ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאוניד זורין נגד המוסד לביטוח לאומי :

22 ספטמבר 2016
לפני:

כבוד הנשיאה ורד שפר

המערער
לאוניד זורין (בעצמו), ת.ז. XXXXXX892

-

המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד פיראס ג'באלי

פסק דין

1. המערער נפגע ביום 09.04.14 במרפק ימין, אירוע שהוכר על ידי המשיב כפגיעה בעבודה.
המערער ביקש לקבוע את נכותו בגין פגיעת ו הנ"ל, וועדה רפואית בדרג ראשון מיום 21.12.15 קבעה ל ו 0% נכות יציבה בתחולה מיום 18.04.14.
המערער הגיש ערר על קביעת הדרג הראשון, ו וועדה לעררים מיום 07.03.16 (להלן: " הוועדה"), דחתה את הערר תוך שהותירה את קביעת הדרג הראשון הנ"ל על כנה.

על קביעה זו נסב הערעור שלפני.

2. בדיון בערעור אשר התקיים בפני בית הדין, חזר ב"כ המערער על נימוקיו בכתב הערעור.

3. ב"כ המשיב מנגד, בכתב תשובתו לבית הדין, טען כי לא נפל כל פגם משפטי בדרך פעולותיה של הוועדה. נטען כי הוועדה דנה בעניינו של המערער, שמעה אות ו ולאחר מכן ביצעה בדיקה קלינית וציינה את ממצאיה. הוועדה התייחסה למסמכים הרפואיים שהונחו לפניה ובדיקת ההדמיה מיום 09.1.15, שממנה עלה כי המערער סובל מדלקת פרקים על רקע מחלת Gaut.

4. החלטת הוועדה מושא הערעור:
א. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה המשפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה ובהתאם לאמור בסעיף 123 ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995. בהקשר לכך, נפסק כי קביעת דרגת הנכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

ב. תלונות המערער נרשמו בדו"ח הוועדה מיום 07.03.16 כדלקמן:
"חום וכאבים באמה ובמרפק ימין, מציין שיד ימין שולטנית".

ג. הוועדה בדקה את המערערת ורשמה ממצאיה כדלקמן:
"US מיום 9.2.15 לא הודגמה פתו לוגיה כלשהיא ברקמות רכות.
צבע עור וחום תקין בגפיה עליונים. כח גס ותחושה שמורים, דפקים נמושו תקינים. אין סימן דלדול שרירים. תנועות פינץ' גייפ וגראס תקינות. תנועות פרוסופינציה תקינות. הפעלת מרפק ימין יישור מלא. כיפוף מעל 30 מעלות. לפי דבריו – מלוות בכאבים בשליש תחתון של אמה ימין. אין סימני רג ישות, ממוקמת באזור חיצוני ופנימי של מרפק ימין מעל שני האפקונדלים".

ד. הוועדה סיכמה את דיוניה בזו הלשון -
"לאחר עיון בגיליון רפואי , סובל מדלקת פרקים על רקע של מחלת GAUT, לנוכח בדיקה גופנית ובדיקות דימות, לא נותרה נכות המתבטאת באחוזים בגין הפגיעה הנדונה. הוועדה דוחה את הערר".

5. מהדברים ששוקפו וצוטטו לעיל עולה שהוועדה שמעה את תלונות המערער וערכה לו בדיקה רפואית מקיפה וממצאי הבדיקה פורטו בדו"ח הוועדה. הוועדה בדקה את תנועות מרפק יד ימין שנפגעה , כמו גם תנועות האצבעות ובבדיקה ולא נמצאו הגבל ות בתנועות : "תנועות פינץ' גייפ וגראס תקינות. תנועות פרוסופינציה תקינות. הפעלת מרפק ימין יישור מלא. כיפוף מעל 30 מעלות".
אם כן, מאחר והוועדה לא מצאה הגבלות בתנועות מרפק היד – אין למצוא פגם בעובדה שנמנעה מליישם לעניינו של המערער פריט ליקוי אשר יישומו מותנה בממצא של הגבלה בתנועות ( פריט ליקוי 41 לרשימת הליקויים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956 (להלן: " התקנות").

הוועדה גם התייחסה לבדיקות הרפואיות שעמדו בפנינה, ובכלל זה לבדיקת הדימות של מרפק ימין (בדיקת US מיום 19.12.15), שמהם עלה כי דלקת הפרקים שממנה סובל המערער הינה על " רקע של מחלת Gaut".

הנה כי כן, הוועדה התייחסה באופן ברור לעניין פגיעתו של המערער בידו הימינית ונראה כי ממצאיה תואמים את מסקנותיה ולא נמצאה כל טעות משפטית בהקשר זה. הסמכות לקבוע ממצאים וליישם את סעיפי המבחנים באשר להם, נתונה לוועדה.

אשר לממצאים שנמצאו בבדיקה שנערכ ה לאחר מועד כינוס הו ועדה, אליהם ביקש ב"כ המערער להפנות במעמד הדיון בבית הדין – ודאי שאין להלין על הוועדה שלא התייחסה אליהם, כאשר עומדת בפני המערער האפשרות, בכפוף לקבוע בחוק והתקנות, לפנות לנתבע בבקשה לדיון מחדש (תקנה 36 לתקנות).

6. סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, ומשלא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הוועדה או מסקנותיה, דין הערעור להידחות.

בנסיבות העניין ומאחר ומדובר בערעור מתחום הביטחון הסוציאלי – אין צו להוצאות.

546783137. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, (22 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: לאוניד זורין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: