ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ש. שירותי צמיגים וחומרים בע"מ נגד קמור אביזרי תנועה בע"מ :

מבקשת/נתבעת 2

א.ש. שירותי צמיגים וחומרים בע"מ ח"פ 514716596

נגד

משיבה/תובעת
קמור אביזרי תנועה בע"מ ח"פ 513329045

החלטה

ביום 02/05/2016, באין כתב הגנה מעם הנתבעות, ניתן פ"ד בהיעדר הגנה.
ביום 20/06/2016, הגישה הנתבעת 2 (המבקשת), בקשה בת 10 עמודים, לביטול פסק הדין האמור.

הבקשה נסמכת בתצהירו של מנהל המבקשת מר איאד שובקי, המצהיר כי הוא מנהלה של המבקשת ובקיא בפרטים, כמו גם בתצהירו של מר פריד דעאגלה, מקבל המסירה (המכחיש בתצהירו את דבר המסירה המיוחס לו (בבקשה למתן פ"ד בהיעדר הגנה).
טענתה העיקרית של המבקשת אם כך, היעדר מסירה כדין (או בכלל) של כתב התביעה למבקשת.

לעניין טענות ההגנה, מציין התצהיר כי המבקשת שילמה זה מכבר את חובה לתובעת, שעה שהתובעת נשאה שם אחר אך אותם פרטי זיהוי: ראלי אביזרי תנועה בע"מ (סימוכין לטיעון זה הובאו בדמות כרטסת הנה"ש).

תשובת התובעת (גם היא בת 10 עמודים...) מציינת, בראשיתה בלוית סימוכין, כי התובעת שינתה את שמה ושמה הנוכחי הוא ראלי אביזרי תנועה.
תעודת שינוי השם מעידה, כי השינוי נעשה ביום 15/12/2013, שעה שהתובענה הוגשה בשנת 2014.
המצהיר מטעם המבקשת הינו בנו בן ה-23 של מר שובקי אברהים, אשר היה הבעלים של נתבעת 1 בפועל אברהים הוא רוח החיה המנהלת את המבקשת. היינו, פנצריה בצמוד לביתו של אבראהים.
המסירה מיום 9/3/2016 בוצעה למבקשת לידי מר פריד דעג'לה, שהוא עפ"י מרשם החברות הבעלים היחיד של המבקשת, פריד סירב לחתום. פריד הוא גיסו של אבראהים.
לבקשה למתן פס"ד (בקשה מס' 7) צורף אישור מסירה בפנצריה לנתבעת 1 שנמסר לאבראהים שובקי שהציג עצמו כמורשה חתימה ואף חתם על אישור המסירה (נספח ג').
מספר הטלפון הסלולרי שצירף המוסר שייך לאבראהים וזה אותו מספר המופיע בפרסום המבקשת באתר האינטרנט של דפי זהב (נספח ד').
המסירה היא מסירה כדין שבוצעה במשרדו של התאגיד, במענו הרשום ובמשרד המנהל.
הגם שתשובת התובעת הומצאה למבקשת דבר הדואר הרשום "לא נדרש" על ידה ולפיכך, מוחזקת היא כמוותרת היא על זכות המענה.

בחנתי את הבקשה ודומני, כי דינה להידחות:

המצהיר מטעם המבקשת לא צירף סימוכין כלשהם להיותו מנהלה של המבקשת ומורשה חתימה שלה, למן שנת 2012, או בכלל.

מנגד, צירפה המשיבה סימוכין (להיות מר דאג'לה פריד, מנהל הנתבעת 2 ובעל מניות בה) (ראה נספח לבקשה מס' 4).
הסימוכין שצורפו לבקשת המבקשת לעניין העדר חוב אינם מצביעים על תשלום, אלא על נתונים של כרטסת הנהלת חשבונות של המבקשת המתעדת בשלושה מועדים שונים שבין 5/6/2016 ל- 10/07/2016, תשלומים לזוכה ובסה"כ 7,157 ₪.
קבלה שצורפה ע"י המבקשת לתשובתה מלמדת על תשלום כולל בן 2,200 ₪ ב- 5 מועדים שונים האחרון שבהם ביום 28/2/2016.
אין בסימוכין אלה כדי להראות פירעון חוב בשיעור הדומה לסכום הנקוב בכתב התביעה (כ 84,700 ₪).
שוכנעתי עובר למתן פסה"ד ושוב היום, כי הנתבעת זומנה כדין באמצעות מנהלה הרשום וכי אין זה המצהיר מטעם המבקשת.

הימנעות המבקשת מלהשיב לתשובת התובעת, אינה מסייעת בידה, אלא מותירה את התשובה כפי שהיא.

הבקשה נדחית, ופסה"ד יישאר על כנו.

המבקשת תישא בהוצאות התובעת לשכ"ט עו"ד בסך 1,000.00 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ש. שירותי צמיגים וחומרים בע"מ
נתבע: קמור אביזרי תנועה בע"מ
שופט :
עורכי דין: