ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מכון א. ברקאי 1994 בע"מ נגד הנרי אהרון ירון :

בפני כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקשת

מכון א. ברקאי 1994 בע"מ

נגד

המשיב

הנרי אהרון ירון

פסק דין

1. בקשתה של הזוכה בתיק הוצל"פ 01-XX114-01-4 ליתן לה רשות ערעור על החלטותיה מיום 29.6.16, 13.7.13 של כבוד רשמת ההוצל"פ גב' יעל קינן מרקוביץ.
המשיב, החייב בתיק הוצל"פ הגיש תגובה מפורטת לבר"ע ומהנימוקים שפרט סבור שדינה של הבר"ע להידחות.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובכל ההחלטות הרלוונטיות שצורפו לבר"ע, החלטתי לדון בבר"ע כבערעור עצמו ולדחות את הערעור, כמפורט להלן.

2. המבקשת הגישה כנגד המשיב וגרושתו תביעה כספית ואולם במכתב ששלחה הודיעה על הסכמתה לוותר על חלק מהחוב, למעט החוב בגין שכר טרחת עורך דין.
בשלב הראשון הייתה מחלוקת בין הצדדים לגבי רכיבי חוב שכר הטרחה האם הויתור היה על שכ"ט עו"ד שנפסק במסגרת התביעה ו/או שכ"ט שנפסק במסגרת תיק ההוצל"פ.
כבוד רשם ההוצל"פ מר גולן עמית קבע בהחלטתו כי המבקשת מחלה על החוב נשוא פסק הדין על כל רכיביו, לרבות שכ"ט עו"ד שנפסק.
בערעור שהוגש על החלטתו של הרשם קבע כבוד השופט עודד מאור כי על המשיב לשלם את שכר הטרחה שנפסק הן בבית המשפט ובהן בהוצל"פ ולא את השכר עליו סוכם בין המבקשת לבין פרקליטי ה.
מאחר וסכום שכ"ט בהוצל"פ לא הובהר, הורה בית המשפט לרשם ההוצל"פ לברר את הסכום הנכון ולחשב את החוב בתיק ההוצל"פ בהתאם.

3. החלטתה של הרשמת הנכבדה מיום 26.6.16 שניתנה לאחר ובעקבות פסק הדין של בית המשפט בערעור, ניתנה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט. בהחלטה חזרה הרשמת וקבעה כי על המשיב לשלם שכ"ט עו"ד כפי שנפסק בבית המשפט ובהוצל"פ. המשיב לא ערער על החלטה זו למרות שבתגובתו כאן טוען שלא חוייב בתשלום שכ"ט עו"ד שנפסק בפסק הדין בבית המשפט.

4. יצויין כבר עתה כי על פניו יש אי בהירות בהחלטה שכן מחד נרשם כי שכ"ט ישולם "נכון" ליום מתן פסק הדין של השופט מאור (23.9.14) ומאידך נרשם בהמשך כי הפרשי הצמדה וריבית יתווספו לסכום רק מיום מתן ההחלטה ולא מיום מתן פסק הדין.
ניתן להבין כי יש לשערך את סכומי הקרן של שכר הטרחה רק מיום 26.6.16 אך ניתן גם להבין שיש לשערך הסכומים עד ליום 23.9.14 ובהמשך להמשיך ולהוסיף על הסכום המשוערך ריבית והצמדה מיום מתן החלטת הרשמת.

5. המילה "נכון" בהחלטה היא המעוררת את הספק.
נראה כי גם מזכירות ההוצל"פ התקשו להבין כיצד לחשב ולכן פנו בבקשה לקבלת הבהרות ואזי ניתנה החלטת הרשמת מיום 29.6.16 המבהירה כי ריבית והפרשי הצמדה יש לחשב לסכומי שכ"ט שנפסקו רק מיום מתן ההחלטה הראשונה, 26.6.16.

6. בעקבות פנייתו של ב"כ המבקשת, ניתנה החלטה נוספת מיום 13.7.16. המבקשת עתרה לקבוע כי שכר טרחה ישוערך מיום מתן פסק הדין בשנת 2001 ולא משנת 2016 וטענה שמדובר בטעות טכנית.
הרשמת הבהירה בהחלטה כי לא נפלה כל טעות טכנית בהחלטתה הראשונה ואכן הכוונה לשערוך מיום פסק הדין של השופט מאור, 23.9.14, המתייחס לשכ"ט הן בגין הליכי הוצל"פ והן בגין הליכי בית משפט.

7. ההחלטה האחרונה מעלה לכאורה קושי נוסף שכן שערוך מיום פסק הדין לא מתיישב עם הנאמר בהחלטה הראשונה והשנייה כי הפרשי הצמדה וריבית יתווספו מיום מתן ההחלטה ולא מיום פסק הדין.
דא עקא שהחלטת הרשמת ניתנה בהסכמת הצדדים לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) כאשר הצדדים הסכימו להשאיר את הקביעה לשיקול דעתה של הרשמת ללא צורך במתן נימוקים.

8. הרשמת הבהירה בהחלטתה האחרונה כי שערוך שכ"ט עו"ד יעשה מיום מתן פסק הדין של השופט מאור ונראה כי בכך ביקשה ליישם את עיקרון הפשרה אשר בבסיס הפסיקה לפי סעיף 79א האמור.
לבסוף יצויין כי אכן ראוי היה לצרף תצהיר לבר"ע ואולם מאחר והבר"ע מתייחסת להחלטות ולא לעובדות, ניתן לפסוק גם בהעדר תצהיר ואין בהעדרו כדי לדחות הערעור על הסף, כטענת המשיב.
תקנה 119 לתקנות ההוצל"פ קובעות כי צירוף תצהיר נדרש "לאימות העובדות" וכאמור העובדות כאן אינן בבסיס המחלוקת.

9. לאור כל האמור לעיל וכדי לאפשר למזכירות ההוצל"פ לבצע את החישוב בתיק, יובהר כדלקמן:
סכום שכ"ט עו"ד שנפסק בתביעה וכן סכומי שכ"ט עו"ד שנפסקו בתיק ההוצל"פ, יסוכמו ומהתוצאה יופחתו כל הסכומים ששילם המשיב לאחר 25.10.2009.
התוצאה תישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 23.9.14 ועד לתשלום המלא בפועל.
בנסיבות ולאור התוצאה, אין צו להוצאות בערעור.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן ללשכת ההוצאה לפועל.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מכון א. ברקאי 1994 בע"מ
נתבע: הנרי אהרון ירון
שופט :
עורכי דין: