ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המברשת תעשית מברשות קבוץ רוחמה נגד סמיח חגאזי :


בפני כבוד ה שופטת אוסילה אבו-אסעד

המבקשת

המברשת תעשית מברשות קבוץ רוחמה 1973

נגד

המשיב

סמיח חגאזי

החלטה

לפני בקשת המשיבה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, חב' המברשת רוחמה- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "המבקשת"), לדחיית התובענה הייצוגית על הסף זאת בשל חוסר סמכות מקומית, או לחילופין להורות על העברת הדיון בתובענה לבית המשפט המוסמך, לשיטתה, במחוז דרום או במחוז תל אביב.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים - בבקשה דנא, בתגובה לבקשה, ובתשובה לתגובה, וכן לאחר שבחנתי את העובדות העולות בבקשת האישור, ובהתחשב בפסיקה שאליה הפנו ב"כ הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל מנימוקיה, ומהנימוקים שהועלו בתשובה לתגובה.

אכן סמכותו המקומית של בית המשפט נקבעת בהתאם לכללים הקבועים בתקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, שכן סעיף 5(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 ,אינו מפרט את הכללים לקביעת הסמכות המקומית, ואילו תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010 , מפנה לתקנות סדר הדין האזרחי בכל עניין שלא הוסדר בחוק ו/או בתקנות התובענות הייצוגיות.

אני מקבלת את טענת המבקשת שלפיה המבקש בבקשת האישור, סמיח חג'אזי (להלן: "המשיב"), לא הצביע בבקשת האישור על הזיקה המקימה לבית משפט זה סמכות מקומית, וכי המוצר "סופר מטליות" – שנטען כי מיובא ומשווק ע"י המבקשת (להלן : " המוצר"), ושלגביו ביסס את המשיב את עילת הת ובענה - נרכש בסניף הום סנטר בבת ים, הנמצאת בתחום השיפוט של בית המשפט במחוז תל אביב, ואילו כתובתה של המבקשת ומקום עיסוקה הוא בקיבוץ רוחמה – השייך למחוז דרום.
הואיל והמשיב לא פירט בתובענה ובבקשת האישור את המקום שבו נרכש המוצר ו/או את העובדות המראות שבית משפט זה מוסמך לדון בתובענה, והואיל וקיימות גישות שונות בהחלטותיהם של בתי המשפ ט המחוזיים, ועל אף שבתיק ת"צ 57574-12-13 כהן נ' סינרון ביוטי בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים - 24/4/2014), הועדפה הגישה הקובעת את ה סמכות המקומית על יסוד העילה הקבוצתית ולא העילה האישית של המבקש , עם זאת בפסיקה מאוחרת שניתנה בבתי משפט מחוזיים נראה כי גישה זו לא אומצה [ראו למשל ת"צ 67344-03-16 הפטר נ' משה סידס ובנו בע"מ , (פורסם במאגרים המשפטיים – 18/4/2016)] , לכן החלטתי לקבל את הבקשה, ולדחות את נימוקי המשיב שרק במסגרת התגובה טען לראשונה כי ניתן לרכוש את המוצר מסניפי הום סנטר שבנצרת ובכפר ירכא השייכים למחוז הצפון, זאת אף מבלי לתמוך את טיעוניו בתצהיר כמתחייב על פי דין.

אך יובהר, כי לא ראיתי לסלק את התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות מקומית, שכן הלכה היא כי מקום שניתן לתקן את הפגם ולא לסלק על הסף את התובענה יש לעשות כך, ונראה לי שבענייננו ראוי להעביר את התביעה לבית המשפט מוסמך במחוז תל אביב, זאת לאור מקום היווצרות ההתחייבות הנטענת, דהיינו מקום רכישת המוצר.

אשר על כן, אני מורה על העברת הדיון לבית משפט השלום במחוז תל אביב אשר לו הסמכות המקומית לדון בתיק.

המשיב יישא בהוצאות המבקשת בסך של 2,000 ₪ אשר ישול ם תוך 30 יום מיום המצאת עותק מהחלטתי זו.

המזכירות תמציא עותק מהחלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המברשת תעשית מברשות קבוץ רוחמה
נתבע: סמיח חגאזי
שופט :
עורכי דין: