ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דביר טורקיניץ נגד אברך נתנאל בן-ישי דויאב :


בפני כבוד ה שופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ

מבקשים

  1. דביר טורקיניץ
  2. ענבל טורקניץ

נגד

משיבים

  1. אברך נתנאל בן-ישי דויאב
  2. קימברלי מזל מדלן דויאב

החלטה

1. בקשה לחילוט ערבון שהופקד על ידי המשיבים בקופת בית המשפט במסגרת צו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד.

2. המבקשים טוענים כי מאחר וצו המניעה פקע לאור החלטת בית המשפט אשר מחקו בהסכמת הצדדים להעדר סמכות מקומית, ואף בית המשפט המחוזי אשר אליו הוגשה הבקשה החדשה למתן צו מניעה זמני דחה את הבקשה, הרי שהלכה למעשה פקע צו המניעה הזמני ועם זאת למבקשים נגרמו נזקים לאורם מבוקש חילוט העירבון שהופקד על ידי המשיבים.

3. המבקשים מציינים בבקשתם כי אמנם בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי ויתרו על הוצאות המשפט אולם הבהירו כי הם מתנגדים לשחרור הערבון בבית משפט השלום וכי בכוונתם לעתור לחילוטו.
לגופו של עניין טוענים המבקשים כי נגרמו להם נזקים לאור העובדה כי קרוב לחודש ימים נמנעה מהם היכולת להתקדם לביצועה של עסקת מכר במקרקעין, המבקשים נאלצו לנתק כל מגע עם רוכש פוטנציאלי דבר שהציג אותם באור שלילי וגרם לפגיעה בשמם הטוב וכן נגרמו להם הוצאות משפט.

4. המשיבים טוענים בתגובתם כי ביום 8.5.16 ניתנה החלטת בית המשפט המורה על השבת הכספי העירבון לידי המשיבים ומדובר בהחלטה חלוטה עליה לא ערערו המבקשים. כן טוענים המשיבים כי ביום 16.5.16 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי כי צו המניעה הזמני יימחק ללא צו להוצאות וגם כאן מדובר בהחלטה חלוטה.
לחילופין טוענים המשיבים כי בקשת המבקשים נעדרת כל בסיס עובדתי ומעבר לכך מסתירים המבקשים מבית המשפט את העובדה כי המקרקעין נשוא הבקשה נמכרו בתמורה העולה על סך של 1,900,000 ₪.

5. בתשובתם טוענים המבקשים לגבי הוצאות המשפט כי צירפו קבלה ממנה ניתן ללמוד כי תשלום ההוצאות בוצע ביום 4.5.16, טרם הועבר ההליך לבית המשפט המחוזי וכי מדובר בהוצאות שנגרמו להם בשל ההליך בבית משפט השלום, הוצאות עליהן לא ויתרו המבקשים בשום שלב בבית המשפט המחוזי. המבקשים שבים וטוענים כי הוויתור מצדם על ההוצאות בבית המשפט המחוזי נעשה רק לגבי ההליך בבית המשפט המחוזי ובשום שלב לא ויתרו המבקשים על ההוצאות שנגרמו להם בשל ההליך בבית משפט השלום.

באשר לעיכוב בכריתת ההסכם טוענים המבקשים בתשובתם כי ההליכים בהם נקטו המשיבים הובילו לעיכוב של חודשיים בכריתת ההסכם ואין כל ספק כי בעסקה בסדר גודל שכזה, הדבר גרם לנזקים ממשיים.

6. המקור הנורמטיבי לסמכות בית המשפט להורות על חילוט עירבון מצוי בהוראת תקנה 371 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת:
"פקע הצו הזמני, יהיה בית המשפט הדן בתובענה רשאי, לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להורות על חילוט העירבון, כולו או מקצתו, בין לפני מתן פסק הדין ובין לאחריו, לטובת מי שאליו מופנה הצו, אם ראה כי נגרמו לו נזק או הוצאות עקב מתן הצו, וכי הבקשה לא היתה סבירה בנסיבות העניין, חילוט העירבון אינו מותנה בהוכחת גובה הנזק שנגרם".

כלומר, על המבקש לחלט עירבון לפי תקנה 371, להציג ראיות והוכחות המבססות את קיומו של הנזק. אמנם התקנה אינה דורשת הוכחת שיעור הנזק אולם בהתאם לפסיקה עולה כי על המבקש חילוט להציג ולו מעט מראיותיו גם לעניין זה.

7. יש לציין כי חילוט עירבון מותנה בשיקול דעת בית המשפט ואינו תוצאה אוטומטית. מדובר בהליך קיצוני שאינו ניתן לרוב כסעד שבשגרה (ראה לעניין זה רע"א 98/03 מפעלי גדנסקי בע"מ נ' ברום תעשיות טקסטיל (1993) בע"מ, פ"ד נז(3)727).

8. בעניינו טוענים המבקשים לנזק שנגרם להם בעיכוב מכירת הנכס נשוא הבקשה ופגיעה בשמם הטוב בעקבות נסיונות ההתחמקות שלהם מלהמשיך בהליך המכירה עם קונה פוטנציאלי בעקבות צו המניעה.
כן טוענים המבקשים להוצאות משפט שנגרמו להם.
באשר לעיכוב במכירת הנכס, הרי שגם המבקשים מודים בתשובתם כי צו המניעה הוסר לאחר שלושה שבועות ומתגובת המשיבים עולה כי מדובר היה בתקופה בה חל חג הפסח.
בנסיבות אלה, איני סבורה כי נגרם למבקשים נזק ממשי כלשהו, במיוחד לאור העובדה כי הנכס נמכר בסופו של יום לאותו אדם, כפי שגם עולה מתשובת המבקשים.

9. באשר להוצאות המשפט, אמנם המבקשים טוענים כי הויתור על ההוצאות בבית המשפט המחוזי התייחס מצדם רק להוצאות שנגרמו להם בבית המשפט המחוזי ולא כלל את ההוצאות שנגרמו להם בהליך בבית משפט השלום, ואולם – הדבר אינו עולה מהחלטת בית המשפט המחוזי, ולהיפך – בהחלטת בית המשפט המחוזי נאמר כי המשיבים יפנו לבית המשפט בבקשה להשבת הערבון ולגבי חילוטו לא נרשם דבר.
יתרה מכך – ההליך עבר לבית המשפט המחוזי לאחר שלא התקיים כל דיון בבית משפט השלום ולמעשה ההליך נוהל כולו בבית המשפט המחוזי, ועל כן ויתור המבקשים על הוצאותיהם בדיון שנוהל בבית המשפט המחוזי משתמע לגבי ההוצאות שנגרמו להם בהגשת הבקשה לסעד זמני כולו ולא בנפרד לגבי ההליך שנוהל בבית המשפט המחוזי בלבד.

10. לאור האמור לעיל, דין הבקשה לחילוט העירבון להידחות.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דביר טורקיניץ
נתבע: אברך נתנאל בן-ישי דויאב
שופט :
עורכי דין: