ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהבה שגב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט צבי פרנקל

המערערת:
זהבה שגב, (ת.ז.-XXXXXX560)
ע"י ב"כ: עו"ד עינת קנפו לוי

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורי רייך

פסק דין

1. הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), בהחלטתה מיום 29/10/13, קבעה למערערת דרגת נכות בשיעור של 70%.

2. הוועדה התכנסה מכוח פסק דין בתיק ב"ל 40549-07-12, מיום 31/12/12, בו הצדדים הסכימו שענייניה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית על מנת שתפעל כדלקמן:
"א. בעניין הפיברומיאלגיה - הוועדה תתייחס לשאלת קיומו של קשר סיבתי בדמות החמרה, ולרבות בהקשר של התייחסות למפורט בחוות הדעת של פרופ' דן בוסקילה מיום 3.1.12.
ב. בעניין אפילפסיה - הועדה תתייחס לחוות הדעת של ד"ר וולציק מיום 21.7.11 ולמסמכים מיום 22.8.11 ו – 7.3.12 בנוגע לטיפול האנטי אפילפטי אותו מקבלת המערערת.
ג. בעניין אף אוזן גרון - הועדה תשקול בשנית את עמדתה בנוגע להפחתת מצב קודם בשים לב לבדיקת E.N.G מיום 26.2.03 ובשים לב לחוות דעתו של ד" ר קפלן מיום 10.1.12.
ד. בעניין פגיעה באצבעות 4 ו - 5 ביד ימין - הועדה תבחן טענות המערערת והקשר הסיבתי בקשר לאצבעות 4 ו – 5 ביד ימין ובשים לב למכתביו של פרופ' עמירם שגיא מיום 17.9.10 ומיום 2.1.12.
ה. הוועדה תזמן את המערערת וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון את טענותיהם בנושאים הנ"ל."

3. המערערת טוענת שהוועדה טעתה כאשר לא העניקה לה דרגת נכות בשל אפילפסיה וטעתה כאשר בהחלטתה קבעה שאין כל נכות נוירולוגית אחרת מבלי שהתבקשה לעשות זאת וכן טעתה כשניכתה נכות בעניין א.א.ג. למרות שבידי המערערת בדיקת ENG לפני התאונה שמלמד שאין לה נכות, על כן מבקשת המערערת להחזיר עניינה אל ועדה בהרכב אחר ע"מ שתפעל ע"פ פסק הדין.

4. המשיב טוען שלא נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה, הועדה קיימה את פסק הדין, בתחום הנוירולוגי התייחסה הוועדה לחוות דעתו של ד"ר וולציק, הסתייגה מקביעתו מאחר שלטענתה לא התייחס לרקע קודם לאירוע התאונה ואף התייחסה למסמך של ד"ר פרקש אשר אינו מעלה אבחנה של אפילפסיה ולמכתבו של ד"ר איפרגן שכתב "שלא מתחיל הטיפול מתוך אבחנה ברורה של אפילפסיה אלא מתוך ניסיון טיפולי". באשר לתחום ה – א.א.ג, הוועדה ניכתה מצב קודם לאור תלונות שתועדו ברשומותיה הרפואיות.

5. הועדה התכנסה ביום 28/5/13, שמעה את המערערת וכתבה בפרק הסיכום והמסקנות:
"הוועדה התכנסה מכוח פס"ד של בית הדין לעבודה בתאריך 31/12/12 ועניינה בפריטיכל פס"ד, וכן עיינה בפרוטוקול הוועדות מ 2/12 וכן 5/12 וכנ"ל בכל המסמכים מחוות הדעת שצוינו בפסק הדין . מבחינה נירולוגית סעיף ב' בפס"ד בעניין אפילפסיה, על הוועדה להתייחס לחו"ד ד"ר וולצ'יק מ 21/7/11 וכן למסמכים מ – 2/8/11 ומ – 7/3/12, להלן התייחסות הוועדה.
1. בחוו"ד ד"ר וולצ'יק התייחס לתוצאות הבדיקות שבוצעו במיון, ובאישפוז משנת 2011, וכן לבדיקת EEG ממספר תאריכים לאחר התאונה הנדונה, לבדיקת MRI וד"ר וולצ'יק סיכם את חוו"ד "אין לשלול שהופיעו התקפים אפילפטיים מס' פעמים בחודש? לאחר חבלת ראש" ועל פי זה הוא קבע את נכותה בשיעור 20% לצמיתות. ד"ר וולצ'יק לא התייחס כלל לרקע העשיר הקודם לתאונה הנדונה, שהוועדה התייחסה בצורה מפורטת לפרטיכל וסיכמה כי מכלול הראיות, גם לפני וגם אחרי התאונה הנדונה, אינו תומך בקיום מצב איפלפסיה לא כל שכן בדיקת הניטור EEG בצורה מיטבית לא תמכה באבחנה של אפילפסיה.

2. מעיון במכתבו של ד"ר פרקש מ 22/8/11 כלל לא מעלה ומזכיר אבחנה של אפילפסיה, הוא מציין התקפים של איבוד הכרה (תועדו גם הרבה לפני התאונה).

3. ד"ר איפרגן במכתבו מ 7/3/12 כותב בצורה ברורה "קשה לקבוע אם אכן יש פרכוסים...או מדובר באירועים שאינם כיפיונים , גם ד"ר איפרגן לא מתחיל טיפול מתוך אבחנה ברורה של אפילפסיה , אלה תוך כנראה ניסיון טיפולי. גם ד"ר איפרגן אינו מתייחס במכתבו לרקע העשיר הממושך והמשמעותי טרם התאונה הנדונה.

לאור כל זאת חוזרת וקובעת הוועדה כי אין קשר סיבתי בין האפילפסיה לתאונה ואין נכות הקשורה בתחום זה לתאונה הנדונה.
מבחינת א.א.ג בעניין הסחרחורות, הוועדה נתבקשה בפס"ד לדון שוב בענין הפחתת מצב קודם בשם לב לבדיקת ENG מ 26/2/03 וכן לחוו"ד ד"ר קפלן מ 10/1/12, הוועדה עיינה שוב בבדיקת ENG מ 21/2/03, בבדיקה זו נתגלה פתולוגיה במבחנים האוקולו-מוטוריים, ללא עדות לחולשת מבוך, בבדיקת ENG מ 5/2/10 שממצאיה הראו שוב פתולוגיה במבחנים האקולו – מוטרים ובנוסף גם חולשה מבוך שמאל, הוועדה עיינה שנית בתיק הרפואי מקופת חולים ומציינת כי קיים תיעוד לתלונות על סחרחורות עוד טרם קיום התאונה הנדונה. כדוגמא ביקור מ 26/1/01, ד"ר שרמן, בתלונות כל אבי ראש, סחרחורות, רשרושים באוזניים, איבוד שווי משקל וירידה בשמיעה. ביקור מ 13/1/02 עם תלונות על סחרחורות, טשטוש ראיה, רעשים באוזניים ואיבוד שיווי משקל, ביקור מ 21/2/02 עם אותם תלונות, הוועדה מפנה גם לפרטיכל הישיבה מ 13/3/12 שם תועדו תלונות דומות גם בפרק הנירולוגי המתייחס אף הוא לתיק הרפואי מקופת חולים ולרישומים מלפני התאונה הנדונה. לאור כל את, הוועדה סבורה שיש מקום לנכות בגין מצב קודם , שכן ישנו תיעוד מפורט בתיקה מקופת חולים וגם בדיקת ENG מ 26/2/03 איננה תקינה. באשר המבחנים האקולו- מוטריים היו פתלוגים באשר לחוות דעת ד"ר קפלן מ 10/1/12. הוועדה מסכימה איתו כי הנכות הכוללת בגין הסחרחורות הינה בשיעור 20% אך הוועדה סבורה כי יש לנכות עבור עבר קודם מהטעמים שפורטו לעיל. הועדה אינה מסכימה עם ד"ר קפלן אשר מציין בעמוד 3 לחוות דעתו , באשר לסחרחורות ואי שיווי משקל "לתובעת אין תלונות ברשומה הרפואית שלפני התאונה" היות ותלונות כאלה תועדו ברשימה ברשומה הרפואי, כפי שנזכר לעיל בהרחבה, ולכן הוועדה סבורה שיש לנכות עבור מצב קודם. כפי שצוין בפרטיכל הוועדה מחודש 5/12.
לעניין הפיברומיאלגיה, הוועדה הפנתה בזמנו את התובעת לחוות דעת מומחה בתחום הפיברומיאלגיה, לפרופ' סגל, שקבע שאין קשר סיבתי לתאונה הנדונה, והאבחנה הייתה קיימת עוד לפני התאונה הנדונה ומשנת 2007. לאור פסק דין מ 31/12/12 הוועדה חוזרת ומפנה התיק לחוות דעת נוספת לראומטולוג תוך התייחסות לכל החומר שבתיק. ובקשת בית הדין לעבודה בנושא הפגישה באצבעות 4, 5, יד ימין, הוועדה מפנה את התובעת להערה אורטופדית נוספת וזאת בשים לב לממצאי מעקב וידאו שבוצע לתובעת, וכן התאונות הקודמות שעברה וכן תוך התייחסות למכתביו של פרופ' עמירם שגיא מ- 17/9/10 ומ – 2/1/12, הוועדה תסכם ללא נוכחות לאחר קבלת חוות הדעת הנ"ל.

6. הוועדה התכנסה שוב ביום 29/10/13, וכתבה בפרק הסיכום והמסקנות:
"הוועדה עיינה ומקבלת חוו"ד אורטופד ד"ר לוטון מתאריך 17/9/13 אשר קבע נכות בשיעור 5% לפי סעיף 45 (2) דומה בגין אצבע 5, בגין אצבע 4 לא נותרה נכות, כמו כן הוועדה עיינה ומקבלת חוו"ד ראומטולוג, פרופ' נשר מיום 25/6/13 אך קבע את נכותה בגין הפיברומיאליגה בשיעור 30% לפי סעיף 35 (1) ד' בניכוי מצב קודם. בשיעור 10% לפי סעי 35 (1) (ב) כפי שפורט בחוות הדעת. כאמור בפרטיכל ועדה מיום 28/5/13 נקבע כי מבחינה נוירולוגית אין קשר סיבתי בין האפילפסיה לתאונה הנדונה, או כל נכות נירולוגית אחרת.
מבחינת א.א.ג. בעניין הסחרחורות כפי שפירטה הועדה ביום 13/3/12 נכותה בשיעור 20% לפי 72 (4) (ב) , כך שהנכות הנובעת מהתאונה הנדונה בשיעור 10% לצמיתות. כמו כן הוועדה מצינת כי כבר נקבע כי אין קשר סיבתי בין תלונותיה בגין ירידה בשמיעה וטינטון לתאונה הנדונה.
בגין הצואר נכותה נשארה בעינה נכות בשיעור 15% זמנית מתאריך 30/4/10 ועד 30/4/12.
סה"כ נכותה הזמנית 70% מתאריך 30/4/10 – 30/4/12, נכות זו כוללת את הנכות הנפשית שנקבעה בפרטיכל וועדה מיום 22/5/12 . נכות זמנית בשיעור 20% מתאריך 30/4/10 ועד תאריך 12/6/12, בגין הפרעה הסתגלותית.
הוועדה עיינה במכתבו של פרופ' עמירם שגיא ומקבלת את מסקנותיו כפי שפורט בחוות הדעת האורתופדית. כמן כן התייחסה בחוות הדעת פרופ' בוסקילה מיום 3/1/12 כפי שפורט בחוות הדעת ראומטולוג מיום 25/6/13, בנוסף התייחסה לחוות הדעת ד"ר וולצ'יק מיום 21/7/11 כפי שפורט בפרטיכל מיום 28/5/13 וכן בחוות הדעת קפלן מיום 10/1/12. "

7. המערערת הציגה את בדיקה ה – ENG מיום 26/2/03, בפרק הסיכום והמסקנות של הבדיקה נכתב: "אין סימנים לחולשה פריפרית של המערכת הוסטיבולרית.
אבונרמאליות במבחנים האוקולומוטוריים. "

8. בתיק התקיימו מספר ישיבות בפני הרשם אדרת, ביום 13/7/16, ביקשה ב"כ המערערת לקיים דיון בפני שופט . ביום 15/8/16 שמעתי את הצדדים, בתום הדיון הודיעו הצדדים שימסרו הודעה האם הגיעו להסכמות, היום הודיע ו הצדדים שהם מבקשים שאתן את פסק הדין על סמך החומר המצוי בתיק.
9. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה שהוועדה לכאורה חרגה מסמכותה כשקבעה שאין למערערת כל נכות נוירולוגית אחרת. על הוועדה היה לפעול בהתאם לפסק דין מכוחו התכנסה, הוועדה לא התבקשה לדון בשאלה האם למערערת נכות נוירולוגית. אשר לאפילפסיה הוועדה הייתה צריכה להתייחס לחוות הדעת של ד"ר וולצ'יק ולמסמכים בנוגע לטיפול האנטי- אפילפטי אותו מקבלת המערערת. הוועדה התייחסה וקבעה שאין קשר סיבתי בין אפילפסיה לתאונה, ובעניין זה לא נפל פגם משפטי בהחלטתה, אינני מקבל את טענת המערערת שהוועדה "פטרה" את עצמה מלדון במוגבלות המערערת בנוגע לאפילפסיה בכך שהתייחסה למכתבים של ד"ר איפרגן וד"ר פרקש , מדובר בשאלה רפואית ואין מקום להתערב בה. משהועדה שללה קשר סיבתי אין היא צריכה להסביר מה מקור האפילפסיה. אשר ל-א.א.ג. הוועדה קבעה שלאור בדיקת ENG מיום 22/6/03 יש לנכות מצב קודם, לאחר שלטענתה בבדיקה זו נתגלתה פתולוגיה במבחנים האקולו מוטרים, עיון במסקנות הבדיקה לכאורה לא מלמד על כך, ועל כן יש להחזיר את ענינה של המערערת אל הוועדה על מנת שתסביר מה הממצאים שהתגלו בבדיקת ה – ENG ומדוע הפחיתה מצב קודם, כדי שניתן יהיה להתחקות אחר הלך מחשבתה.

10. סופו של דבר, ענינה של המערערת יוחזר לוועדה על מנת שתסביר מפני מה לא תבטל את קביעתה שלמערערת אין נכות נוירולוגית לאור זאת שהיא לא התבקשה כלל לדון בנכות הנוירולוגית, וכן תתייחס לבדיקת ENG מיום 26/2/03 ותבהיר מדוע הפחיתה מצב קודם לאור אותה בדיקה. המערערת ובאת כוחה יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהן בעניינים אלו.

11. מאחר שהערעור התקבל בחלקו, כל צד יישא בהוצאותיו.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 יום לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לסגניתו או לשופט שהתמנה לכך על ידי הנשיא.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, (22 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: זהבה שגב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: