ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרסום און בידור און בע"מ נגד דוד רבי :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשת: פרסום און בידור און בע"מ

נגד

המשיב: דוד (סעיד) רבי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 29.3.99 בבש"א 33952/99
שניתנה על ידי כבוד השופט הניה שטיין

בשם המבקשת: עו"ד מרדכי מילמן

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המשיב פנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל (להלן: הבקשה להארכת המועד). כמו כן הגיש המשיב את בקשת רשות הערעור עצמה.

הבקשה להארכת מועד הובאה בפני כבוד השופטת צ'רניאק, ונדחתה מן הטעם שלא נמצאה, בתצהיר התומך בבקשה, התייחסות לענין האחור בהגשתה.

לאחר מתן החלטה זו נקבע לצדדים, ככל הנראה בשל טעות, דיון בבקשת רשות הערעור עצמה בפני כבוד השופטת ה' שטיין. משהוברר דבר הטעות דחתה השופטת את הבקשה מבלי שהצדדים השמיעו את דברם בפניה.

המשיב שב ופנה לבית המשפט המחוזי. בקשתו הובאה בשנית בפני כבוד השופטת שטיין, וזו קבעה כי הדיון בבקשה יתקיים במעמד שני הצדדים. לאחר שמיעת הצדדים, הגיעה השופטת שטיין לכלל מסקנה כי החלטתה של השופטת צ'רניאק ניתנה במעמדה כרשמת בית המשפט המחוזי, ולא במעמדה כשופטת, וזאת לאור מהות הענין. מכיוון שראתה בהחלטה "החלטה אחרת" של רשם, קבעה כבוד השופטת שטיין כי הדרך להשיג עליה היא להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. כבוד השופטת שטיין האריכה, לפיכך, את המועד להגשת בקשת רשות הערעור, על החלטת ראש ההוצאה לפועל, למשך 15 ימים. השופטת מצאה לנכון להדגיש כי המשיב אינו מיוצג על ידי עורך דין, ועל כן "אין הוא מדייק בנקיטת ההליכים המשפטיים ומכאן התקלות בדיון בבקשתו".

על החלטה זו, שניתנה ביום 29.3.99, עתרה המבקשת ליתן לה רשות ערעור.

2. הבקשה הובאה בפני כבוד השופט טירקל רק בחלוף חודשים אחדים, בשל איחור בהפקדת הערבון. בהחלטתו הביע כבוד השופט טירקל את דעתו, כי לאור התמשכות ההליכים, ייטיבו הצדדים לעשות אם יגיעו להסכם פשרה שייתר את הצורך בהמשך ההליכים. אם לא תושג פשרה, כך הוצע, ישקלו הצדדים את האפשרות ליתן את הסכמתם לכך שבית המשפט המחוזי ידון, במסגרת הדיון ב"ערעור רשם" שלפניו, בכל טענותיהם.

הצדדים לא נענו להצעה האמורה. המשיב לא הגיש כל תגובה מטעמו, ואילו המבקשת הגישה "בקשה למתן החלטה", תוך שהיא אינה מתיחסת כלל למגעים שנתקימו, אם בכלל, בהתאם להמלצת בית משפט זה. משכך, הובאה הבקשה לפני.

3. הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להדחות. ההחלטה נשוא בקשה זו נתקבלה לאחר שבית המשפט קמא שמע את הצדדים, ונתן משקל מיוחד לעובדת אי יצוגו של המשיב. בניגוד לנטען בבקשה שלפני, אין בהחלטה משום מתן רשות למשיב לערער על החלטת הרשמת, אלא מדובר בהארכת המועד להגשת בקשת רשות הערעור. לאור האמור לעיל ובנסיבות הענין אין מקום להתערב בהחלטה זו.

מוטב היה לו היתה המבקשת פועלת בהתאם להמלצתו של כבוד השופט טירקל, אליה אני מצטרף, ופועלת לבירור עניני של טענותיה או לפתרון הסכסוך על דרך הפשרה, תחת לנהל הליך זה, הנסב אודות ענין שולי יחסית, אשר אין בו כדי לפגוע בזכויותיה או להכריע בהן.

הבקשה נדחית. משלא הוגשה תגובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, יג' באייר תש"ס (18.5.2000).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99023620.W05/אמ


מעורבים
תובע: פרסום און בידור און בע"מ
נתבע: דוד רבי
שופט :
עורכי דין: