ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נפתלי זוסמן נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העורר: נפתלי זוסמן

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

הודעת העורר מיום 15.5.2000.

בבית המשפט העליון

החלטה

ענייננו בהחלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 3 במאי 1998, ולפיה חולטה ערבות שהעורר נתן בעבר להבטחת התייצבותו של הנאשם בת"פ 347/92, בשל אי-התייצבותו של אותו נאשם לדין.

מסתבר כי בית-המשפט החליט לחלט את הערבות בלא שהעורר - הערב - הוזמן לדיון, ובלא שניתנה לו הזדמנות להשמיע טיעוניו, בין לאי חילוט הערבות, בין לאי חילוטה במקצת. שני בעלי-הדין, כל אחד מהם לעצמו, מסכימים - שלא בחדווה יתירה - כי אורה על החזרת הדיון לבית-משפט קמא, כדי שידון ויחליט בנושא חילוט הערבות לאחר שישמע את טיעוניהם של בעלי-הדין. כשאני לעצמי, סבורני כי אין מנוס מהחלטה ברוח זו, וכך אני מחליט.

נושא חילוט הערבות יוחזר, איפוא, לבית-המשפט המחוזי, ובית-המשפט יחליט בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין לאחר שישמע את טיעוניהם לכאן ולכאן.

היום, י"ג באייר התש"ס (18.5.2000).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00022910.G05


מעורבים
תובע: נפתלי זוסמן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: