ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ו. מ. נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע" :


בפני כבוד השופטת הבכירה – אירית מני- גור

מבקשים

ו. מ.

נגד

משיבים

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"

החלטה

לפניי בקשה למנות לתובע, יליד 1988 מומחה בתחום האורתופדיה, בעקבות תאונת דרכים מיום 27.7.13. הנתבעת התנגדה למינוי המומחה וטענה כי למרות שלתובע נגרם שבר לא צורף תיעוד לאחר שנת 2014 ואין רצף טיפולי.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובתיעוד הרפואי שצורף אני סבורה שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה. לאחר התאונה פנה התובע לבית חולים ואובחן חתך אורכי באצבע 5 ביד שמאל ושבר בגליל המקורב באצבע 5. החתך נתפר והאצבע קובעה. ביום 28.7.13 שב התובע לבית חולים והתלונן על כאבים באצבע 2 ובדיקת CT הדג ימה שבר בסיס מסרק 2 עם תזוזה דורסלית ובוצעה רדוקציה בהרדמה מקומית.
התובע ביצע מיפוי עצמות ביום 11.11.13 ונמצאה קליטת יתר בשורש כף יד שמאל שיכולה להתאים לתהליך דלקתי או פוסט טראומטיים – שברים ונמצאה קליטת יתר בצלע שמאל שיכולה להתאים לשבר. בהמשך התלונן התובע על כאבי צוואר ובד יקת CT ע"ש צווארי מיום 4.9.14 הדגימה בלטי דיסק בחוליות C5-6. די בתיעוד זה כדי להוות ראשית ראיה המצדיקה מינוי מומחה בתחום האורתופדיה.

1. אני ממנה בזאת את פרופ' אנגל יואל כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 27.7.13 ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

2. על מינויי המומחה כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986).

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואיים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, בתוך 30 ימים מהיום.

4. בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת ישירות בשלב זה, על פי חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה, ואולם אם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. אני קובעת את שכ"ט המומחה בסך 4,500 +מע"מ.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם, כאמור.

6. ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחה.

7. לאחר קבלת חווה"ד ומשלוח שאלות הבהרה למומחה, יגישו באי כח הצדדים תחשיבי נזק, ב"כ התובע יגיש 45 יום לפני מועד הדיון הבא, וב"כ הנתבעת יגיש/תגיש 15 יום לפני מועד הדיון הבא.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשע"ו, 18 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ו. מ.
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"
שופט :
עורכי דין: