ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק סביליה נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אפרת אייכנשטיין שמלה

תובעים

יצחק סביליה

נגד

נתבעים

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ביום 15.11.2014, ניתנה חוות דעתו של פרופ' מיגל שסטצקי, במסגרתה נקבעו לתובע 20% נכות בתחום הפסיכיאטרי, כשמתוכן יוחסו 5% למצב קודם, ו-15% לתאונה נשוא התק שבפני.
ב"כ הנתבעת שלחה למומחה שאלות הבהרה, והמומחה השיב לשאלות ביום 10.5.2016.
בדיון מיום 14.9.2016, הועמדה השאלה, אם יש מקום להפנות למומחה שאלת הבהרה בעניין אחוזי הנכות שקבע לתובע במסגרת חוות דעתו, לנוכח שאלות ההבהרה ששלחה לו ב"כ הנתבעת ותשובותיו מיום 10.5.2016.
לאחר ששמעתי את עמדת הצדדים, ולאור התנגדותם, באתי לכלל מסקנה, כי בשלב זה אין מקום לפניה מטעם בית המשפט בשאלת הבהרה.

לקידום התיק, אני מורה כדלקמן:

התובע יגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 15.11.2016. העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית ישירות לב"כ הנתבעים.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 1.1.2017.
לתצהירים יצרפו הצדדים את כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם. תצהירי חוקרים, ככל שיתבקש להגישם, יוגשו במעטפה חתומה.
בעל דין המגיש תצהירים שהיקפם בצירוף הנספחים עולה על 10 עמודים, מתבקש להגיש במקביל עותק נייר כרוך ומסומן של תצהיריו, נוסף על העותק המוגש לסריקה בתיק האלקטרוני.
אם לא יעלה בידי מי מבעלי הדין להגיש תצהיר מטעם עדיו, יגיש בקשה נתמכת בתצהיר, שתכלול את פרטי העד, נושא עדותו ואת הסיבה לכך שלא ניתן היה להגיש עדותו בתצהיר, כולל הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

בקשה כאמור תוגש בתוך המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית של מגיש הבקשה.

ככל שמי מהצדדים מעוניין להגיש תעודות עובד ציבור, יגישם בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו.

צד שאינו מעוניין להגיש ראיות מטעמו, יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים מטעמו.

ק.מ. מסכם, כפי שנקבע, ליום 23.2.2017 שעה 10:00.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ו, 20 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק סביליה
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: