדחתה בקשתו של המבקש להפחית או לבטל חיובי ריביות פיגורים בשל ההתנהלות המשפטית בין הצדדים.

2. בבקשתו מעלה המבקש טענות רבות שחלקן כלל לא רלבנטיות למחלוקת שבתיק, כגון התייחסות להליכי הבוררות ולטענות אלו לא אדרש.
טוען המבקש כי ראוי היה לקיים דיון בבקשת המשיבה לעדכון החוב בתיק ולצורך החישוב החשבונאי, למנות איש מקצוע.
כן טוען המבקש כי הדיון שנקבע ליום 14.7.16 נועד לקיום חקירת יכולת ולא לעניינים אחרים ולכן לא היה מקום ליתן ההחלטה בשאלת העדכון.
באשר לביטול חיובי ריביות טוען המבקש כי לנוכח העובדה שתיק ההוצל"פ נסגר לתקופה ארוכה עפ"י החלטה שיפוטית וההליכים המשפטיים שהתנהלו לאורך תקופה ארוכה, כל אלה מצדיקים ביטול ריביות פיגורים וחישוב החוב עפ"י תחשיב של רואה חשבון. בטענתו זו מסתמך המבקש על מה שנאמר לא פעם בפסיקה כי תיק הוצל"פ אינו יכול לשמש "תוכנית חיסכון" לזוכה.
לבסוף נטען כי הוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון והמבקש סבור כי קיימים סיכויים טובים שהערעור יתקבל.

3. תגובת המשיבה לבר"ע קצרה ועניינית ומהנימוקים שפרטה עותרת לדחייתו של הערעור.
לטענת המשיבה מדובר בטעות חישובית של המזכירות בהתייחס למועד ממנו יש לבצע שיערוך של החוב ולכך מתייחסת החלטת הרשמת.
החלטה על הגדלת הקרן ניתנה לאחר שהיה בפני הרשמת גם עמדת המבקש ונקבע כי החלטה תינתן במסגרת חקירת יכולת שנקבעה למבקש, ואולם המבקש לא התייצב לדיון כפי שאף לא התייצב לדיונים קודמים שנקבעו באופן שבקשת המשיבה לעדכון החוב לא נדונה זמן רב ומכל מקום ניתן היה להכריע בסוגיה ללא צורך בדיון.
באשר למינוי רואה חשבון, נטען שאין צורך שכן לרשם ההוצל"פ סמכות לבצע חישובים אריתמטיים פשוטים, כפי שהורה למזכירות לחשב והמבקש כלל לא מפרט מהי הטעות החשבונאית המצריכה מינוי רואה חשבון.

4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ובכל הנספחים, לא מצאתי שיש להתערב בהחלטתה של הרשמת הנכבדה ולכן דינה של הבקשה למתן רשות ערעור להידחות, כמפורט להלן.
תיק ההוצל"פ נפתח בהתאם לפסק בוררות משנת 2006 וחזקה כי נפתח בסכום הנכון ושוערך עד למועד בו ניתנה החלטת רשם ההוצל"פ לסגירת התיק, 10.1.10.
החוב במועד הסגירה היה 2,687,521 ₪.
ממועד סגירת התיק מטבע הדברים שלא שוערך החוב בתיק ההוצל"פ.

5. בתאריך 3.3.14 הורה בית המשפט המחוזי במסגרת ערעור בתיק ע.א. 2878-10-10 על ביטול סגירת התיק.
בהמשך להחלטת בית המשפט הורתה הרשמת הנכבדה בהחלטתה מיום 15.5.14 למזכירות להעמיד את גובה החוב בתיק בסכום בו עמד ביום סגירתו ולאחר מכן לשערך אותו מיום סגירתו ועד למועד מתן ההחלטה (וכמובן שהחוב ממשיך להיות משוערך ככל שלא נפרע).
על החלטה זו של הרשמת לא ביקש איש מהצדדים לערער ולכן ההחלטה סופית וחלוטה.

6. דא עקא שמזכירות ההוצל"פ לא פעלה בהתאם להחלטת הרשמת באופן שלא הכלילה ריבית פיגורים לתקופה שמיום סגירת התיק ועד למועד פתיחתו ולכן התבקשה ההחלטה נשוא הבר"ע שתורה למזכירות לחשב מחדש, בהתאם להחלטה מיום 15.5.14.
מעת סגירת תיק ההוצל"פ ועד להחייאתו לא נערך שיערוך של החוב ועל עובדה זו אין מחלוקת ולכן מתבקש השיערוך, כפי שהיה נעשה אלמלא נסגר התיק.
ההחלטה נשוא הבר"ע אין בה חידוש לעניין אופן השיערוך והמועדים לכך אלא חזרה על ההחלטה החלוטה מיום 15.5.16.
לצורך מתן ההחלטה לא היה צורך לקיים דיון שכן עמדות הצדדים היו בפני הרשמת עפ"י כתבי טענות.
לו היה המבקש טורח להתייצב לדיון שנקבע יכול היה להוסיף לטענותיו ואולם משבחר שלא להתייצב, אין לו להלין אלא על עצמו ומכל מקום לא מצאתי שנפגעה איזו מזכויותיו.

7. אין צורך למנות רואה חשבון לבדיקת סכום השיערוך שכן המבקש לא מערער על הסכום אלא על המועדים שקבעה הרשמת ולשם כך לא צריך רואה חשבון.
באשר לביטול חיובים, מקובלים עלי נימוקיה של הרשמת הנכבדה שאין מקום בהתחשב בנסיבות לבטל אילו מהחיובים.
טענת "תוכנית החיסכון" שמעלה המבקש לא רלבנטיות לענייננו שכן בכל אותם השנים התנהלו הליכים משפטיים אשר מנעו מהמשיבה מלפעול בתיק ואין המקרה כאן דומה למקרה בו אין מניעה והזוכה לא פועל לגביית החוב תקופה ארוכה.
בנוסף, לא ניתנה באף ערכאה החלטה בדבר עיכוב הליכי גבייה שניתן היה לטעון כי בתקופת העיכוב אין לחייב בריבית.
המבקש שותף פעיל לכל ההליכים המשפטיים והיה עליו לדעת כי אם בסופו של יום יפתח תיק ההוצל"פ הרי שהחוב ממשיך להיות משוערך החל מהמועד בו שוערך לאחרונה וככל שחולף הזמן כך גם גדל החוב.
כמו כן, לטענה שהמבקש הגיש ערעור לבית המשפט העליון אין רלבנטיות לעניין הנדון בתיק זה.

8. אשר על כן, נדחית הבקשה למתן רשות ערעור.
המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה למבקש ולב"כ המשיבה.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפרים פולק
נתבע: לימור אבניאל
שופט :
עורכי דין: