ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. פ . נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובע

א. פ .

נגד

נתבעת

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובחוות הדעת הרפואית אודות מצבו הבריאותי, אני מציעה לצדדים פשרה כדלקמן:

נזק שאינו ממוני – 10,000 ₪
הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות בתוספת פנסיה – 8,000 ₪
(סכום גלובאלי בשים לב לשיעור הנכות ואופייה, עיסוקו של התובע ונתוני שכרו).
עזרה והוצאות מכל סוג – 6,000 ₪

לסכומים אלו יווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך דין.

הצעה זו הינה על פי הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובע יודיע עמדתו בתוך 14 ימים והנתבעת תודיע עמדתה בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 01.01.17 .
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 01.02.17 .

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט יוותר במועדו.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. פ .
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ
שופט :
עורכי דין: